Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Älä unohda kotitalousvähennystä

RTS14Kotitalousvähennys kannattaa hyödyntää paitsi asunnon, myös vapaa-ajan asunnon pieniinkin remontteihin. Vuoden aikana voi teettää useita erilaisia vähennykseen oikeuttavia töitä ja hakea niistä sitten vuoden päätteeksi verottajalta vähennys. Vähennyksen voi hyödyntää perusparannus- ja kunnostustöissä, tietotekniikkatöissä, sekä muissa kotitaloustöissä, mutta ei uudisrakentamisessa. Vuodelle 2020  kotitalousvähennys  harmillisesti pienenee 150Eur/hlö pudoten 2250Euroon/hlö. Puolisot yhdessä voivat hyödyntää vähennystä aina 4500Euroon.  

AlaCarte Variante711 cmyk
Kuva: Novart

 

Vuoden 2020  maksimivähennys on 2250Eur/hlö

Kotitalousvähennyksenä saa v. 2020 vähentää 20%  työntekijälle maksetusta palkasta ja palkan lakisääteiset sivukolot kokonaan tai 40% ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen laskuttamasta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Myös yleishyödylliselle yhteisölle, kuten nuoriso-, tai urheiluseuralle tavanomaisesta kotitaloustyöstä, tai hoivatyöstä maksetusta työkorvauksesta saa vähentää 40%. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista. Työn teettäjällä on 100Euron omavastuuosuus, josta vähennystä ei siis saa tehdä.

Maksimivähennyksen, eli 2250Euron vähennyksen saa, jos vuonna 2020 yritykseltä ostetuissa palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5875Eur (5875Eurx40%)-100Eur)=2250Eur.

Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, vähentää saa 20% palkasta ja siihen liittyvät  työnantajan sivukulut kokonaan. Näitä sivukuluja ovat: työnantajan sairausvakuutusmaksu, pakollinen työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu.  Tässäkin tapauksessa 100Euron omavastuu ja 2250Euron enimmäismäärä ovat voimassa. Puoliso saa tehdä saman myös omassa verotuksessaan eli yhteensä 4500Euroa.

Palkansaajan osuudet työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuista eivät oikeuta vähennykseen. Myöskään koneista, tarvikkeista, materiaaleista ja muista hankinnoista syntyneistä kuluista ei saa vähennystä.

 

Vuosi-ilmoitukset palkasta verottajalle

Palkansaajan osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen. Myöskään tarvikkeista, koneista ja muista hankinnoista muodostuneista kuluista ei saa vähennystä. Vähennystä ei saa myöskään työhön käytettyjen koneiden osuudesta. Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen osuudet eivät ole vähennyskelpoisia.

Palkasta on tehtävä vuosi-ilmoitus verottajalle heti tai viimeistään seuraavassa tammikuussa. Vähennystä kannattaa hakea vain yhdelle, jos enimmäismäärä ei täyty, jolloin omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitaloustyönantaja tekee työntekijälle tositteen, josta näkyvät työnantajan nimi tietoinen, työntekijän nimi- ja osoitetiedot, palkanmaksun ajankohta, sekä määrä kaikkine kuluineen. Kun työn tekee palkansaaja, on muistettava eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläketurva, sekä tapaturmavakuutus.

 

Mitkä työt ovat vähennyskelpoisia?

Kotitaloustöiksi katsotaan esimerkiksi ruuanlaitto, siivous, vaatehuolto, nurmikon leikkuut ja piha-alueiden auraukset eli yleensä kaikki kodissa tehtävät jokapäiväiset työt.

Lisäksi nyt vähennyksen piiriin kuuluvat myös tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut, joita ovat muun muassa digi-laitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen, tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikkeyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen, tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle, sekä kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja yhteyksien opastustyö.

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt, jotka teetetään asianmukaisella tavalla, saavat vähennyksen.

Vähennykseen eivät oikeuta sijoitusasunnossa tehdyt työt tai uudisrakentaminen. Remontin tai peruskorjauksen suunnittelu, huonekalujen verhoilu, jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys, nuohous ja muuttopalvelut ovat myös kustannuksia, joita vähennys ei koske.

Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän ja muiden järjestelmien huolto- ja hoitotyöt eivät sisälly vähennyksen piiriin.

Vähennystä ei myöskään saa, jos työn teettäjä on saanut samaa työsuoritusta varten omaishoidon tukea, kodinhoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämiä palveluseteleitä. Samoin valtion tai muun julkisyhteisön myöntämät korvausavustukset ja työnantajalle maksettava työmarkkina-, työllistämis- ja palkkatuki ovat esteinä. Myös työn teettäjän saama matalapalkkatuki estää kotitalousvähennyksen.

Vähennystä ei kuitenkaan estä pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnetty avustus.

 

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot