Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Asbestipurku vaatii ammattilaisen paikalle

 

Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee varmistua, sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia. Asbestikartoituksen saa tehdä vain pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö. Asbestipurkutyön saa suorittaa ja johtaa vain hyväksytyn koulutuksen suorittaneet ja viranomaisen luparekisteriin kuuluvat henkilöt. Hyväkuntoiset ja ehjät asbestimateriaalit eivät ole vaarallisia. Ne aiheuttavat terveysriskin vasta purettaessa.

 

 

Asbestin käyttö kiellettiin 1994 alusta

Suomessa asbestin käyttö rakennusmateriaaleissa alkoi 1920-luvulla. Asbestia käytettiin sen hyvien ominaisuuksien takia: palamattomuus, hyvä lämmön- ja sähköneristävyys, hyvät akustiset ominaisuudet ja edullinen hinta. Asbestipitoisten rakennusmateriaalien valmistus ja maahantuonti kiellettiin vuoden 1993 alusta, myyminen sekä käyttöönotto vuoden 1994 alusta.

 

Asbesti on terveysriski purettaessa

Asbestia on käytetty rakentamisessa muun muassa putkieristeissä, ruiskutuseristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaakeleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, ovissa, etenkin palo-ovissa, proppausmassoissa sekä vesikatto- ja julkisivumateriaaleissa. Hyväkuntoiset ja ehjät asbestimateriaalit eivät ole vaarallisia. Ne aiheuttavat terveysriskin vasta purettaessa, jolloin niistä leviää ilmaan vaarallista pölyä ja kuituja.

 

Asbestikartoitus

Asbestilain mukaan asbestikartoitus on tehtävä kaikissa ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä ennen purkutyöhön ryhtymistä. Ennen rakenteiden purku- ja korjaustöiden aloittamista rakennushankkeeseen ryhtyvän täytyy selvittää asbestin mahdollinen esiintyminen (laatu, määrä) ja sijainti rakennuksessa. Taloyhtiön korjaushankkeessa tämä tarkoittaa taloyhtiötä. Mikäli kyseessä on osakkaan oma remontti, vastaa osakas kartoituksen suorittamisesta ja sen kustannuksista. Myös omakotitaloa remontoivan on tehtävä asbestikartoitus. Määräys koskee mm. kylpyhuoneremonttia, keittiöremonttia, väliseinien purkua ja jopa tapettien vaihdon yhteydessä asbestikartoitus on huomioitava. Taloyhtiön kannattaa kiinnittää huomiota siihen, ettei jokaista tilaa välttämättä tarvitse kartoittaa.  Riittää, että kartoitus suoritetaan esim. yhdessä tai muutamassa asunnossa. Menettelytapa kuitenkin edellyttää, että olosuhteet ovat asunnoissa identtisiä.

Asbestikartoituksen tekeminen edellyttää asbestiin, sen esiintymiseen ja rakenteiden purkamiseen riittävästi perehtynyttä henkilöä. Kartoittajan pätevyys voidaan osoittaa esim. rakennusterveysasiantuntijan, AHA-asiantuntijan koulutuksella tai muulla tavoin. AHA-asiantuntijoiden (asbesti- ja haitta-aineasiantuntija) rekisteristä voi tarkistaa ammattipätevyyden.

Asbestikartoituksessa on paikallistettava purettavassa kohteessa oleva asbesti sekä selvitettävä asbestin laatu ja määrä. Paikallistamisella tarkoitetaan asbestin sijainnin selvittämistä ja merkitsemistä tila- ja rakennuspiirustuksiin sekä työselostuksiin mahdollisimman yksiselitteisesti esimerkiksi sanallisesti ja valokuvin.

Asbestikartoituksen hintaan kuuluu tavallisesti kartoittajan käynti paikan päällä ja näytteenotto, laboratorioanalyysit sekä kattava asbestikartoitusraportti sähköisessä muodossa. Hinnat vaihtelevat n.150–500 euron välillä riippuen tutkittavasta kohteesta ja näytteiden määrästä.

 

Asbestipurkutyöt

Asbestipurkutöitä saavat tehdä ja johtaa vain hyväksytyn asbestipurkukoulutuksen suorittaneet henkilöt. Asbestipurkutöiden suorittamisen edellytyksenä on, että kaikkien työntekijöiden tulee rekisteröityä asbestipurkutyöhön pätevien henkilöiden rekisteriin, jota ylläpitää lupaviranomainen eli Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Työnantajan on nimettävä asbestipurkutyön toteuttamista varten työnjohtaja, jonka on jatkuvasti seurattava ja huolehdittava siitä, että asbestipurkutyö tehdään turvallisuussuunnitelman mukaisesti.

Purkutyö toteutetaan joko osastointi-, pussipurku- tai kohdepoistomenetelmällä; näin muiden työympäristössä työskentelevien henkilöiden sekä työympäristön altistuminen asbestipölylle estetään. Osastointimenetelmä on asbestipurun päämenetelmä.  Se on myös suojauksen minimitaso, ellei osoiteta, että jokin muu menettely on riittävä. Pienissä purkukohteissa voidaan osastointi korvata kohdepoisto- tai pussipurkumenetelmällä.

Osastointimenetelmässä purkualue eristetään ilmastollisesti ympäristöstään ja osastoidulle alueelle aiheutetaan alipaine.  Alipaineistuksella estetään asbestipölyn leviäminen osaston ulkopuolelle. Kulkuyhteys osastoon järjestetään 3-osaisen sulun kautta. Suunnittelussa päätetään, miten osasto rajataan, voidaanko käyttää olemassa olevia rakenteita, miten sulku sijoitetaan sekä mitkä asbestikoneet valitaan ja miten ne sijoitetaan. Ulkopuolisten pääsy osastoidulle alueelle on kielletty. Osastointimenetelmällä tehdyn purkutyön jälkeen on osaston puhtaus varmistettava ilmamittauksella ennen osastoinnin purkamista.

Pussipurkumenetelmässä purettava kohde suljetaan muovisen purkupussin sisään ja purku tapahtuu pussissa pussin ulkopuolelta käsin. Pussin sisälle laitetaan ennen sen asennusta kaikki tarvittavat purkuvälineet ja pussiin tuodaan pienen asbesti-imurin imuletku. Imurin tehtävänä on vähentää asbestipölyä pussissa purkutyön aikana sekä pussin irrottamisen ja pakkaamisen aikana.

Poikkeustapauksissa, kun pölymäärän voidaan olettaa olevan hyvin pieni, voidaan käyttää kohdepoistomenetelmää. Näin on esimerkiksi muovilaattoja purettaessa. Tällöin pöly imetään purkutyön aikana suoraan kohdepoistolla.

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot