Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Sähkölämpö nyt ja tulevaisuudessa

Sähkölämpö on helppokäyttöubebm hankintahinnaltaan edullinen ja vaivaton, myös sen hyötysuhde on hyvä. Sähkölämmitys on ympäristöturvallinen, eikä vaadi työläitä huoltotoimenpiteitä. Sähköliittymä joudutaan hankkimana joka tapauksessa, joten siitä on pieni askel sähköisen lämmitysjärjestelmän valintaan. Sähkö on edullisuuden, vaivattomuuden ja huoltovapauden ansiosta suosittu lämmitysmuoto. Järjestelmä on lämmön pääasiallisena lähteenä 25 %:lla uudisrakentajista. Sähkölämmön valitsevat raken­tajat mainitsevat perusteluissaan helppohoitoisuuden ja huolettomuuden lisäksi edullisen hankintahinnan ja vapaan tilankäytön. Sähkö on yhä useammin täydentevä ja varmentava lämmönlähde ja itse energia tuotetaan pääasiassa lämpöpumpuilla, puulla, aurinkoöljyllä tms. Sähkön etuina nyt ja tulevaisuudessa on, että se joka tapauksessa tulee kaikkiin taloihin ja tulevaisuuden talot eivät juuri kuluta energiaa.

 

Sähkölämmitys on helppo ratkaista

Sähkölämmitys on helppokäyttöinen, hankintahinnaltaan edullinen ja vaiva­ton, myös sen hyötysuhde on hyvä. Säh­kölämmitys on ympäristöturvallinen, ei­kä vaadi työläitä huoltotoimenpiteitä. Sähköliittymä joudutaan hankkimaan jo­ka tapauksessa, joten siitä on pieni as­kel sähköisen lämmitysjärjestelmän va­lintaan. Matalaenergiatalojen vaipan hyvä läm­mönpito-ominaisuus, tiiveys ja ilmanvaih­don energiatehokkuus alentavat tilaläm­mitysenergian tarpeen puoleen nykyisiin omakotitalojen keskikulutuksiin verrat­tuna, eli hyvin pieneksi. Tämä suosii sähkölämmitystä, kos­ka silloin esim. kodinkoneiden tuottama lämpö tuntuu helpommin asuintiloissa, ja sähkön avulla on helppo ratkaista ti­lakohtaiset tarkat lämpötilat ja reagoida niiden muutoksiin nopeasti.

 krauta nettiin

Kuva: K-Rauta/Rautia

Sähkö lisälämpönä

Vaikka talo lämpiäisikin muulla järjes­telmällä, halutaan usein kosteiden tilo­jen lämpenevän sähkölattialämmityksel­lä esim. kesäkäytön vuoksi. Tosiasiassa kaikki lämpöpumppupohjaiset lämmitystavat tarvitsevat varmentavana energialähteenä/toimiakseen sähköä. Jos sähkö valitaan talon pääasialliseksi lämmönlähteeksi, toteutetaan tämä yleensä ns. huonekohtaisena säteily-, tai patterilämmityksenä. Tässä järjestelmässä lämmön tuotto tapahtuu nimensä mukaisesti siinä huonetilassa jossa lämpöä tarvitaan.

 

Lämpötiloja helppo säätää

Sähkölämmitystä ja energiansäästöä ei usein ajatella yhteenkuuluviksi, mutta energiansäästöä on myös helppo saa­da aikaan sähkölämmitystaloissa. Ajanmukaiset lämmityslaitteet ja termostaa­tit varmistavat, ettei huonetiloissa kulu ylimääräistä energiaa. Järjestelmään voi­daan liittää myös kotona/pois -kytkin, jo­ka pudottaa lämpötiloja poissaolon ajak­si.

Lämpöä säädellään patteri- ja huone­kohtaisilla termostaateilla, ja järjestel­mä voidaan varustaa myös keskusyksik­köohjauksella. Yhdistelmätermostaatit tunnustelevat sekä lattian että sisäilman lämpötiloja ja reagoivat pieniinkin muu­toksiin. Usein niissä on myös laaja ajas­tusmahdollisuus, esim. makuuhuoneiden päivälämpötilaa voidaan automaattisesti laskea, kun siellä ei oleskella, ja vastaa­vasti olohuoneen lämpötilaa voidaan las­kea yöaikaan.

Huonekohtaisessa sähkölämmitykses­sä yhdistellään useita lämmönjakotapoja, esimerkiksi lattia-, katto-, patteri- ja ik­kunalämmitystä. Yhdistelmät täydentävät toisiaan ja lisäävät näin asumisviihtyvyyt­tä. Samalla voidaan säädellä käyttökus­tannuksia. Järjestelmässä voidaan huone-tai laitekohtaisilla termostaateilla taikka keskitetyillä säätöjärjestelmillä säätää eri tilojen lämmöntarpeita ja haluttuja läm­pötiloja hyvinkin yksilöllisesti, tarkasti ja nopeasti. Lisäksi huonekohtainen sähkö­lämmitys on hyvin yksinkertainen asen­taa ja käyttää.

Sähkölämmitystaloissa on yleensä rin­nakkaisena ratkaisuna ilmalämpöpumppu ja puulla lämpiävä tulisija, joka tasaa kustannuksia ja on varalla esim sähkökatkoksen varalta.

 

Suorasähkölämmitys

Suorasähkölämmitys voidaan toteuttaa sähköpatteri-, lattia- tai kattolämmityk­senä taikka näiden yhdistelmänä. Järjes­telmä soveltuu parhaiten uusiin, hyvin lämpöeristettyihin pientaloihin, jotka on varustettu ilmastoinnin lämmöntalteen­otolla ja tulisijalla. Suora sähkölämmitys voidaan asentaa myös täydentäväksi läm­mitykseksi muille lämmitysjärjestelmille.

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

nibelogo 

 

 Stiebel Eltron logo

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot