Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Pientalon runko ja julkisivu ekologisesti tiilestä

Sekä julkisivutiilet että kennoharkot valmistetaan puhtaista luonnontuotteista pääraaka-aineena savi. Massiivisen, tiilirunkoisen pientalon rakentaminen suurikokoisilla harkoilla on nopeaa. Valmis ulkoseinä syntyy kertatyöstöllä ilman raudoituksia tai lisäeristekerroksia. Tiili on julkisivuratkaisuna perinteikäs, mutta ilmeeltään moderni. Tuulettuva julkisivu suojaa runkoa kosteudelta ja säärasituksilta, eikä vaadi huoltoa vuosikymmeniin.

Massiivinen kennoharkoista muurattu tiilitalo on aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeisiin suunniteltu.

 

Miten liikkeelle taloprojektissa?

Poroton-kennoharkkotalo on aina arkkitehdin suunnittelema huomioiden asiakkaan tarpeet ja rakennuspaikan asettamat vaatimukset. Wienerbergeriltä saa tarvittaessa suunnittelijoiden yhteystietoja. Kun luonnoskuvat ovat valmiina, projektissa on mahdollisuus edetä eri polkuja riippuen mitä valmiusastetta tavoitellaan. Rakentajakumppani voi tarjota projektin avaimet käteen -sopimuksella tai esimerkiksi vesikattovalmiuteen asti. Runkotuotteista voi pyytää tarjouksen jo luonnosvaiheessa.

 

Runkoon useita harkkovaihtoehtoja

Yleisimmin pientalorakentamisessa käytetään 490 mm avokennoista harkkoa, jonka lämmöneristävyys perustuu kennoston sisään jäävään ilmaan. Ilmaeristeiselle harkolle on vaihtoehtona perliitillä eli vulkaanisella kiviaineksella täytetyt kennoharkot, joilla säästetään runkovahvuudessa U-arvosta tinkimättä. Valmis ulkoseinä perliittiharkoilla muurattuna on joko 425 tai 365 mm harkkotyypistä riippuen. Väliseinäharkkoja on saatavilla 115, 175 tai 240 mm vahvuisina sisäseinien muuraukseen.

Pientalon rakentamisessa käytettävät Poroton-harkot T7 425, T6-5 365 ja U8 490.

 

Seinärakenteen vaikutus sisäilmaan

Kennoharkkojen yksiaineisuus on merkittävä etu, kun halutaan varmistaa seinärakenteen riskitön toimivuus ja sisäilman laatu pitkällä aikavälillä. Jos useita eri materiaalikerroksia sisältävän seinärakenteen sisään joutuu kosteutta, sen haihtuminen rakenteen läpi ei välttämättä aina onnistu. Tällöin riski kosteus- tai homevauriolle kasvaa.

Massiivitiilirakenne toimii tehokkaasti myös lämpötilaerojen tasaajana. Paksu seinärakenne tasoittaa ulkoilman helle- ja pakkashuippujen vaikutukset sisäilmaan toimien termostaatin tavoin ulko- ja sisätilojen välissä. Tiilirakenne on myös energiataloudellinen ja säästää siten käytön aikaisia kustannuksia esimerkiksi hirsirakenteeseen verrattuna.

Tiilijulkisivu sopii kaikkiin runkorakenteisiin

Tiilijulkisivu on aina erotettu runkorakenteesta ilmaraolla ja soveltuu siksi kaikkien yleisimpien runkoratkaisujen julkisivumateriaaliksi. Tiilijulkisivu ei juurikaan vaadi huoltoa ja pitkällä aikavälillä vähäisen huoltotarpeen merkitys korostuu pienempinä ylläpitokustannuksina. Materiaalivaihtoehtoja punnitessa tulisikin aina laskea, miten usein julkisivua pitää huoltaa ja mitä huoltokerrat tulevat maksamaan. Tärkeää on myös miettiä, miten julkisivu ikääntyy eli miltä eri vaihtoehdot näyttävät käyttövuosien aikana.

Utu Vuolu on ilmeeltään kauniin kirjava tiilijulkisivu.

 

Julkisivutiilissä on valinnanvaraa. Vuolu-uutuustiilet ovat ilmeeltään rouheita ja sävymaailmaltaan vaaleankirjavia.

 

Esteettisesti moni-ilmeinen tiili

Tiili on materiaalina moni-ilmeinen. Tiilen värivalikoima on laaja ja lisäksi pintastruktuureita on useita erilaisia. Myös laastisauman värillä ja paksuudella on suuri vaikutus julkisivun ulkoasuun. Uusimpana trendinä on käyttää useampaa tiiliväriä samassa kohteessa, joko yhtenäisinä toisiinsa liittyvinä pintoina tai täysin sekoitettuna.

Kirjavien toteutusten lisäksi myös tiilen uudet muodot ovat yleistymässä Suomessa. Pitkät ja matalat, lankkumaiset tiilet ovat muurattuina pintoina täysin perinteisestä tiilijulkisivusta poikkeavia. Näissä toteutuksissa usein myös laastisauma on tavanomaista ohuempi, jolloin sen osuus julkisivun ilmeessä jää vähäisemmäksi ja tiilen estetiikka ja materiaalin luontainen vaihtelevuus pääsee oikeuksiinsa.

Pitkät lankkumaiset tiilet poikkeavat tavanomaisesta julkisivuilmeestä. 

 

Lisätietoja

Tutustu tarkemmin tuotteisiin Wienerbergerin kotisivuilla:

Wienerberger Oy Ab

www.wienerberger.fi

 

Tutustu Wienerbergerin tuotteisiin Suomirakentaa.fi:ssa:

Wienerberger

Sisusta aidolla tiilellä

TERCA-hormit ja tulisijat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteystiedot

www.wienerberger.fi

Puh. 0207 489 211

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot