Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Energiatodistus

Rakennuslupaa haettaessa uudisrakennukselle energiatodistus tulee esittää ja jos olet myymässä tai vuokraamassa asuntoasi, myös olemassa olevalle rakennukselle. Todistus on voimassa 10 vuotta tarkastuspäiväyksestä.

Todistuksessa selviää rakennuksen energiatehokkuusluokka ja -tiedot ja siinä ilmoitetaan myös toteutunut energiankulutus (jos saatavilla), mutta energiatehokkuusluokka perustuu siis laskettuun kulutukseen.

Nykyinen energian hinnannousu lisää energiansäästön merkitystä ja halukkuut­ta selvittää oman talon energiatehok­kuutta ja sen parantamismahdollisuutta. (Kuva: Kiirunatalot)

 

Mitä energiatodistus sisältää

Energiatodistuksessa näkyvä E-luku on energiamuotojen kertoimilla painotettu rakennuksen vakioituun käyttöön perustuva vuotuinen ostoenergiankulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Rakennuksen energialuokitus perustuu tähän laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun. Energiatodistus perustuu rakennuksen ominaisuuksiin. Laskennallisen vertailun avulla on mahdollista vertailla vanhan ja uuden rakennuksen energiatehokkuutta.

Uudemmalle olemassa olevalle pientalolle luokka C ja D on ihan tavanomaista, vanhemmilla taloilla luokka voi olla E-G. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu lähtökohtaisesti B-luokkaan, aiemman C-luokan sijaan.

Olennainen osa olemassa olevan rakennuksen energiatodistusta ovat ammattilaisen laatimat toimenpide-ehdotukset, joilla energiatehokkuutta eli E-lukua voidaan parantaa. Luokitukseen voi vaikuttaa esimerkiksi lämmöneristystä parantamalla, ilmanvaihdon lämmön talteenotolla tai uusiutuvan energian käytöllä.

Todistusta ei kuitenkaan tarvita, jos rakennus on alle 50 m² tai jos kyseessä on yksityiskäytössä oleva loma-asunto, jota ei käytetä ammattimaiseen majoitustoimintaan.

 

Kuka voi antaa

Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija: nämä löytyvät ARA:n ylläpitämästä Energiatodistusrekisteristä.

 

Asuntokaupassa energiatodistus

Olemassa oleville rakennuksille energiatodistus laaditaan myynti- tai vuokraustilanteessa. Koska energialuokka pitää olla näkyvissä myynti- ja vuokrausilmoituksessa, kannattaa todistus hankkia hyvissä ajoin. Todistus on oltava nähtävillä asuntokaupan näyttötilaisuudessa ja se on annettava kaupan tai vuokrauksen yhteydessä sopimuskumppanille. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja, joka asuntoyhtiökaupassa on useimmiten taloyhtiö.

Todistuksessa annettu energiatehokkuutta kuvaava kirjaintunnus on lisäksi mainittava myynti- ja vuokrausilmoituksissa. Kirjaintunnuksella on oltava alaindeksinä vuosiluku, joka täsmentää, minkä säädösten mukaan todistus on laadittu.

Energiatodistuksen hinta liikkuu 250-500 euron välillä.

 

Lisää tietoa energiatodistuksista ja tarkemmat tiedot muun muassa energiatodistusten käyttöönotosta ja niihin liittyvistä siirtymäajoista löytyy Motivan ylläpitämästä sivustolta.

Lue lisää www.motiva.fi

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot