Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Korjaustarve syntyy viasta ja tyytymättömyydestä

Monia asioita ei enää rakentamisen jälkeen voi muuttaa tai niistä voi tulla kohtuuttoman kalliita. Moni vian aiheuttaja olisi voitu välttää jo piirustuspöydällä, hyvällä suunnittelulla. Remontointia tai uuden rakentamista suunniteltaessa on syytä miettiä niitä tavallisimpia ongelmia ja tyytymättömyyden aiheuttajia, joita asukkaat itse ovat kokeneet asumisessaan.

Kodinhoitohuoneen puute ja säilytystilojen vähyys ovat suurimpia tyytymättömyyden aiheita. Kuva: Nibe

 

Tyytymättömyyden aiheuttajat asumisessa

Kun kotitalouksilta kysyttiin mitä he asunnossaan muuttaisivat ja mikä on suurin tyytymättömyyden aihe, on asuntotyypistä riippumatta yleisin vika säilytys- ja varastotilojen puute sekä asumisen ahtaus. Reilu kolmannes suomalaisista kokee asumisessaan säilytystilojen vähyyden ongelmallisena.

On selvää että asuntotyyppi vaikuttaa siihen millaisia asioita asukas kokee suurina ongelmina. Monia asioita ei enää rakentamisen jälkeen voi muuttaa tai niistä voi tulla kohtuuttoman kalliita. Moni vian aiheuttaja olisi voitu välttää jo piirustuspöydällä, hyvällä suunnittelulla.  Erityisesti rivi- ja kerrostaloasukkailla kodinhoitotilojen puute, säilytystilojen vähyys ja ylipäätään ahtaus ovat häiritseviä vikoja asumisessa. Lisäksi huonosti toteutettu eteistila/ sisäänkäynti, puutteellinen ilmanvaihto, heikko ääneneristys ja pistorasioiden vähyys ärsyttävät.

Toisaalta esim. kerrostaloasuntojen ahtaus ja säilytystilojen puute on myös iso kustannuskysymys asuntoa hankittaessa erityisesti pääkaupunkiseudulla, kun asuntojen neliöhinnat ovat monilta jo karanneet ja joudutaan tyytymään liian pieniin ja /tai varustetasoiltaan puutteellisiin asuntoihin. Yleensäkin kerrostaloasukkaiden tyytymättömyyden aiheet kohdistuivat luonnollisesti asunnon sisätiloihin ja varusteluun, kun taas pientaloasukkaat tarkastelevat koko kiinteistöä ja harmittelevat mm. liian suurta lämmitysenergian kulutusta, talonsa julkisivun kuntoa, salaojitusta ja lian kulkeutumista sisälle.

Myös omakotiasukkaat kokevat säilytys- ja varastotilojen puutteen harmittavana, mutta kuitenkin huomattavasti harvemmin kuin rivi-ja kerrostaloasukkaat. Yleensäkin omakotiasukkailla oli puutteita asiakohtaisesti vähemmän.

Haitan ja vian vakavuusasteen kannalta tarkasteltuna omakotitaloissa on vähiten vikoja. Monet omakotikiinteistöjen viat ovat korjattavissa, osa helpostikin. Toisaalta omakotiasukkaita haittaa vaikeastikin korjattavia ympäristöön liittyviä asioita kuten etäisyys palveluista ja joukkoliikenteen puuttuminen.

 

Asukkaan tulee hoitaa huoneistoa

Asumistyypistä riippumatta, asukkaalla on oikeus ja velvollisuus hoitaa huoneistoa. Osakkeenomistajan velvollisuus on asua ja kunnossapitää huoneistoa niin, ettei se aiheuta haittaa eikä vahinkoa asuntoyhtiölle eikä talon rakenteisiin. Riitatilanteissa huolellisuutta arvioidaan objektiivisesti eli ulkopuolisen asiantuntijan/ tuomioistuimen toimesta.

Huolellinen osakas tarkastaa määräajoin asuntonsa riskipaikat, esim. läpiviennit, märkätilat, tiivistykset ja myös pintarakenteet niin, ettei vaurioita pääse rakenteisiin. Riskit on raportoitava asuntoyhtiölle. Tarkastuksen apuna voi vuosittain käyttää huoltokirjaa, johon tarkastuksen yhteydessä merkitsee tekemänsä huolto-/ korjaustoimenpiteet. Samalla kirja toimii ohjeena seuraavallekin asukkaalle ja on myös todiste siitä, kuinka asuntoa on huollettu ja hoidettu. 

Huoltokirjasta lisää: Pientalon Päiväkirja rakentamisen seurantaan ja kiinteistön ylläpitoon

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>