Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tarvitsetko luvan?

rts_tutkii_logo_pieni

Korjausrakentamisessa rakennuslupa on oltava olemassa niitä toimia varten, joissa rakennuksen puitteissa tehdään sellaisia korjaus- ja kunnostustöitä, jotka ovat verrattavissa rakentamiseen. Myös laajennustyöt ja kerrosalan lisäämiseen kuuluvat työt sekä asumisen turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat työt vaativat rakennusluvan.

messukuvaPAINOKELPOSuunnitteluvaiheessa kannattaa tutustua rakennusalan messuihin. Messuilta saa paikan päältä asiantuntijan avuksi ja vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

 

Milloin rakennuslupaa on haettava?

Rakennuslupa tarvitaan myös korjattavaan rakennukseen silloin, kun tehtävät muutos- ja korjaustyöt ovat verrattavissa uuden rakentamiseen. Vanhoista rakennuksista ei välttämättä ole olemassa piirustuksia ollenkaan. Tällöin vanha rakennus mitataan sisältä ja ulkoa, merkitään ikkunoiden ja ovien, sekä väliseinien paikat ja koot. Nämä mitat ovat hyvin tärkeitä paitsi suunnittelun, myös tulevien materiaaliostojen määrien arviointiin. Lisäksi merkitään käytetyt materiaalit. Näillä tiedoilla tehdään vanhasta rakennuksesta piirustukset, joihin lisätään muutokset ja lisäykset, rakennuksen laajennusosa, huonekohtaisesti mahdolliset käyttötarkoitusmuutokset, sekä kantavien rakenteiden ja julkisivujen muutokset. Lisäksi tarvitaan tiedot uusista materiaaleista, asemakaavan määräyksistä, perustustavasta ja ehkä uusi asemapiirustuskin.

Luvan piiriin eivät kuulu kunnostus- ja huoltotyöt tai sellaiset korjaukset, jotka eivät muuta tilojen käyttötarkastusta.

On vielä muistettava, että myös rakennusten purkaminen on luvanvaraista toimintaa.

 

Rakennusluvan hakeminen

Rakennusluvalla taataan, että rakennuspaikka ja itse rakennus ovat asianmukaisia ja sopusoinnussa suomalaisen luonnon ja maiseman kanssa. Rakennuslupaa haetaan ennen rakennustöiden aloittamista paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Jo ennen virallista lupahakua voi ja kannattaa tehdä rakennuspaikalla ennakkotarkastus rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.

Lupamenettely ja siihen tarvittavat liitteet vaihtelevat hiukan paikkakunnittain ja peruskorjauksen laajuudesta riippuen.

 

Rakennusvirasto suorittaa myös valvonnan

Paikkakunnan rakennusviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että rakentaminen tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimalla tasolla. Heidän toimenkuvaansa kuuluu erinäinen joukko tarkistuksia ja katselmuksia.

Tarkastukset poikkeavat paikkakunnittain peruskorjauksen vaatimusten mukaan. Oheisen laatikon sisältämien katselmusten lisäksi voidaan tarvita tarkennuksia. Esim. sähköliike tarkistaa sähkötyöt käyttöönottoilmoituksen perusteella. Rakentajalla on vielä muitakin velvollisuuksia.

Jo ennen rakennustöiden alkua on pidettävä aloituskokous, johon osallistuvat hänen lisäkseen yleensä puheenjohtajana toimiva rakennusvalvontaviranomainen sekä pääsuunnittelija. Kokouksen tarkoituksena on antaa tiedot, tavat ja yh­teys­henkilöt rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Rakentajan täytyy ilmoittaa myös rakennustöiden aloittamisesta rakennusvalvojalle ja varmistaa, että tarkastus­asiakirja sekä käyttö- ja huolto-ohje tehdään riittävässä laajuudessa.

 

Peruskorjauksen katselmukset

1. Ensimmäisenä tehdään laajennuksen sijainnin merkintä (paalutus) ennen varsinaista rakennustöiden aloitusta.

2. Pohjakatselmuksessa peruskuopan kaivuun ja tai louhintatöiden valmistuttua katsotaan, että pohjamaa on rakentamiseen kelvollista.

3. Sijaintikatselmus on toimenpide, jossa tarkistetaan, että paikka, korkeusasema ja päämitat ovat oikein. Tarkastus tehdään, kun perustukset on tehty ja muotti laudoitettu.

4. Rakennekatselmus tehdään, kun kantavat rakenteet ovat valmiit ja vielä nähtävissä.

5. Savuhormikatselmus suoritetaan hormien valmistuttua.

6. Öljylämmityslaitteiston katselmuksen tilaa asentaja, kun laitteistot on asennettu.

7. Vesi- ja viemärikatselmus sekä ilmanvaihdon katselmus, kun asennustyöt ovat tehty.

8. Loppukatselmus suoritetaan, kun laajennus / peruskorjaus on valmis. Se on tehtävä rakennusluvan voimassaoloaikana. Jos osa tilasta otetaan käyttöön ennen lopullista valmistumista, on tehtävä muuttokatselmus.

 

 

 

 vertia banneri