Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kotitalousvähennys on suoraan vähennys veroista

RTS14Kotitalousvähennyksen voi hyödyntää asunnolla ja myös vapaa-ajan asunnolla tehtävistä töistä. Vähennyksen voi hyödyntää perusparannus- ja kunnostustöissä, tietotekniikkatöissä sekä muissa kotitaloustöissä, mutta ei uudisrakentamisessa. Tämä oikeus jää usein käyttämättä, vaikka se on ollut voimassa jo useita vuosia. Vähennyksen hakeminen on helppoa ja onnistuu kätevästi netissä. Verottajan sivuilta vero.fi löytyy lomakkeet 14A ja 14B, joilla ilmoituksen voi tehdä.

Kotitalousvähennyksen saa monista kodin kunnostuksen liittyvistä töistä, esim. maalarin ja lattia-asentajan töistä. (KUVA: Honkarakenne)

 

Kotitalousvähennysmaksimi 2 250 euroa vuonna 2023

Kotitalousvähennyksenä saa remonttitöistä vähentää 15 % työntekijälle maksetusta palkasta ja palkan lakisääteiset sivukolot kokonaan tai 40 % ennakkoperintärekisteriin kuuluvan yrityksen laskuttamasta arvonlisäverollisesta työkorvauksesta. Myös yleishyödylliselle yhteisölle, kuten nuoriso-, tai urheiluseuralle, tavanomaisesta kotitaloustyöstä tai hoivatyöstä maksetusta työkorvauksesta saa vähentää 60 %. Vähennyksen saa vain työn osuudesta, ei materiaaleista. Työn teettäjällä on 100 euron omavastuuosuus, josta vähennystä ei siis saa tehdä.

Maksimivähennyksen eli 2 250 euron vähennyksen asunnon remontointitöistä saa, jos vuonna 2023 yritykseltä ostetuissa palveluissa työn osuus on yhteensä 5 875 euroa (5 875 euroa x 40 %) – 100 euroa) = 2 250 euroa

Jos kotitalous on palkannut henkilön työsuhteeseen, vähentää saa 15 % remonttitöiden palkan osuudesta ja siihen liittyvät työnantajan sivukulut kokonaan. Näitä sivukuluja ovat työnantajan sairausvakuutusmaksu, pakollinen työeläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutusmaksu.  Tässäkin tapauksessa 100 euron omavastuu ja 2 250 euron enimmäismäärä ovat voimassa. Kotitalousvähennys on henkilökohtainen eli myös puoliso saa tehdä saman vähennyksen omassa verotuksessaan eli yhteensä 4 500 euroa.

Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut eivät oikeuta vähennykseen. Myöskään tarvikkeista, koneista ja muista hankinnoista muodostuneista kuluista ei saa vähennystä.

 

Vuosi-ilmoitukset palkasta verottajalle

Palkasta on tehtävä vuosi-ilmoitus verottajalle heti tai viimeistään seuraavassa tammikuussa. Vähennystä kannattaa hakea vain yhdelle, jos enimmäismäärä ei täyty, jolloin omavastuu vähennetään vain kerran.

Kotitaloustyönantaja tekee työntekijälle tositteen, josta näkyvät työnantajan nimi tietoineen, työntekijän nimi- ja osoitetiedot, palkanmaksun ajankohta, sekä määrä kaikkine kuluineen. Kun työn tekee palkansaaja, on muistettava eläkemaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläketurva, sekä tapaturmavakuutus.

 

Mitkä työt ovat vähennyskelpoisia?


Kotitaloustöiksi katsotaan esimerkiksi ruuanlaitto, siivous, vaatehuolto, nurmikon leikkuut ja piha-alueiden auraukset eli yleensä kaikki kodissa tehtävät jokapäiväiset työt.

Lisäksi vähennyksen piiriin kuuluvat myös tietotekniikan neuvonta- ja asennuspalvelut, joita ovat muun muassa digi-laitteen tai antennin asentaminen ja korjaaminen, tietokoneen tai sen oheislaitteen asentaminen ja korjaaminen, tietoliikenneyhteyksien käyttöönottaminen ja asentaminen, tietoturvapalveluiden, hankittujen ohjelmien ja hankittujen päivitysten asentaminen tietotekniselle laitteelle, sekä kodissa tapahtuva kodin tieto- ja viestintälaitteiden ja yhteyksien opastustyö.

Asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt, jotka teetetään asianmukaisella tavalla, oikeuttavat myös vähennykseen.

Vähennykseen eivät oikeuta sijoitusasunnossa tehdyt työt tai uudisrakentaminen. Remontin tai peruskorjauksen suunnittelu, huonekalujen verhoilu, jätteiden kuljetus, likakaivon tyhjennys, nuohous ja muuttopalvelut ovat myös kustannuksia, joita vähennys ei koske.

Esimerkiksi lämmitysjärjestelmän ja muiden järjestelmien huolto- ja hoitotyöt eivät sisälly vähennyksen piiriin.

Myös hoiva- ja hoitotyö oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Esimerkiksi lasten, vanhusten ja vammaisten hoito, kuten peseminen, pukeminen, syöttäminen ja muu huolenpito ovat vähennyskelpoisia työn osalta.

Vähennystä ei myöskään saa, jos työn teettäjä on saanut samaa työsuoritusta varten omaishoidon tukea, kodinhoidon tukea, yksityisen hoidon tukea tai kunnan myöntämiä palveluseteleitä. Samoin valtion tai muun julkisyhteisön myöntämät korvausavustukset ja työnantajalle maksettava työmarkkina-, työllistämis- ja palkkatuki ovat esteinä. Myös työn teettäjän saama matalapalkkatuki estää kotitalousvähennyksen.

Samaan remonttiin voi saada vain joko kotitalousvähennyksen tai suoran avustuksen esimerkiksi siirryttäessä öljylämmityksestä muuhun lämmitysmuotoon.

 

Onko yritys ilmoittanut tiedot puolestasi?

Verottaja avaa vuoden 2023 alussa kotitalousvähennykseen oikeuttavaa työtä tekeville yrityksille mahdollisuuden ilmoittaa kotitalousvähennykset Verohallinnolle asiakkaan puolesta. Tämä on iso helpotus esimerkiksi ikääntyneille, jotka hyödyntävät paljon kotitalousvähennystä. Kun yritys ilmoittaa kotitalousvähennyksestä, asiakkaan ei tarvitse kuin tarkistaa esitäytetyltä veroilmoitukselta, että tiedot ovat oikein. Kotitalousvähennystä haki viime vuonna liki 460 000 henkilöä.

Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä sekä öljylämmityksestä luopumisesta voi saada korkeamman 3 500 euron kotitalousvähennyksen henkeä kohden. Myös niiden osalta vähennyksen saa ainoastaan työn osuudesta, mutta siitä voi vähentää korkeamman 60 %:n osuuden.

Huomaa, että Kotitalousvähennys pienentää suoraan maksettavan veron määrää, eikä verotettavan tulon määrää kuten moni muu verovähennys.

Verottajan sivuilla vero.fi löytyy hyvät ohjeet minkälaisista töistä vähennyksen voi saada.

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot