Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Rakennuttajalla ilmoitusvelvollisuus urakoista ja työntekijöistä

RTS14Rakennusalalla on vuodesta 2014 ollut voimassa laki ilmoitusmenettelystä, jossa rakennustyön tilaajan on ilmoitettava verottajalle kuukausittain tiedot maksetuista urakoista ja työmaalla työskentelevistä kaikista työntekijöistä. Tämä velvollisuus koskee, jos sopimuksen yhteenlaskettu arvo ylittää 15 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). 

 

Mikäli rakentaminen toteutetaan asuntoyhtiön lukuun, eli rakennutat vaikka kaverisi kanssa asuntoa kummallekin (esim. paritaloa), koskee kuukausittainen ilmoitusvelvollisuus asuntoyhtiötänne. Jos rakennutat yksityishenkilönä omaa kotiasi, on verottaja antanut menettelyyn helpotuksia. Verottaja on tällä menettelyllä halunnut karsia työmailta harmaan talouden toimijoita. Velvollisuus koskee myös korjausrakentamista.

 

Rakennuttajana asuntoyhtiö (tai muu yhtiö)

Velvollisuus työntekijöiden ilmoittamisesta:

Yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan (esim. tilaamanne rakennusliike, joka toteuttaa kohteen), muun päätoteuttajan, tai jos päätoteuttajaa ei ole, rakennuttajan, tässä tapauksessa siis asuntoyhtiön, on toimitettava verottajalle tiedot rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista, samoin kuin työnantajista ja vuokratyönteettäjistä, jos rakennushankkeen yhteenlaskettu arvo ylittää 15 000 euroa (ilman arvonlisäveroa).

Tiedot pitää antaa kuukausittain kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivä. Esim. Jos työmaallanne on timpuriporukka, joka toteuttaa talonne rakennustyöt ja lisäksi LVI-liike, joka hoitaa lämpö-, vesi- ja ilmastointityöt, sekä yksittäinen toiminimellä toimiva sähkömies, on asuntoyhtiön rakennuttajana huolehdittava kaikki ilmoitusmenettelyt, koska päätoteuttajaa ei ole. Rakennuttajan edustaja kerää kaikista em. LVI- yrityksen henkilöistä, omista palkkaamistaan timpureista sekä itsenäisestä sähkömiehestä henkilötiedot ,työskentelyn alkupäivämäärän ja arvioidun loppupäivämäärän.

Jos joku timpureista olisi ulkomaalainen, on hänestä ilmoitettava myös vakuuttamista koskevat tiedot. Kaikista henkilöistä on lisäksi ilmoitettava onko työntekijä työsuhteinen, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija, vai talkootyön tekijä.

Myös em. työnantajista on ilmoitettava yhteystiedot ja -henkilö. Tiedonannossa on luonnollisesti kerrottava asuntoyhtiönne ja työmaanne yksilöintitiedot ja yhteyshenkilö.

 

Velvollisuus urakkaa koskevien tietojen antamisesta:

Vastaavasti kuukausittain on rakentamispalvelun tilaajan, elikkä asuntoyhtiönne tässä tapauksessa,  annettava tiedot niistä yrityksistä, jotka suorittavat työmaallanne rakentamispalvelua tai rakentamistelineiden pystytys- tai purkutöitä tai jotka vuokraavat yhtiöllenne työvoimaa em .tarkoituksiin, jos sopimuksen yhteenlaskettu kokonaisarvo ylittää 15 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Tiedot ilmoitetaan seuraavan kuukauden 5. päivään mennessä.

Urakoitsijoiden yksilöintitietojen lisäksi on ilmoitettava urakoista laskutettu määrä tai maksettu määrä ilmoitusjakson aikana ja sopimuksen mukainen urakkasumma sekä urakan alku- ja loppupäivämäärä. Verottajan ohjeista löytyy tarkemmin yksilöitynä, mitä ja miten ilmoitetaan.

 

 

Yksityishenkilö rakennuttajana

Kotitalouksien on ollut ilmoitettava kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot verottajalle 1.7.2014 lähtien. Tiedot annetaan ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta.

Jos tilaat työn yritykseltä rakennusluvan alaiseen rakennustyöhön, sinun täytyy ilmoittaa omien yhteystietojesi lisäksi mm. missä kohteessa rakennustyö on tehty, työn suorittaneen yrityksen yksilöintitiedot (Ly-tunnus, osoitetiedot, yhteyshenkilö) ja kuinka paljon yritykselle on maksettu suorituksia.

Jos taas palkkaat työntekijöitä tekemään rakennustyötä, sinun on omien yhteystietojesi lisäksi ilmoitettava mm. rakennustyön suorituspaikka, työntekijöiden yksilöintitiedot (henkilötunnus,osoitetiedot ) ja kuinka paljon jokaiselle työntekijälle on maksettu palkkaa. Ilmoitusvelvollisuus on siis vain rakennusluvan edellyttämistä töistä. Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Tämän todistuksen joudut esittämään rakennusvalvontaviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa. Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta. Samoja jo kerran ilmoitettuja tietoja ei ilmoiteta uudelleen, vaan ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät tiedot.

Ilmoitusvelvollisuus on myös osakehuoneistojen korjauksiin liittyvistä töistä, jos olet itse tilannut työn. Talkootyönä tai hartiapankkirakentamisena tehdystä työstä täytyy ilmoittaa rakennuskohteen tiedot ja tieto siitä, ettei palkkoja maksettu. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.

 

Jos rakennustyö on ollut kesken ennen 1.7.2014

Jos rakennustyö on tehty ennen heinäkuuta 2014 alkua, mutta loppukatselmus pidetään myöhemmin, tarvitsee sinun tehdä ilmoitus rakennuskohteesta. Tietoja yrityksistä, työntekijöistä, tai talkootyöstä ei tarvitse ilmoittaa. Jos rakennustyötä tämän jälkeen tehdään yli 15 000 euron arvosta, ilmoita vasta sen kuukauden jälkeen, kun tuo summa ylittyy.

 

Kaikista näistä asioista löytyy ohjeita ja esimerkkitapauksia Verohallinnon sivuilta

www.vero.fi/rakentamisilmoitukset

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot