Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Pientalon Päiväkirja rakentamisen ja ylläpidon seurantaan

Rakennuslain mukaan rakentajalla on monia velvoitteita rakentamishankkeessaan. Muun muassa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa on järjestettävä aloituskokous, rakennukselle tarvitaan pääsuunnittelija, työmaalla on pidettävä tarkastusasiakirjaa ja rakennettavalle kiinteistölle edellytetään olevan käyttö- ja huoltokirja. Näitä uuden lain vaatimuksia varten on tehty Pientalon Päiväkirja. Päiväkirjaa on helppo täyttää ja siinä on valmiit kaavakkeet vaadituille asioille. Samoissa kansissa on myös huolto- ja tarkistustaulukot 15 vuodeksi. Pientalon Päiväkirja on paitsi asiakirja rakentamisen seurantaan ja valvontaan myös huolto- ja hoitoasiakirja kiinteistön ylläpitoon.

Tilaa oma Pientalon Päiväkirja verkkokaupasta tai puhelimitse: 09-540 7310

Siirry suomirakentaa -verkkokauppaan tästä >

                                                   

Valvonta- ja huoltokirja kaikille rakentajille

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa. Entistä enemmän rakentajalle korostuukin nykyisin rakennustyön valvontaan ja kiinteistön hoitoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Tähän avuksi on laadittu Pientalon Päiväkirja, joka on toteutettu ympäristöministeriön antaminen ohjeiden mukaisesti niin, että se palvelee rakentajaa jo aloituskokouksesta lähtien.

Kirja koostuu kahdesta pääosasta: rakentamisen valvontaosasta, joka sisältää myös ohjeita korjausrakentamisen valvontaan sekä huolto- ja kunnossapito-osasta, josta yleensä käytetään nimeä huoltokirja. Päiväkirjaan on siis saatu yksiin kansiin kaksi rakentamisen kestävän kehityksen kannalta erittäin tärkeää asiaa. Kirjasta on pyritty tekemään mahdollisimman helppokäyttöinen ja selkeä, jotta se toimisi jatkossakin käytännön apuvälineenä paitsi rakentamisen valvonnassa myös valmiin talon ylläpidossa. Oikein käytettynä huoltokirjasta muodostuu talon teknistaloudellinen historiikki yksiin kansiin. Tästä omistajan huoltokirjasta on hyötyä tulevaisuudessa niin pienentyneinä käyttökuluina kuin hyvänä ylläpidon dokumenttina. Näillä tekijöillä on varmasti merkitystä myös talon jälleenmyyntihinnassa. Lisänä tulevat vielä rahassa mittaamattomat arvot kuten parempi asumisviihtyvyys ja motivaatio oman talon kunnossapitoon.

 

Huoltotaulukko

Huoltotaulukon päätehtävänä on muistuttaa talon asukasta säännöllisin väliajoin toistuvista kiinteistön huoltotehtävistä. Päiväkirjassa on vuosittaisen huollon ja kunnossapidon toimenpiteet numeroitu, luetteloitu ja jaksotettu kuukausittain tapahtuvaksi. Jokaisen kuukauden kohdalta löytyy siten tiettyjä ajanjaksoon sopivia tarkastuksia. Taulukossa on myös oma rivinsä vuosittain suoritettaville tehtäville. Nämä antavat asukkaalle ohjeellisen tiedon siitä, kuinka usein ja mihin aikaan vuodesta kyseiset huoltotoimet tulisi suorittaa. Tärkeää on kuitenkin huomata sana ohjeellinen, koska esim. käyttötottumukset ja vaihtelevat olosuhteet vaikuttavat suuresti monen toimenpiteen ajoitukseen. Niinpä huoltotaulukkoa ei olekaan tarkoitettu orjallisesti ja vasten asukkaan parempaa tietoa noudatettavaksi, vaan lähinnä muistin virkistämiseksi ja ohjenuoraksi rakennuksen huoltotöissä. Näin varmistetaan, ettei mikään olennainen työ, kuten esimerkiksi nuohous pääsisi unohtumaan. Sarake, johon toimenpiteen tekijä merkitsee päivämäärän ja puumerkkinsä, auttaa myös muistamaan kuka työn on tehnyt ja milloin se on tehty.

 

Kulutusseuranta

Huoltokirjassa on myös paikka sähkön, veden ja lämmitysenergian kulutusseurannalle. Tämä on tärkeää taloudelliseen ja ympäristöystävälliseen asumiseen kannustettaessa. Samalla kertyy mielenkiintoista tietoa, josta asukas voi seurata kulujen kehittymistä ja yrittää itse vaikuttaa niihin. Asiakirjan avulla voidaan taloa myytäessä osoittaa ostajaehdokkaalle siis myös talon käyttökulut. Tämän kaiken luulisi kiinnostavan, sillä eihän kukaan osta vanhaa autoakaan tietämättä, mikä sen kulutus on ja kuinka autoa on vuosien varrella huollettu.

                                                                

Pinnat ja materiaalit

Pientalon Päiväkirjassa on myös eri pintamateriaalien muistiin merkitsemiselle omat paikkansa. Kirjaa kannattaa täyttää myös tältä osin, koska silloin muun muassa maalinimikkeet ja värikoodit säilyvät muistissa. Usein tarvittaisiin paikkamaalia, mutta ostaminen on hankalaa, kun ei tiedetä, mitä tuotetta on käytetty. Päiväkirjaan voidaan myös merkitä huonetilakohtaisesti kaikki käytetyt lattia-, seinä- ja kattomateriaalit lisätietoineen unohtamatta samaa luettelointia myös ulkopinnoista.

Siirry suomirakentaa -verkkokauppaan tästä >

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot