Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Hyödynnä ensin käyttämätön tila, laajenna vasta sitten

rts_tutkii_logo_pieniElämäntilanteet muuttuvat, eikä oma koti enää riitä tyydyttämään perheen tarpeita. Silloin kysymykseen voi tulla laajennus. Laajennuksen suuntia ovat ylös, alas tai sivulle. Se, mikä parhaiten soveltuu, riippuu paljolti vanhan talon ominaisuuksista. Ensimmäiseksi kannattaa tarkistaa paikkakunnan viranomaisilta, onko rakennusoikeutta jäljellä. Varsinainen suunnittelu lähtee liikkeelle kartoittamalla jo olemassa olevat tilat ja varsinkin ne, jotka eivät ole asuinkäytössä. Vasta sitten kotia täydennetään lisärakentamisella. Myös rakennuksen kunto tulee arvioida. Erittäin huonokuntoisen ja epäkäytännöllisen kodin remontoinnin sijasta tulee mahdollisesti järkevämmäksi ratkaisuksi rakentaa kokonaan uusi rakennus.

hydynnensin1

 

Olemassa olevat tilat käyttöön

Useissa rakennuksissa on tiloja, joita ei ole otettu asuinkäyttöön. Näitä ovat esim. vinttitilat, kellarit tai autotallit, jotka ovat suhteellisen vähällä työllä otettavissa asuinkäyttöön. Työ vaatii yleensä kevyitä väliseiniä, lämmöneristyksiä sekä ikkunoiden ja ovien asentamisia, joten omatoimiseen rakentamiseen ja sitä kautta myös kustannussäästöihin em. kohteet ovat oivallisia. Haastavampia rakenteita ovat kosteat tilat ja portaat.

Vaikka julkisivuun ei tulisikaan ulkopuolisia muutoksia, on tämänkaltainen korjausrakentaminen luvanvaraista. Tilojen suunnittelussa kannattaa käyttää ammattitaitoista suunnittelijaa. Tällöin tilat saadaan toimiviksi ja useilta virheiltä säästytään. Suunnittelun hinta saadaan helposti takaisin vähäisillä hukkaneliöillä ja suoritettavan työn nopeutumisella.

hydynnensin2

hydynnensin3

 

Laajennus ylös

Talon yläkerta voi olla liian matala tai jopa tasakattoinen, jolloin vapaata tilaa ei ole käytettävissä. Tällöin rakenteet joudutaan purkamaan tasakertaan asti ja aloittamaan työt uusilla kattokehillä. Työ vaatii aina rakennusluvan ja ammattitaitoisen suunnittelijan ja valvojan. Ratkaisu ei ole kovin halpa, joten ratkaisuun päädytään usein vasta, kun muuhun suuntaan laajentamiseen on jokin este. Työn kannattavuus kasvaa, jos katteen vaihto olisi edessä. tai jos kattorakenteita joudutaan korjaamaan esim. muodostuneiden kosteusvaurioiden takia. Suunnittelussa tulee huomioida erityisesti portaat, mahdollisten märkä- ja kosteiden tilojen rakentaminen sekä putki- ja viemärivedot. Kattoikkuna on usein hyvä ratkaisu yläkerran tilojen luonnonvalon takaamiseen.

hydynnensin4

hydynnensin5

 

 

Kellaritilat käyttöön

Kellaritilojen käytön esteeksi tulee usein luonnonvalon puuttuminen huonetilasta. Tämän vuoksi käyttö rajoittuu usein pelkästään teknisten tilojen, saunan ja pesu- sekä kodinhoitohuoneiden sijoittamiseen. Nämä kuitenkin vapauttavat tiloja asumiskäyttöön muualla asunnossa. Kellarin mahdolliset kosteusongelmat kartoitetaan huolellisesti ja korjaukset tehdään ulkopuolelta uusia kosteuseristyksiä ja salaojituksia käyttäen. Samalla viemäröinnin kunto tarkistetaan ja tarvittaessa viemäreitä uusitaan tai korjataan. Kellariin laajentaminen on niin ikään luvanvaraista rakentamista.

hydynnensin6

 

Tilaa ulkopuolelta

Lisättäessä rakennusta sivusuunnassa julkisivuun ja ulkoasuun tulee aina suuria muutoksia. Varsinkin vanhoihin taloihin uudet osat tulisi liittää saumattomasti ja tyyliä rikkomatta. Koska muutoksia tulee paljon, on sanomattakin selvää, että toimenpide vaatii rakennusluvan, vastaavan mestarin ja valvonnan. Ammattisuunnittelijan apu on tässä ratkaisussa ainoa tie onnistuneeseen lopputulokseen. Miltei aina lisärakentaminen johtaa vanhojen asuinhuoneiden uudelleenjärjestelyyn, joten uuden ja vanhan tilan käyttö on suunniteltava joustavaksi. Varsinkin pitkiä käytäviä ja toistensa taakse jääviä huonetiloja tulee välttää. Suunnittelijan tehtävänä on ratkaista nämä ongelmat rakentajan tarpeiden ja olemassa olevien tilojen pohjalta.

 

Artikkeln esimerkkikuvat: Omatalo

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot