Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmityslaitteiden huolto

Hyvin toimivan lämmityslaitteen edellytyksenä on laadun lisäksi säännöllinen huolto, joka takaa laitteen tehokkuuden. Hyvin huollettu ilma-ilmalämpöpumppu, ilma-vesilämpöpumppu, maalämpöpumppu tai ilmastointilaite toimii tehokkaammin ja säästävämmin, ja laitteen käyttöikä on pidempi.

 

Miksi laitetta kannattaa huoltaa?

Huoltamattomien laitteiden käyttöikä on oikein huollettuihin nähden noin 40 % lyhyempi. On erittäin todennäköistä, että huoltamattomilla laitteilla esiintyy kaasupiirin vikoja, jotka yleensä alkavat ilmetä vasta takuuajan päätyttyä, ja kuluttajalle koituu sellaisen tilanteen sattuessa kuluja, jotka ovat monta kertaa suurempia kuin laitteen huoltokulut. Sellaisesta mahdollisesta suurehkosta viasta koituva korjauskulu voi pahimmassa tapauksessa olla yhtä suuri kuin uuden lämpöpumpun hinta, joten on erittäin tärkeää estää tällainen tilanne. Huomattavasti edullisempaa on huollattaa lämpöpumppu kuin hoitaa huoltamattomuudesta johtuvia mahdollisia seurauksia.

 

Laadukkaan huollon edut:

  • Asianmukaisesti huollettu lämmitys- tai jäähdytyslaite toimii vuosikausia asiakirjojensa mukaisella teholla.
  • Huollettu lämpöpumppu toimii aina säästävästi ja tehokkaasti.
  • Huoltotoimet auttavat välttämään ja estämään laitteiden vikoja.
  • Laitteiden huolto on edullisempaa kuin myöhempi vikojen korjaus.

 

Ilma-ilmalämpöpumpun huolto

Ilmalämpöpumppu kaipaa johdonmukaista suodattimien puhdistusta. Lämpöpumpun käytön aktiivisuudesta ja omakotitalosta riippuen kannattaa pestä sisäyksikössä sijaitsevat pölysuodattimet vähintään kerran kuukaudessa. Jos suodattimista tulee likaisia ja pölyisiä nopeammin, niitä tulee pestä useammin. Jos lämpöpumppua ei ole huollettu säännöllisesti, laite alkaa menettää lämmitystehoaan ja kuluttaa liikaa sähköä.

Kannattaa olla tarkkaavainen, jos laite alkaa toimia toisin kuin ennen – esimerkiksi jos se ei lämmitä kunnolla, tuottaa liikaa melua tai vie enemmän virtaa. Silloin kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, joka tekee ilma-ilmalämpöpumpulle perusteellisen tarkastuksen. Asiantuntija pesee sisäyksikön suodattimet, tutkii laitteen vuotojen varalta, mittaa paineen ja tarkastaa sähköliitännät. Ilmalämpöpumpun huolto kannattaa aikatauluttaa alkusyksylle, ennen lämmityskauden alkua.

Takuuaikana lämpöpumppujen huolto on tehtaiden takuuehtojen mukaan pakollista, joten takuuaikana asiakkaan tulee tilata vähintään kerran vuodessa asianmukainen huoltopalvelu laitteen myyjältä tai myyjän hyväksymältä asentajalta. Säännöllinen huolto takaa laitteen kunnon ja odotetun tuloksen vuosikausiksi.

 

Ilmastointilaitteen huolto

Ilmastointilaitteet käyttävät ilman jäähdyttämiseen lämmönsiirrintä. Vaikka laitteiden sisäosat on suojattu suodattimilla, silloin tällöin lämmönsiirtimen pinnalle joutuu pölyhiukkasia. Lämmönsiirrin tukkeutuu, minkä seurauksena laitteen suorituskyky alenee, sähkönkulutus kasvaa ja hyötysuhde vähenee. Sen välttämiseksi kannattaa normaalin suodattimenpuhdistuksen lisäksi teettää asiantuntijalla laitteelle laaja huolto. Asiantuntijan suorittamia töitä ovat esimerkiksi sisäyksikön suodattimien puhdistus, lämmönsiirtimen puhdistus, käyttöpaineen tarkastus, vuotojen tarkastus ja korjaus sekä käyttöjännitteiden ja -lämpötilojen mittaus.

 

Ilma-vesilämpöpumpun huolto

Ilma-vesilämpöpumppu tulee huollattaa yleensä keväisin ja syksyisin. Huolto on tärkeä vikojen ja vuotojen estämiseksi. Jos lämpöpumpulle on syntynyt vuoto-ongelmia, ongelman estäminen on myöhästynyt, eikä pelkkä huolto enää riitä. Huollon aikana suoritetaan järjestelmäsuodattimien ja kierron toimivuuden tarkastus. Lisäksi mitataan painetta ja suoritetaan tarkastustestejä. Huollon viimeisenä vaiheena on manuaalinen järjestelmän tarkastustesti. Jos lämpöpumppu läpäisee testin, lämpöpumppu on hyvässä käyttökunnossa. Jos lämpöpumppu ei pysty läpäisemään manuaalista tarkastusta, jossakin on jokin vika, joka tulee selvittää ja korjata.

 

Maalämpöpumpun huolto

Myös maalämpöpumppu tulee huoltaa kerran vuodessa, mieluiten ennen lämmityskauden alkua. Kuten ilma-vesilämpöpumppukin, maalämpöpumppu tulee huoltaa, jotta vältetään odottamattomat häiriöt laitteen toiminnassa. Mitä aikaisemmin ongelma selvitetään, sitä todennäköisemmin se voidaan korjata. Maalämpöpumpun huollon aikana tarkastetaan järjestelmän kierto, suodattimet, 3D-venttiili ja sisäiset pumput sekä mitataan paine. Lisäksi suoritetaan manuaalinen tarkastustesti.

 

Valitse kokenut asiantuntija

Jos laitteen teho on valittu oikein, lämpöpumpun käyttöikä voi olla jopa 30 vuotta. Sen takia on erittäin tärkeää hankkia laite luotettavasta merkkiliikkeestä, jolla on pitkä käytännön kokemus ja joka pystyy tarjoamaan hankitulle lämmitysjärjestelmälle myös huoltoa ja myynnin jälkeistä palvelua. Laajan valikoiman lämpöpumppuja tarjoaa Zave, jossa oikean laitteen auttavat valitsemaan kokeneet asiantuntijat. Zave on vuonna 1988 Ruotsista alkunsa saanut lämpöpumppuihin erikoistunut verkkokauppa, joka toimii Tanskassa, Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Zave myy ja asentaa vuosittain yli 6000 laitetta.

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot