Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Ilmanvaihto on talon keuhkot

rts_tutkii_logo_pieni

Oikein toteutettu ilmanvaihto auttaa rakennusta pysymään paremmassa kunnossa ja se vaikuttaa myös asumisviihtyvyyteen ja energiankulutukseen, sillä kostean sisäilman lämmittäminen vie enemmän energiaa. Uudet määräykset edellyttävät, että vaihtuvasta ilmasta saadaan lämpöä mahdollisimman hyvin talteen. Ilman pitää vaihtua pientalossa vähintään kerran kahdessa tunnissa normaaleissa olosuhteissa. Ilmanvaihdon toimivuus ja lämmön jakautuminen tasaisesti ovat asumismukavuuden kannalta tärkeimpiä tekijöitä. Puhdas sisäilma on terveyden kannalta tärkeä seikka. Kun varsinkin talvisin sisätiloissa vietetään suurin osa päivästä, ei ole samantekevää minkälaista ilmaa hengitämme. 

Hyvä sisäilma takaa hyvän asumisviihtyvyyden. Kuva: Fiskarhedenvillan

 

Sisäilman epäpuhtaudet

Sisäilmassa on monenlaisia ulkoa tulevia epäpuhtauksia, mutta ihminen itse on suurin sisäilman pilaaja. Yksi henkilö hengittää vuokaudessa keskimäärin noin 15 m3 ilmaa. Muita sisäilman epäpuhtauksia aiheuttavat asukkaiden lisäksi mm huonepöly, lemmikkieläimet, ulkoa tulevat epäpuhtaudet, ruuan valmistuksessa syntyvät käryt sekä erilaiset rakennusaineista ja huonekaluista tulevat päästöt. Toimiva ilmanvaihto kuljettaa sisällä syntyvät epäpuhtaudet ja kosteuden ulos ja tuo raitista ilmaa sisälle. Kosteutta syntyy huoneisiin hengityksestä, ruuanlaitosta, pyykin kuivaamisesta ja suihkusta. Jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla eikä kosteus pääse ulos, voi seurauksena olla kylpyhuoneen kosteusongelmia sekä maali- ja tapettivaurioita.

 

Ilmanvaihdon tehtävä

Ilmanvaihdon tehtävänä on poistaa sisäilmasta kosteutta ja epäpuhtauksia, kuten hiilidioksidi, pöly, radon, mikrobit ja materiaaliemissiot. Ilman pitää vaihtua pientalossa vähintään kerran kahdessa tunnissa normaaleissa olosuhteissa. Hengitämme 7-15 000 litraa joka päivä, joten ei ole ollenkaan sama millainen ilmanvaihto taloissamme on. Vanhemmissa taloissa ilman vaihtuvuus perustuu usein vielä pelkkään painovoimaiseen ilmanvaihtoon, mutta se ei ole hallittua ilmanvaihtoa, eikä poistuvasta ilmasta saada lämpöä talteen. Kun peruskorjauksen yhteydessä lisätään lämmöneristystä ja tiivistetään taloa, on ilmanvaihtoon kiinnitettävä erityistä huomiota.

Uudet määräykset edellyttävät myös, että vaihtuvasta ilmasta saadaan lämpöä mahdollisimman hyvin talteen. Ilmanvaihdon energiankulutus on tyypillisesti noin kolmannes talon lämmitysenergiasta, eli kuudennes koko energiankulutuksesta. Hyvä ilmanvaihto tuo hyvän asumisviihtyvyyden, turvaa rakenteita liialta kosteudelta ollen samalla energiatehokas.

 

Ilmastointi uusiksi

Jos rakennuksessa tehdään vain pieniä korjauksia, ne eivät vaadi vanhan painovoimaisen ilmastoinnin purkamista.  Monissa tapauksissa riittää, että mahdolliset peitetyt korvausilmaventtiilit avataan, tai asennetaan uudet venttiilit sekä nuohotaan poistoilmahormi, tai  –kanava. Painovoimaista ilmastointia voi tehostaa myös puhaltimilla, joko huippuimurilla tai huonekohtaisella poistolla. Varsinkin kosteisiin tiloihin kannattaa harkita kosteustunnistimella varustetun puhaltimen asentamista.

Luvanvaraisissa peruskorjauksissa rakentamisen vaatimukset muuttuvat uudisrakentamisen vaatimusten suuntaan.  Tämä johtaa sisäpintojen tiivistämiseen ja kodin nykyaikaistamiseen, mikä puolestaan vaatii koneellisen ilmanvaihdon. Rakennuksen hyvä tiiveys ja eristävyys ovat toimivan koneellisen ilmastoinnin perusteita. Ilmanvaihtolaitteen pitää olla aina toiminnassa ja sitä pitää voida säätää.

On huomattava, että painovoimainen ja koneellinen ilmastointi eivät voi toimia rinnakkain, joten vanha painovoimainen toiminto täytyy poistaa.

 

Ilmanvaihdon suunnittelu

Ilmanvaihdon suunnittelun pohjana ovat pohja- ja leikkauskuvat sekä ammattitaitoinen suunnittelija. Normaalitilanteessa ilmanvaihtojärjestelmän pitää pystyä vaihtamaan rakennuksen ilma kahden tunnin välein. Erityistilanteissa, kuten saunomisen, pyykinpesun, ruuanlaiton, tai juhlien aikana, tulisi ilmanvaihdon olla tätäkin tehokkaampaa. Sisäilman kosteuden pitäisi pysyä hallinnassa, jolloin sopiva suhteellinen kosteus on 25%:n ja 60%:n välillä. Liika, pitkäaikainen kosteus suo mikrobeille ja homeille otolliset olosuhteet ja alle 25%:n painuva kosteus taas herkistää limakalvoja. Näistä syistä ilmanvaihtokoneen teho täytyy mitoittaa riittävän suureksi, jolloin tavanomaisessa käytössä tehosta on vasta puolet käytössä.

Ilmanvaihtoa suunniteltaessa on otettava huomioon sisään otettava tuloilma ja myös poistoilma. Likainen ilma poistetaan yleensä keittiöstä, kodinhoitohuoneesta, kylpyhuoneesta, saniteettitiloista ja varastoista. Puhdasta tuloilmaa tuodaan makuuhuoneeseen, olohuoneeseen ja ruokailutilaan.   Poistettava sisäilma pitää siis korvata oikeasta kohdasta tulevalla sisääntuloilmalla, vain näin kunnon ilmanvaihto toimii. Liesipoisto viedään yleensä erillisenä muusta järjestelmästä paloturvallisuussyistä.

 Hyvä ilmanvaihto poistaa hengityksen ja hikoilun tuottaman vesihöyryn sekä kuivattaa märkätilat ja pyykit sisätiloissa vuodenajasta riippumatta.  Hyvä ilmanvaihtojärjestelmä ei saa aikaan vedon tunnetta ja on äänetön. Hyvä ilmanvaihto tuo hyvän asumisviihtyvyyden, turvaa rakenteita liialta kosteudelta ja on samalla energiatehokas.

 

Parempi sisäilma ja energiatehokkuus

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon etuna pelkkään koneelliseen poistoon on parempi sisäilman laatu, lämpöviihtyvyys ja energiatehokkuus. Tämä johtuu siitä, että järjestelmässä saadaan paremmin suodatettua tuloilma ja voidaan käyttää helpommin lämmön talteenottoa ja lämmitettyä tuloilmaa. Lämmön talteenotoille määritellään vuosihyötysuhde, mikä on merkittävä osa talon energiataloutta. Ilmanvaihdon kautta poistuu noin kolmannes rakennuksen lämmittämiseen käytetystä energiasta. Uusissa taloissa ja luvanvaraisessa peruskorjauksessa vaaditaan, että ilmanvaihdon kuluttamasta energiasta mahdollisimman paljon saadaan talteen ( 50-70%). Vaatimuksen täyttäminen edellyttää hyvää koneellista, lämmön talteenotolla varustettua järjestelmää. Painovoimainen järjestelmä on edelleen mahdollinen, mutta tällöin vastaavaan energiasäästöön on päästävä muita rakenteita parantamalla.

 

Koneellinen ilmanvaihto

Hyvä sisäilman laatu edellyttää siis talon rakenteiden ilmatiiveyttä ja oikein toimivaa järjestelmää. Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä sekä tuleva että poistuva ilma kulkevat ilmanvaihtolaitteen kautta. Tuloilmasta suodatetaan epäpuhtaudet pois ennen kuin se johdetaan huonetiloihin. Tuloilmaventtiilit järjestetään ns. puhtaisiin tiloihin ja poistoventtiili ns. likaisiin tiloihin kuten wc, pesutilat ja keittiö, sekä varastotilat. Näin siellä syntyvät hajut, tai kosteus eivät leviä ympäri taloa. Ilmanvaihtokone olisi hyvä sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa huolto ja mm. suodattimien vaihto olisi helppoa. Järjestelmän keskusyksikkö sijoitetaan aina lämpimään tilaan, esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen.

 

Painovoimainen ilmanvaihto

Painovoimainen ilmanvaihto perustuu lämpötila- ja paine-eroihin. Ilmanvaihtohormissa ilma liikkuu kohtuullisesti, kun sisäilma on lämpimämpää kuin ulkoilma, tai esim. tuuli aiheuttaa ilmanvaihtohormiin imua. Kesällä ilmanvaihtoa joudutaan tehostamaan kuitenkin ikkunoiden kautta tuulettamalla. Hyvin toimiakseen järjestelmä vaatii suuret tuloilmaventtiilit sekä riittävät korkeuserot. Hyvinkin toimivaa painovoimaista ilmanvaihtoa on mahdoton säätää tarkasti, sillä sen toimivuus riippuu jatkuvasti vaihtelevista olosuhteista rakennuksen ulkopuolella. Painovoimainen ilmanvaihto ei ole koskaan hallittu ilmanvaihto.

 

Kanavastot

Kanavastot tulee eristää niiden kulkiessa kylmässä tilassa, jotta kondenssivesi ei kerry putkistoon ja aiheuta kosteusvaurioita rakenteisiin. Ne tulee varustaa myös äänenvaimentimilla, jotta vältytään häiritsevältä suhinalta. Äänenvaimentimet ovat joko koneessa itsessään, tai ne asennetaan putkistoon. Muoviset ilmanvaihtoputkistot ovat yleistyneet asentamishelppouden ja osien puhtauden ansiosta, mutta on kuitenkin syytä muistaa, että keittiön liesituulettimen putkeen täytyy olla aina terästä. Kanavaston huollon helpottamiseksi on syytä asentaa riittävästi puhdistusluukkuja.

 

Keskuspölynimuri puhdistaa ilmaa

Ilmanvaihdon ohella keskuspölynimuri toimii ilmaa puhdistaen. Imuroitaessa pöly ja erityisesti hienopöly menee putkia pitkin pihalle. Hyvälläkin normaali pölynimurilla siivottaessa suuri ja näkymätön mikropölyhiukkasten määrä nousee ilmaan leijuen tuntikausia.

 

Lue lisää: Keskusimurilla puhdistat myös ilmaa

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot