Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Älä unohda kotitalousvähennystä

RTS14Kotitalousvähennyksen voi hyödyntää asunnolla ja myös vapaa-ajan asunnolla tehtävistä töistä. Vähennyksen voi hyödyntää perusparannus- ja kunnostustöissä, tietotekniikkatöissä, sekä muissa kotitaloustöissä, mutta ei uudisrakentamisessa. Tämä oikeus jää usein käyttämättä, vaikka se on ollut voimassa jo useita vuosia. Vähennyksen hakeminen on helppoa ja onnistuu netissä. Verottajan sivuilta vero.fi löytyy lomake no 14B, jolla ilmoituksen voi tehdä.

AlaCarte Variante711 cmyk
Kuva: Novart

 

Kotitalousvähennys 2400 euroa vuonna 2019

Kotitalousvähennyksenä saa vähentää 20%  työntekijälle maksetusta palkasta ja palkan lakisääteisistä sivukuluista tai 50% ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen laskuttamasta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Myös yleishyödylliselle yhteisölle, kuten nuoriso-, tai urheiluseuralle tavanomaisesta kotitaloustyöstä, tai hoivatyöstä maksetusta työkorvauksesta saa vähentää 50%. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista. Työn teettäjällä on 100 Euron omavastuuosuus, josta vähennystä ei siis saa tehdä.

Maksimivähennyksen, eli 2400 Euron vähennyksen saa, jos vuonna 2018 yritykseltä ostetuissa palveluissa työn osuus on yhteensä noin 5000 Eur (5000 Eur x 50 % - 100 Eur)=2400 Eur.

Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, vähentää saa 20% palkasta ja siihen liittyvistä työnantajan sivukuluista. Tässäkin tapauksessa 100 Euron omavastuu ja 2400 Euron enimmäismäärä ovat voimassa.

Maksimivähennyksen 2400 Euroa saadaan, kun työpalkka ja sivutulot ovat yhteensä 12 500 Euroa (12500Eur x 20% -100Eur = 2400 Eur).

Huom. Puoliso saa tehdä saman myös omassa verotuksessaan, jolloin kotitalousvähennys voi samassa taloudessa asuvilla olla yhteensä 4800 Euroa.

 

Vuosi-ilmoitukset palkasta verottajalle

Palkansaajan osuus työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta ei oikeuta vähennykseen. Myöskään tarvikkeista, koneista ja muista hankinnoista muodostuneista kuluista ei saa vähennystä. Vähennystä ei saa myöskään työhön käytettyjen koneiden osuudesta. Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen osuudet eivät ole vähennyskelpoisia.

Palkasta on tehtävä vuosi-ilmoitus verottajalle heti tai viimeistään seuraavassa tammikuussa. Vähennystä kannattaa hakea vain yhdelle, jos enimmäismäärä ei täyty, jolloin omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitaloustyönantaja tekee työntekijälle tositteen, josta näkyvät työnantajan nimi tietoinen, työntekijän nimi- ja osoitetiedot, palkanmaksun ajankohta, sekä määrä kaikkine kuluineen. Kun työn tekee palkansaaja, on muistettava eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläketurva, sekä tapaturmavakuutus.

 

Mitkä työt ovat vähennyskelpoisia?

Kotitaloustöiksi katsotaan esimerkiksi ruuanlaitto, siivous, vaatehuolto, nurmikon leikkuut ja piha-alueiden auraukset eli yleensä kaikki kodissa tehtävät jokapäiväiset työt.

Lisäksi nyt vähennyksen piiriin kuuluvat myös tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut, joita ovat muun muassa digi-laitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen, tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikkeyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen, tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle, sekä kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja yhteyksien opastustyö.

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt, jotka teetetään asianmukaisella tavalla, saavat vähennyksen.

Vähennykseen eivät oikeuta sijoitusasunnossa tehdyt työt tai uudisrakentaminen. Remontin tai peruskorjauksen suunnittelu, huonekalujen verhoilu, jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys, nuohous ja muuttopalvelut ovat myös kustannuksia, joita vähennys ei koske.

Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän ja muiden järjestelmien huolto- ja hoitotyöt eivät sisälly vähennyksen piiriin.

Vähennystä ei myöskään saa, jos työn teettäjä on saanut samaa työsuoritusta varten omaishoidon tukea, kodinhoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämiä palveluseteleitä. Samoin valtion tai muun julkisyhteisön myöntämät korvausavustukset ja työnantajalle maksettava työmarkkina-, työllistämis- ja palkkatuki ovat esteinä. Myös työn teettäjän saama matalapalkkatuki estää kotitalousvähennyksen.

Vähennystä ei kuitenkaan estä pientalojen lämmitystapamuutoksiin myönnetty avustus.

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot