Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Suunnitelmasta korjaukseen

rts_tutkii_logo_pieni

Kun kodin korjaaminen ja remontointi tulee ajankohtaiseksi kannattaa heti aluksi laatia kunnollinen korjaussuunnitelma. Suunnitelma auttaa kiinnittämään huomiota niin ulkonäköseikkoihin, kuin myös budjettiin. Erityisesti vanhoja rakennuksia remontoitaessa ja korjattaessa halutaan usein säilyttää talon henki, mutta yhtä tärkeää on muistaa myös rakennustekniset ominaisuudet. Pienetkin harkitsemattomat muutokset voivat pilata molemmat.

 

Luonnokset, pääpiirustukset ja työpiirustukset

Korjaussuunnittelun pohjaksi asukas määrittää tila- ja varustelutarpeet. Tämän tiedon pohjalta suunnittelija laatii kokonaisuudesta, tilojen uudelleen muotoutumisesta, varustuksesta, materiaalista jne luonnoksen. Vanhoista taloista ei useinkaan ole suunnittelun ja määrien laskentaa varten täsmällisiä mittoja. Sen takia on koko talo tarpeellisilta osiltaan mitattava uudelleen.

Luonnoksista syntyvät edelleen pääpiirustukset, joilla korjaukselle haetaan rakennuslupa, jos sellaista edellytetään. Suunnittelija laatii edelleen pääpiirustusten pohjalta työpiirustukset. Suunnittelijaa tarvitaan myös silloin, kun otetaan vastaan ja hyväksytään urakoitsijan osatyö: suunnittelija on rakennuttajan palveluksessa oleva taho, jonka tulee ottaa kantaa siihen onko työ tehty oikein ja suunnitelmien mukaisesti. Suunnittelijan ohella asukas voi kumppanikseen valita projektivastaavan.


Oikeanlaiset materiaalit

Rakennustavat ja materiaalit ovat muuttuneet paljon vuosien varrella. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun käytetään samaa tai mahdollisimman samanlaista materiaalia ja korjaustapaa kuin alkuperäisessä ratkaisussa. Entisten kaltaiset materiaalit eivät liity pelkästään ulkonäköön vaan myös tekniseen käyttäytymiseen. 

Tänä päivänä vanhoja materiaaleja tai niiden kaltaisia on suhteellisen helposti saatavilla, näitä ovat mm. pinkopahvi, perinteiset maalit, luonnonvahat, erikoishöylätyt listat ja paneelit, pellavavierre, tervapaperi sekä hitaasti kasvanut tiheäsyinen puuaines. Lisäksi vanhaan rakennukseen sopivat puukuitulevyt sekä pellava- sellu- ja puukuitueriste, jotka ottavat vastaan ja luovuttavat huoneistokosteutta lähes samanlaisesti kuin alkuperäiset ratkaisut.

Moni perusrakenteeltaan terve talo on korjauksen seurauksena vaurioitunut, kun rakenteiden rakennusfysikaalinen käyttäytyminen on muuttunut. Esimerkkejä tämän tapaisista virheistä on useita, mutta ehkä tyypillisimpänä voidaan mainita muovimattojen asennus lattioihin, jolloin aiemmin harva ja hengittävä rakenne on suljettu.

 

Tämän päivän säännökset

Remontoitatessa täytyy ottaa myös huomioon mahdolliset asemakaavan antamat rajoitukset, sekä tarvittavat luvat. Lupa-asioissa on aina paikkakuntakohtaisia eroja, joten ennen projektin alkua on hyvä tarkistaa rakennusvalvonnasta tarvitsevatko suunnitellut toimenpiteet luvan.

Varsinkin luvanvaraisessa korjausrakentamisessa tulevat väistämättä eteen tämän päivän määräykset, jotka koskevat mm. vedeneristämistä. Uusien ja vanhojen ratkaisujen väliltä täytyy löytää kompromissi. Korjaaminen on kallista, siihen eivät vaikuta pelkästään materiaalit ja työ, vaan myös purkaminen ja työn hitaus.

 

Kosteus, home, vaurio

Usein kosteus- tai homevauriot huomataan kun kodissa tehdään pientä pintaremonttia. Pintapuolisesti rakenteet voivat olla siistejä ja ehjiä, mutta pinnan alta löytyykin yllätyksiä. Kosteusvaurio tai muu rakennevaurio toimii lähtölaukauksena kunnon remonttitarpeelle. Kosteusvauriot yms ovat vaurioita joita on vaikea huomata, ennen kuin korjaamisella on jo kiire. Juuri tästä syystä pintaremonttikin kannattaa suunnitella huolella ja kääntyä ammattilaisen puoleen. Korjauksen yhteydessä voidaan käyttää myös kuntotarkastusta ja epäselvissä tilanteissa kuntotutkimusta. Pienissäkin remonttitarpeissa kannattaa harkita remonttia kokonaisuutena ja konsultoida ammattilaisia.

Sauna, kylpyhuone ja wc-tilat ovat erikoistiloja joissa pitää ottaa myös kosteuskäyttäytyminen huomioon. Kahta erillistä vedeneristyskerrosta ei rakenteissa saa olla ja kaikki kosteudelle alttiit rakenteet tehdään aina tuulettuvina. Koska kosteus ja väärä rakentaminen ovat riskitekijöitä, kannattaakin ehdottomasti keskustella asiantuntijan kanssa aiotuista toimenpiteistä. Remontin yhteyteen kannattaa yhdistää putkitusten ja vesikalusteiden uusiminen.

 

 

 

 

 

 vertia banneri