Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Pientalon lämmitysjärjestelmän ajanmukaistaminen

Kaukora / Jäspi:

Suomi on energiatuotannossa uudessa vaiheessa. Ensi vuodeksi on ennustettu uusiutuvan energian ylittävän fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian määrän. Uusien pientalojen lämmitysjärjestelmävalinnat noudattavat selkeästi tätä suuntausta. Niiden lämmitys toteutetaan uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä lämmitysjärjestelmillä. Tällaisen ratkaisun etuina ovat edullisemmat lämmityskustannukset ja selkeästi alempi päästöjen määrä. Myös olemassa olevaa lämmitystä voidaan täydentää uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä ratkaisuilla.


Suunnitteluinsinööri Jani Fältberg Jäspiltä kertoo, mitkä seikat on syytä selvittää ennen muutostoimenpiteisiin ryhtymistä:

  • Lämmitettävien kuutioiden määrä, talon energiatehokkuus (milloin rakennettu) ja nykyiset eristeratkaisut sekä vanhan lämmitysmuodon energiankulutus
  • Asiakkaan budjetti, kuinka paljon olet valmis investoimaan lämmitysjärjestelmään (nyrkkisääntönä, että mitä isompi alkupanostus on, sitä pienemmät käytönaikaiset kustannukset)
  • Nykyinen lämmitysmuoto ja sen kunto eli voidaanko tulevassa järjestelmässä hyödyntää olemassa olevia lämmityslaitteita
  • Teknisen tilan koko eli onko kaikille vaihtoehdoille sopiva tila olemassa tai mahdollisuus tehdä sellainen
  • Lämmitysratkaisun huolettomuus eli kuinka paljon olet valmis panostamaan työlläsi lämmityksen ylläpitoon
  • Tarjolla olevat lämmitysmuodot (esim. kaukolämpö)

 
Vesikiertoinen lämmönjako

Maalämpöpumput keräävät veteen tai kallioon sitoutunutta auringon tuottamaa puhdasta, ilmaista energiaa. Maalämpöpumpun valinta onkin ekologinen teko nyt ja investointi puhtaaseen tulevaisuuteen. Maalämpöpumput ovat erityisen sopivia kohteisiin, joissa lämmitysenergian tarve on suuri. Maalämpöpumppu vaatii syvän porakaivon, jonka poraaminen ei onnistu kaikilla pientaloalueilla, esimerkiksi maaperän tai kaavan vuoksi, joten luvanvaraisuus on syytä selvittää etukäteen.

Vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään voidaan helposti liittää esim. ilma/vesilämpöpumppu lämmittämään joko kiertovettä tai lämmintä käyttövettä. Tehowatti Air Split -ilma/vesilämpöpumpun ehdoton kilpailuetu on matala investointikustannus, joka jää huomattavasti maalämpöpumppu + porakaivoa pienemmäksi. Olennaista on, että uusiutuvaa energiaa hyödyntävillä, korvaavilla ja täydentävillä lämmityslaitteilla uusiutuvan energian käytöllä pienennetään sähkön tai lämmitysöljyn käyttöä.

 

Suora sähkölämmitys

Suora sähkölämmitys on yleisin nykyaikaisten pientalojen lämmitysjärjestelmä. Se on perustamiskustannuksiltaan ylivoimaisesti edullisin vaihtoehto. Suoran sähkölämmityksen säädettävyys on myös pitkälle edistynyt ja tarjoaa aktiiviselle lämmittäjälle useita keinoja lämmityskustannusten hallintaan, mukavuudesta tinkimättä.

Lämminvesivaraaja on kovassa ja jatkuvassa käytössä. Mikäli laite on vasta muutaman vuoden vanha, se voidaan korjata, mutta jossain vaiheessa tulee aika vaihtaa laite uuteen. Uudenaikainen lämminvesivaraaja on vanhaa varaajaa energiatehokkaampi, joten kustannuserolla maksetaan uuden laitteen hankinta. Uusi varmatoiminen laite edustaa myös alentunutta vesivahingon riskiä. Sähkölämmitteisen talon lämmin käyttövesi voidaan tuottaa kokonaan tai osin aurinkokeräimillä ja/tai Air Split -ilma/vesilämpöpumpulla.

Monissa lämmitysjärjestelmissä sähkölämmitys toimii myös vara- tai lisälämmityksenä. Sähkölämmitys onkin erityisen luotettava valinta vara- ja tukilämmitysmuoto päälämmönlähteestä riippumatta.

 
Huomattavia säästöjä Tehowatti Air Split -ilma/vesilämpöpumpulla lisättynä uudehkon talon sähkökattilan rinnalle

Lounaissuomalaisen 2011 rakennetun puutalon lämmitettävä pinta-ala on hieman yli 200 m². Rakennuksen vaipan eristepaksuuksiksi valittiin, jo 6 vuotta sitten, ulkoseiniin 250 mm ja yläpohjaan 500 mm. Rakennustutkimus RTS Oy:n mukaan viimeisen vuoden aikana keskimääräinen eristeiden paksuus on kasvanut neljänneksen. Ulkoseinissä se on nyt juuri noin 250 mm ja yläpohjassa keskipaksuus on jo 500 mm. Ulkoseinien läpi tapahtuva lämpöhukka vastaa n. 10 % koko talon energiankulutuksesta. Toinen 10 % menetetään yläpohjan kautta. Hyvä eristäminen kannattaa, sillä kerran tehtynä se tuottaa säästöä koko talon eliniän ajan.

Talon alkuperäinen lämmönlähde on Jäspin sähkökattila Tehowatti/ Jäspi-varaaja. Lämmönjako tapahtuu vesikiertoisena lattialämmityksenä, talossa on lisäksi varaava takka. Järjestelmä toimi moitteettomasti, mutta käyttökustannuksia haluttiin pudottaa. Tehowatti-varaajaan liitettiin runsas vuosi sitten kotimainen Tehowatti Air Split -ilma/vesilämpöpumppu, joka huolehtii lämpimän kiertoveden tuotosta. Ääriolosuhteissa, kun ulkolämpötila lähentelee -20 °C lattialämmityksen kiertovesi lämmitetään alkuperäisen Jäspi-varaajan sähkövastuksilla.

Tehowatti Air Split sopii lämmityspinta-alaltaan 50 – 200 neliöisten lämmönlähteeksi. Jäspi Tehowatti Air Split -järjestelmä sopii sekä uudistaloon että saneerauskohteeseen öljy- tai sähkölämmityksen korvaajaksi tai rinnalle.

 

3-osaisen Tehowatti Air Split -järjestelmän toiminta

Ilma-vesilämpöpumpun Split-ulkoyksikön (kuva 1) lämmöntuottotehoa hienosäädetään automaattisesti sääolojen ja lämmöntarpeiden mukaan. Näin yksikön energiankäyttö pysyy mahdollisimman tehokkaana. Energia otetaan ulkoilmasta aina -20 °C lämpötilaan asti. Alemmissa lämpötiloissa lisäenergiaa saadaan lämmitysvastuksella vaiheittain, mikä takaa lisälämmön mahdollisimman vähäisen kulutuksen. Koska energiaa otetaan ulkoilmasta, ulkoyksikköön kerääntyy jäätä pakkaskeleillä. Tehowatti Air Splitin toimituksessa on mukana varusteet, joilla sulatus tapahtuu tarvittaessa automaattisesti. Laite huolehtii kaikissa tilanteissa ulkoyksikön sulatuksesta ja sulatusveden eli kondenssiveden pois viemisestä talon viemäri- tai sadevesijärjestelmään. Näin jäätä ei keräänny ulkoyksikön alle tai ympärille.

Laitteiston ohjausjärjestelmä (kuva 2) mukauttaa pumpun toiminnan talon lämmöntarpeeseen. Ohjauslogiikka optimoi jatkuvasti kompressoria käymään optimaalisella tasolla (invertteriohjattu kompressori), kylmäpiirivirtausta (elektroninen paisuntaventtiili) ja lämmönjakopiiriä. Lisäksi sisäyksikössä on sähkövastus, joka automaattisesti huolehtii lämmön riittävyydestä myös paukkupakkasilla.

Sisäyksikkö (kuva 3) on vain 1,8 metriä korkea, mutta siinä on sisäänrakennettu varaaja, johon mahtuu 215 litraa vettä, josta riittää käyttövettä suureenkin tarpeeseen. Kun ulkoilman lämpötila alittaa -20 °C lämmittää sisäyksikön sähköinen varaaja myös lattialämmityksen kiertoveden, käyttöveden lisäksi. 

Laitetoimitus sisältää asennuksessa tarvittavat laitteet ja komponentit. Nämä komponentit (mm. ohjausautomatiikka, paisuntasäiliö, kiertovesipumput, puskurisäiliö, vaihto- ja varoventtiilit) ovat tehdasasennettuja ja testattuja. Tämä nopeuttaa asennustyötä ja varmistaa järjestelmän korkean laadun.

Kuva 1: Tehowatti Air Split -ilma/vesilämpöpumpun ulko-osa on sijoitettu siististi talon terassin viereen.

 

Kuva 2: Monipuolinen ohjausjärjestelmä sopeuttaa lämmitysjärjestelmän toiminnan talon lämmöntarpeeseen.

 

Kuva 3: Talon alkuperäinen Jäspin Tehowatti hyödyntää ilma/vesilämpöpumput tuottaman lämmön lämmityksessä. Lämmin käyttövesi tuotetaan Tehowatin sähkövastuksilla.

 

 
Tämän kohteen sähkön kulutuslukemat (sisältää myös taloussähkön) muuttuivat Air Split -järjestelmän asennuksen jälkeen selvästi:

  • Sähkön kokkonaiskulutus 5 ensimmäisen vuoden aikana oli 18 000 - 20 900 kwh
  • Tehowatti Air Split -lämpöpumpun asennuksen jälkeen 1. täysi vuosi 12 300 kwh

 

Ilmalämpöpumppujen myynti on kasvanut maalämpöä nopeammin

Suomessa asennettujen ilma/vesilämpöpumppujen määrä on moninkertaistunut viidessä vuodessa ja tänä vuonna niitä asennetaan n. 5 000 kappaletta. Ilma/vesilämpöpumppujen osuus kaikista lämpöpumpuista on kasvanut v. 2011 6 %:sta v. 2016 31:iin %.

Vesikiertoinen lämmönjako, etenkin lattialämmityksenä on viisas valinta. Lattialämmityksen kiertoveden lämpötila on selvästi alempi kuin patteriverkostossa käytetty lämpötila. Tehowatti Air Split -ilma/ vesilämpöpumppu tuottaa korkeimmillaan n. +50 °C vettä, joten se sopii erinomaisesti juuri vesikiertoisen lattialämmityksen kumppaniksi. Lämmönlähdettä voidaan vaihtaa kohtuullisin kustannuksin, mikäli alkuperäisen lämmönlähteen käyttökustannukset muodostuvat kovin korkeiksi. Tehowatti Air Split -järjestelmä maksaa investoinnin takaisin alhaisilla käyttökustannuksilla parhaimmillaan jopa 5 vuodessa.

 

Lisätietoja

Tehowatti Air Split- ilma/vesilämpöpumput: www.jaspi.fi

 

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot