Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

NIBEltä valmiit ilmavesilämpöpumppupaketit

yritysesittaaErittäin korkean lämpökertoimen omaava NIBE SPLIT on käyttövalmis laitteisto kodin lämmi­tykseen ja jäähdytykseen. Siinä yhdistyvät korkealaatuiset ulko- ja sisäyksiköt, jotka hyö­dyntävät NIBEn johtavaa kehitystyötä lämmitystekniikassa. Järjestelmä sopii erinomaisesti uudiskohteen päälämmönlähteeksi tai remonttikohteessa esimerkiksi vanhan öljykattilan rinnalle.

 

NIBE SPLIT toimii

Kierroslukuohjattu NIBE SPLIT ilma/vesilämpöpumppu on suunniteltu toimimaan op­timaalisesti kaikkina vuoden­aikoina ja näin se on yksi ke­hittyneimmistä ja tehokkaim­mista markkinoilla olevista il­ma/vesilämpöpumpuista. NIBE ilma-vesilämpöpumppu säästää energiaa on jopa 70 %. Säästön suuruus riippuu tietenkin talon sijainnista ja koosta, valitusta lämpöpumpusta sekä onko käytössäsi jäähdytys vai ei.

NIBE SPLIT lämmittää käyttöveden tarvittaessa 65 C°:n lämpötilaan. Ulkoilman lämpötilan laskiessa al­le –25 C°:n sisäänrakennet­tu sähkövastus huolehtii läm­möntuotannosta tai vaikkapa vanha öljykattila huolehtii li­sälämmön tuottamisesta. NIBE SPLIT ohjausautomatiikka ohjaa lisälämmön tarvittaes­sa päälle. Laite voidaan kytkeä myös muihin lämmönlähteisiin, esim. aurinkokerääjiin tai puukattilaan.

 

Lämmön lisäksi viileyttä

NIBE Cool-IN -viilennysjärjestelmä  sopii yhteen NIBE Split ja F2040 -lämpöpumpun kanssa ja se mahdollistaa ra­kennuksen jäähdyttämisen kesän helteillä. Vesipattereilla tai lattialämmityksellä lämmi­tettävään rakennukseen voi­daan asentaa puhallinpatteri, jota käytetään jäähdyttämi­seen. Perinteisiin jäähdytys­järjestelmiin verrattuna NIBE SPLIT jäähdyttää tarpeen mu­kaan, jolloin miellyttävä sisäil­ma saavutetaan mahdollisim­man pienellä energiankulu­tuksella. Myös ilmankosteus alenee, mikä poistaa tukalan olon tunnetta.

 

Käyttövesi riittää suureenkin tarpeeseen

Käyttöveden lämmitys tapah­tuu kierukassa. Tavanomai­sen kulutuksen aikana läm­pöpumppu tuottaa lämmön käyttövedelle ja kehittynyt automatiikka ohjaa käyttöve­den lämmitystä sekä varmis­taa lämpimän veden riittävyy­den. Poikkeuksellisen suuri ve­den tarve kompensoidaan puolestaan NIBE SPLITin vas­tuksella.

nibesplit paketti nettiin

NIBE SPLIT paketti

 

Katso eri vaihtoehdot SPLIT paketteihin NIBEn omilta kotisivuilta tämän linkin kautta.

 

 

Yhteystiedot

NIBE Energy Systems Oy

www.nibe.fi

 

 

Lue muut Nibeä koskevat artikkelit Suomirakentaa.fi sivustolta

Yritys Esittely - NIBE Energy Systems Oy

NIBE: Moderni lämpöpumppu on vaivaton lämmitysratkaisu, jolla säästät energiaa ja rahaa

Valitse kotiisi sopiva NIBE:n lämpöpumppuratkaisu

Yritys Esittää - Miksi edes ajattelisit muuta - Maalämpö on oikea ratkaisu

nibelogo

 

Yhteystiedot

Nibe Energy Systems Oy

www.nibe.fi