Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmitys

rts_tutkii_logo_pieniRTS TUTKII-artikkelit

Näistä artikkeleista löydät puolueetonta, tutkittuun tietoon perustuvaa valintaopastusta.

Lämmityksen valinta

 • Nykyaikaiselta lämmitysjärjestelmältä vaaditaan paitsi alhaista energiakulutusta ja edullisia käyttökustannuksia, myös helppohoitoisuutta, huolettomuutta sekä mahdollisuut­ta hyödyntää muita energialähteitä. Kustannustietoa eri lämmitystavoista ja tietoa millä perusteella lämmitystapa valitaan.

Lämmitystapojen hankinta- ja käyttökustannukset

 • Vertailussa eri lämmitysjärjestelmien investointikustannuksia ja vuotuisia käyttökustannuksia normitalossa.

Lämmönjakotavan valinta

 • Yleisin tapa on nykyään lattialämmitys, se helpottaa sisustusta ja lämmittää tasaisemmin.

Sähkölämmitys

 • Sähkö on vaivattomuuden ja huoltovapauden ansiosta yleisin lämmitysmuoto. Sähkölämmitys on helppokäyttöinen, hankintahinnaltaan edullinen ja vaiva­ton, myös sen hyötysuhde on hyvä.

Maalämmitys

 • Tehokkaimmin maalämmitys toimii ns. matalalämpöisen lämmönjakojärjestel­män, kuten vesikiertoisen lattialämmi­tyksen, kanssa.

Geoenergiajärjestelmät: sopivat käyttökohteet ja suunnittelu (video)

Ilmalämpöpumppu

 • Ilmalämpöpumpulla säästöjä lämmityskustannuksiin.

Puulämmitys

 • Yli 90 %:in omakotitaloista tulee mahdollisuus käyttää puuta lämmityksessä, mutta pääasi­alliseksi lämmitysjärjestelmäkseen sen valitsee n. 20 % rakentajista. Puulämmitteinen kier­tovesijärjestelmä on suosittu erityisesti maaseudulla, missä polttopuuta on saatavilla hel­posti joko omasta metsästä tai ainakin lähipiiristä.

Aurinko ja tuuli energialähteinä

 • Aurinko- ja tuulienergia ovat uusiutuvia, omavaraisia energiamuotoja. Niiden käyttäminen omavaraisenergiana on yleisempää hajaseuduilla, mutta niitä kannattaa miettiä varteenotettavina energialähteinä etenkin uudistuneiden rakentamismääräysten takia, missä energiamuotoja painotetaan ekotehokkuuden mukaisilla kertoimilla.

Auringosta lämpöä ja sähköä

 • Aurinkoenergia on uusiutuvaa, omavaraista energiaa ja sitä hyödynnetään usein rinnakkaisissa lämmitysjärjestelmissä ns. hybridilämmityksessä. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sekä passiivisesti että aktiivisesti.

Aurinkolämpöjärjestelmän toimintaperiaate ja käyttökohteet (video)

Öljylämmitys

 • Öljylämmitys on varteenotettava vaihtoehto vesikiertoisen lämmityksen lämmönlähteek­si erityisesti silloin, jos alkuinvestointi halutaan pitää kohtuullisina ja myös tulevaisuudes­sa tapahtuvavasta lämmitysenergian vaihdosta toivotaan helppoa.

Muut lämmitysjärjestelmät

 • Esittelyssä harvinaisemmat, mutta myös varteenotettavat lämmistysjärjestelmät. Varsinkin uusiutuvaa energiaa käyttäviä lämmitysjärjestelmiä hyödynnetään usein rinnakkaisina järjestelminä. Näitä ovat esim. aurinko- ja tuulienergia.

Älykäs lämmityksenohjaus: toimintaperiaate (video) 


 

yritysesittaaYritysten artikkeleita aiheesta

Täällä yritykset saavat itse esitellä sekä tuotteitaan että ratkaisujaan omavalitsemassaan muodossa.


Yritys- ja tuote-esittelyt

Lämmitysyritykset sekä niiden tarjoamat palvelut ja tuotteet.

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

nibelogo 

 

 Stiebel Eltron logo

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot