Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Runkovaihtoehtoja on useita

rts_tutkii_logo_pieni

Runko on talon selkäranka ja julkisivu tekee ulkonäön. Talon rungon mukaan rakennukset luokitellaan karkeasti puu-, hirsi- ja kivitaloihin. Julkisivuun voidaan silti valita ihan toinen materiaali kuin mikä rungossa on. Se, miltä talo ulospäin näyttää, ei siis kerro vielä rungosta. Rungon ja julkisivun valinnoissa näytteleekin suurta osaa rakentajien mieltymys niiden kestävyyteen ja sopivuuteen suomalaiseen luontoon. Ulkoseinäratkaisut voivat olla erilaisia puun ja kiven yhdistelmiä, täystiilitalo tehdään aivan toisin kuin harkoista muurattu.

TU 151006 villa kapee opt

 

Puurunko paikalla tai pakettina

Puurangan hyvinä puolina voidaan pitää sen edullisuutta, nopeata toimitusta/asentamista. Puurunko soveltuu hyvin myös omatoimirakentamiseen ja kustannusten säästömielessä oman puutavaran hyväksikäyttöön.  Runko mahdollistaa hyvin monipuolisen julkisivuvalikoiman. Nykyaikainen puurakenne on nopea ja helppo toteuttaa ollen myös hyvin käyttöturvallinen, edullinen ja energiatehokas. Puutalon rakennuttajalla on valtava valikoima erilaisia koteja, tilaratkaisuja ja ulkonäköjä sekä valmiusasteita talotoimituksille, eli omatoimisuutta voi harjoittaa kukin halujensa ja kykyjensä mukaan.

Nykyaikainen puutalo on yleensä teollisesti toteutettu suurelementti-, tilaelementti- tai pienelementtiratkaisu. Paikalla rakentamista ja teollista puurakentamista tehdään myös määrämittapuutavarasta. Tällainen Precut- ratkaisu tarjoaa etuja monimuotoisessa, yksilöllisessä rakentamisessa. Puutaloratkaisuun päätyy noin 70%  kaikista omakotirakentajista.

Puurungossa on sisäpuolisen höyrynsulun käyttö välttämätöntä, koska rakenne ei itsessään ole ilmatiivis eikä pysty sitomaan sisäilman kosteutta. Höyrynsulku asennetaan ja tiivistetään huolella, jotta se täyttäisi vaatimukset ja toimisi suunnitellulla tavalla. Tärkeää on myös se, että höyrynsulkuna käytetään nimenomaan siihen tarkoitukseen valmistettua höyrynsulkumuovia. Puukuituisten eristeiden yhteydessä voidaan hyväksyä myös tiiviin, joustavan paperin käyttö, koska puukuidulla on jonkin verran kykyä sitoa ja luovuttaa kosteutta. Elementin sisäpinta voi olla myös tiiviistä muovieristeestä ( PUR, XPS), jolloin höyrynsulkumuovia ei välttämättä tarvita. Puutaloratkaisuun päätyvä perustelee valintaansa muita useammin edullisuudella ja sopivuudella omatoimirakentajalle.

Puutaloratkaisu on suosituin, noin 70% uusien omakotitalojen rakentajista valitsee puutalon ja perustelee useimmiten valintaansa:

 • edullinen rakentaa
 • ulkonäkö/näyttävyys
 • ympäristöön sopivuus
 • sopii omatoimiselle rakentajalle

 

Hirsirunko

Hirsitaloa pidetään hengittävänä ja allergiaystävällisenä, ekologisena ratkaisuna ja siinä on myös oma tunnelmansa. Ulkonäkö ja terveydelliset tekijät ovat yleisimmät hirsirungon valintaan vaikuttavat tekijät. 2010-luvulla teollisten hirsitalojen osuus on tuplaantunut ja tärkein syy tähän nousuun on ulkonäön kehittyminen ja hirren ekologinen arvostus. Alan ulkonäöllinen kehitys näkyy erityisesti 0-nurkkaratkaisuissa, mittatarkoissa ulko-ovien ja ikkunoiden pielissä, painumattomien tai lähes painumattomien hirsirakenteiden esille tulossa sekä arkkitehtuurin kehittymisessä. Tiiveys ja energiatehokkuus ovat myös parantuneet merkittävästi. Nykyään nurkattomat city-hirsitalot antavat mahdollisuuden rakentaa hirsitaloja myös asutuskeskuksiin. Hirsirungon valitsee 18 %  kaikista rakentajista. Teollisesti tehdyistä taloista peräti 22% on hirsitaloja.

  Asuinkäyttöön tarkoitetuissa massiivihirsitaloissa ulkoseinät on tehty kokonaan hirrestä ilman mitään ulko- tai sisäpuolisia lisäeristeitä. Massiivirakenteinen hirsitalo onkin monen rakentajan mielestä ainoa oikea hirsitalo. Kosteustekniseltä toimivuudeltaan yksiaineinen seinärakenne on turvallinen ja terveellinen, koska mitään lämmöneristeen ja hirren välistä kastekriittistä rajapintaa ei voi syntyä. Massiivihirsitaloissa materiaalin paksuudella vaikutetaan sekä ulkonäköön, lämmöneristävyyteen että rakentamiskustannuksiin. Paksumpi hirsi on näyttävämpi ja eristävämpi.

Yhdistelmärakenteisissa rakennuksissa hirren ulko- tai sisäpuolelle voidaan asentaa myös erillinen lämmöneristekerros, jolloin haluttu eristävyys saavutetaan ohuemmallakin hirrellä. Rakennusteknisesti turvallisempana ratkaisuna pidetään hirsikehikon ulkopuolelle asennettua lämmöneristystä, mutta oikein toteutettuna (varma ilmasulku/höyrysulku).

Hirsitalon valitsee noin 18% kaikista omakotirakentajista.

Tärkeimpinä perusteina valinnalle ovat:

 • hyvännäköinen lopputulos
 • rakenteen hengittävyys
 • terveydelliset tekijät
 • kestävyys
 • ympäristömyönteisyys

 

hirsitalo MG 9255 DxO opt

 

Kivitalot

Kivitalojen parhaat puolet ovat tutkimuksen mukaan näyttävyys, laatu ja kaikenlainen kestävyys, kuten pitkäikäisyys, kosteustekninen kestävyys ja äänieristävyys. Kivitalo on hankintavaiheessa arvokas, mutta pitkän päälle kustannustehokas.  Kivitalo on myös helppohoitoinen ja energiatehokas ratkaisu.

Kivitalo voidaan tehdä monella eri tavalla. Vaihtoehtoina ovat betoniharkot, kevytsoraharkot, betoni-sandwich, Passiivikivitalo-ratkaisu,  kevytbetoni, tiiliharkko (Porotherm) ja täystiilitalo. Kivitalon valitsee noin 11% uusien omakotitalojen rakentajista.  Betoni- ja kevytsoraharkko-ratkaisujen osuus tässä on noin 8%, kevytbetonin 1%, tiiliratkaisujen 2% ja sandwichin 1%.

Betoni- ja kevytsoraharkko-ratkaisuissa rakenteen sisä- ja ulkopuoli ovat harkoista ja eriste niiden keskellä on yleensä polyuretaania tai EPS-eristettä.  Tiiliratkaisuissa vastaavasti tiili on julkisivussa ja sisäpuolen kantavana runkona lämmöneristeen ollessa yleensä keskellä. Poikkeuksena on Porotherm-harkko, jossa koko rakenne on kennotiiltä, jossa lähinnä ilma toimii lämmöneristeenä. Myös kevytbetoni (tutummin Siporex) on joko täyttä harkkoa, tai lisäeristeistä. Betoni-sandwich -rakenteessa ulko- ja sisäpuoli ovat betonista eristeen ollessa keskellä. Kaikki kivitalot, paitsi täystiilitalo ja sandwich yleensä rapataan ulkopuolelta ja tasoitetaan ja pinnoitetaan sisäpuolelta.  Ratkaisut sopivatkin hyvin yksilöllisesti suunniteltuihin ja arkkitehtuurisesti monimuotoisiin, näyttäviin taloihin.

Kivitalon (=harkko-, betoni- tai tiilirakenteinen) valitsee noin 11% kaikista omakotirakentajista.

Betoni-, harkkorakenteisen talon valitsijat perustelevat valintaansa useimmiten seuraavilla tekijöillä:

 • kaavamääräykset
 • parempi laatutaso
 • pitkäikäinen
 • tiiviys/lämpimyys
 • hyvännäköinen
 • helppohoitoinen/huoleton

 

 

Lue lisää: Puu-, kivi-, vai hirsitalo

 

Runkotoimittajia

Wienerberger>>>

Tiileri>>>

Weber>>>

Suurimmat talotoimittajat

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

leca4

tiileri

wienerberger

ekovilla logo

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot