Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tulisijat ovat osa Suomen energiajärjestelmää

Suomessa on lämmityskäytössä yli kaksi miljoonaa tulisijaa. Niiden merkitys energiataloudessa ei ole vähäinen, peräti 40 prosenttia pientalon lämmitysenergiasta saadaan polttopuusta. Näin tuotettu energiamäärä, 15 terawattituntia, uusiutuvaa bioenergiaa vastaa noin kahden Olkiluodon ydinreaktorin vuosituotantoa.

DECO HIISI 17939 14 cmyk


Varaavalla tulisijalla on mahdollista tuottaa jopa reilu puolet pientalon lämmitysenergiasta rakennuksen energiatehokkuudesta riippumatta. Tulisijojen lämmöntuottoa ja erilaisten tulisijojen hyötysuhteita tutkittiin vuonna 2014 alan toimijoiden, ympäristöministeriön ja VTT:n Tulisija&Lämpö-projektissa.

 

Tulisija toimii ilman sähköä

Tulisija toimii ilman sähköä, ja se on tärkeä osa pientalon muuta lämmitysjärjestelmää. Tulisija leikkaa talven pakkaskauden sähköhuippuja, tuo säästöä energiakustannuksiin ja parantaa Suomen energiaomavaraisuutta. Lämpöä saadaan myös sähkökatkojen aikana, mikä parantaa huoltovarmuutta.

Puun polttaminen vaatii kuitenkin käyttäjältä tietoja ja taitoja. Polttopuun on oltava kuivaa ja puhdasta sekä palamisen ilmamäärän sopiva, jotta palaminen olisi tehokasta ja lämpöä saataisiin talteen hyvällä hyötysuhteella. Uusimmissa vähäpäästöisissä varaavissa tulisijoissa palamista ohjataan ensiö- ja toisioilmalla. Perinteisen rakoarinallisen tulisijan palamistapahtumaa säädetään tuhkatilan luukun ja pellin avulla.

 

Ohjeita ja opastusta

Kaikki palaminen, niin myös puun polttaminen, tuottaa pienhiukkaspäästöjä. Sen vuoksi tietoa ja oikeita toimintamalleja jaetaan eri kanavien avulla tulisijojen käyttäjille.

Esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä TTS:n ja Aalto-yliopiston kanssa Urbaania puuvajaa. Näin halutaan ohjata polttopuiden varastointi pressun tai räystäiden alta tai liian umpinaisista vajoista hyvin tuulettuvaan ja kaupunkiympäristöön sopivaan varastoon. Kuiva ja puhdas polttopuu oikein varastoituna vähentää palamisen hiukkaspäästöjä merkittävästi.

Tulisijojen valmistajat, HSY, Suomen Omakotiliitto, Lähienergialiitto, Bioenergia ry ja Motiva ovat tuottaneet myös opetusvideoita oikeasta puiden sytytystavasta ja tulisijan tehokkaasta käytöstä.

 

Hiukkaspäästöt kuriin

Suomessa ei valitettavasti ole määritelty päästörajoituksia tulisijoille, kuten monessa muussa Euroopan maassa. Suomalaiset tulisijavalmistajat ovat seuranneet eurooppalaista kehitystä ja toivottavat tervetulleiksi tiukimmatkin päästörajat. Markkinoilla on jo suomalaisia tulisijoja, jotka täyttävät Ekosuunnitteludirektiivin päästörajat.

Tulisijavalmistajat muistuttavat, että pienhiukkaspäästöjä voidaan vähentää tehokkaasti vaihtamalla vanha tulisija uuteen ja tehokkaampaan. Oikein käytetty tehokas uusi varaava tulisija vähentää pienhiukkaspäästöjä merkittävästi.

Tulisijojen merkitystä ja mahdollisuuksia vähentää pienhiukkaspäästöjä pohditaan Helsingissä 8. helmikuuta Puulämmityspäivän seminaarissa. Seminaarin järjestävät yhteistyössä Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen Omakotiliitto ry, Lähienergialiitto ry, Bioenergia ry ja Motiva. Seminaari on osa Suomen 100-vuotisjuhlatapahtumia.

 

Lisätietoja

Tulisija- ja savupiippuyhdistys TSY ry

www.tsy.fi

 

 

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot