Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmitys

rts_tutkii_logo_pieniRTS TUTKII-artikkelit

Näistä artikkeleista löydät puolueetonta, tutkittuun tietoon perustuvaa valintaopastusta.

Entistä vähemmän energiaa lämmitykseen

 • Nykyaikaiselta lämmitysjärjestelmältä vaaditaan paitsi alhaista energiakulutusta ja edullisia käyttökustannuksia, myös helppohoitoisuutta, huolettomuutta sekä mahdollisuut­ta hyödyntää muita energialähteitä. Kustannustietoa eri lämmitystavoista ja tietoa millä perusteella lämmitystapa valitaan.

Lämmitystapojen hankinta- ja käyttökustannukset

 • Vertailussa eri lämmitysjärjestelmien investointikustannuksia ja vuotuisia käyttökustannuksia normitalossa.

Lämmönjako asennetaan piiloon

 • Yleisin tapa on nykyään lattialämmitys, se helpottaa sisustusta ja lämmittää tasaisemmin.

Energiatodistus

 • Rakennuslupaa haettaessa uudisrakennukselle energiatodistus tulee esittää ja jos olet myymässä tai vuokraamassa asuntoasi, myös olemassa olevalle rakennukselle.

Sähkölämpö nyt ja tulevaisuudessa

 • Sähkö on vaivattomuuden ja huoltovapauden ansiosta yleisin lämmitysmuoto. Sähkölämmitys on helppokäyttöinen, hankintahinnaltaan edullinen ja vaiva­ton, myös sen hyötysuhde on hyvä.

Maalämmöllä ympäristöystävällistä energiaa

 • Tehokkaimmin maalämmitys toimii ns. matalalämpöisen lämmönjakojärjestel­män, kuten vesikiertoisen lattialämmi­tyksen, kanssa.

Geoenergiajärjestelmät: sopivat käyttökohteet ja suunnittelu (video)

Ilmaista energiaa ilmasta

 • Ilmalämpöpumpulla säästöjä lämmityskustannuksiin.

Uudet säädökset suosivat puulämmitystä

 • Yli 90 %:in omakotitaloista tulee mahdollisuus käyttää puuta lämmityksessä, mutta pääasi­alliseksi lämmitysjärjestelmäkseen sen valitsee n. 20 % rakentajista. Puulämmitteinen kier­tovesijärjestelmä on suosittu erityisesti maaseudulla, missä polttopuuta on saatavilla hel­posti joko omasta metsästä tai ainakin lähipiiristä.

Aurinko ja tuuli energialähteinä

 • Aurinko- ja tuulienergia ovat uusiutuvia, omavaraisia energiamuotoja. Niiden käyttäminen omavaraisenergiana on yleisempää hajaseuduilla, mutta niitä kannattaa miettiä varteenotettavina energialähteinä etenkin uudistuneiden rakentamismääräysten takia, missä energiamuotoja painotetaan ekotehokkuuden mukaisilla kertoimilla.

Aurinko on päästötön ja uusiutuva lämmön lähde

 • Aurinkoenergia on uusiutuvaa, omavaraista energiaa ja sitä hyödynnetään usein rinnakkaisissa lämmitysjärjestelmissä ns. hybridilämmityksessä. Aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää sekä passiivisesti että aktiivisesti.

Aurinkolämpöjärjestelmän toimintaperiaate ja käyttökohteet (video)

Öljylämmitys on tehokas

 • Öljylämmitys on varteenotettava vaihtoehto vesikiertoisen lämmityksen lämmönlähteek­si erityisesti silloin, jos alkuinvestointi halutaan pitää kohtuullisina ja myös tulevaisuudes­sa tapahtuvavasta lämmitysenergian vaihdosta toivotaan helppoa.

Muut lämmitysjärjestelmät

 • Esittelyssä harvinaisemmat, mutta myös varteenotettavat lämmistysjärjestelmät. Varsinkin uusiutuvaa energiaa käyttäviä lämmitysjärjestelmiä hyödynnetään usein rinnakkaisina järjestelminä. Näitä ovat esim. aurinko- ja tuulienergia.

Älykäs lämmityksenohjaus: toimintaperiaate (video)


yritysesittaaYritysten artikkeleita aiheesta

Täällä yritykset saavat itse esitellä sekä tuotteitaan että ratkaisujaan omavalitsemassaan muodossa.


Lämmityslaiteyritykset

Lämmitysyritykset sekä niiden tarjoamat palvelut ja tuotteet.

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot