Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kulkuväylien pinnoitteet

rts_tutkii_logo_pieniPihan päällystämiseen on useita erilaisia vaihtoehtoja, joista jokainen voi valita omansa taloudellisten resurssien ja mieltymystensä mukaan. Kulkureitti sisäänkäynnille tulee tehdä esteettömäksi ja kulkuväylän pinnan tulisi olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, jotta sitä pitkin on mahdollisimman helppo liikkua.

 

Sepeli tai kivituhka helpoimmat

Kulkuväylät ja ajotiet syntyvät edullisimmin ja helpoimmin sorastamalla. Sora tai sepeli voidaan valita myös ajoväylien ensimmäiseksi päällysteeksi, vaikka se myöhemmin olisikin tarkoitus päällystää jollain muulla, sillä sepeli toimii hyvänä pohjana myös muun päällysteen alla. Ajotien pinnaksi sopii esimerkiksi kivituhka tai muu hyvin tiivistyvä kiviaines. Sopiva pinnoitteen raekoko on esimerkiksi 0-16 mm.

Sepeli on isommasta kiviaineksesta murskaamalla valmistettua, joten se maksaa jonkin verran enemmän kuin tavallinen luonnonhiekka. Sepelin tai kivituhkan käyttö on kuitenkin ehdottomasti suositeltavampaa ajoteiden pintana, koska ne sitoutuvat hyvin ja muodostavat kestävän pinnan. Karkeina tuotteina ne eivät myöskään kulkeudu jaloissa sisätiloihin kuten hiekalla on tapana.

sorapaallyste

Tarvittavat pohjatyöt riippuvat rakennuspaikan maaperästä. Kovalla moreeni- tai hiekkamaalla ei välttämättä tarvita muuta kuin suodatinkangas estämään perusmaan ja pinnan sekoittumista, heikommin kantavilla paikoilla voidaan joutua käyttämään myös mursketta tms. kantavana ja routimista estävänä rakenteena. Asiassa kannattaa kysellä neuvoa rakennesuunnittelijalta tai maa-aineksia toimittavalta yritykseltä.

 

Betonikivillä näyttävä ja kestävä lopputulos

Ajoteiden kiveäminen on kestävä ja kaunis, mutta myös hintavampi ja työläämpi vaihtoehto kuin sorastus. Betonikiviä löytyy eri värisinä ja kokoisina, samoin reunojen kiveämiseen löytyy omat ratkaisunsa. Betonikiveyksen asentamisessa tärkeää on hyvin tehdyt pohjatyöt, sillä painumisen tai roudan aikaansaamat muutokset häiritsevät kiveyksessä pahemmin kuin  sorapihassa.

Betonikivet asennetaan muutaman sentin paksuisen, hyvin tasoitetun raekooltaan 0 - 8 mm asennushiekkakerroksen päälle. Uudella pihalla betonikiveys tarvitsee alleen yleensä myös vähintään parinkymmenen sentin, routivilla mailla 40 cm tai paksumman kantavan sorakerroksen. Kantavan sorastuksen raekoko voi olla esim. 0- 16 mm. Ajoteillä tai muuten kovan painon alle joutuvilla, routivilla alueilla täyttötarve voi olla jopa metrin luokkaa. Tällöin kantava sorastuskin voi olla karkeampaa, esim. 0 -32 mm. Kantava kerros on syytä myös tiivistää täryttämällä. Betonikivi ei läpäise vettä, joten pintavesiä varten on kivettävään alueeseen tehtävä vähintään 2 %:n kallistus.

Tutustu: Benders pihakivet

 betonikivetys

Asfalttipäällyste

Asfaltti on kestävä ja helppohoitoinen päällyste erityisesti ajotiellä ja autotallin edustalla. Asfaltin kohdalla ongelmallista on sen vaatima järeä kalusto, muutaman neliön urakkaan eivät isot asfalttifirmat helposti lähde. Jos lähellä sijaitsevia teitä tai katuja asfaltoidaan,  hyvällä onnella myös sopivasti kohdalle osuvan pihan asfaltointi voi onnistua edullisesti.

Pienemmiltä urakoitsijoilta myös pienpaikkaukset onnistuvat.

Tutustu: Asfalttiurakointi KK Oy

 

Polut ja oleskelualueet

Hyviä vaihtoehtoja oleskelualueiden ja vain jalankulkijoiden käyttämien polkujen päällystämisessä ovat kosteutta kestävä kestopuu tai lämpökäsitelty puu. Näitä käytetään usein myös talon jatkeena erilaisina patioina. Kestopuu ei ole ikuista, mutta kestää ulkokäytössäkuitenkin  4-5 kertaa kauemmin kuin tavallinen puu. Kestopuuta kannattaa käyttää ainakin maahan tai betoniin suoraan kosketuksissa olevissa sekä muissa runsaasti veden ja kosteuden kanssa tekemisiin joutuvissa piharakenteissa. Kestopuusta tehtyjä puulaattoja käyttämällä ei tarvitse välttämättä tehdä mitään kiinteämpiä rakenteita, riittää kun laatat asetellaan sopivaksi katsotulla tavalla tasoitetulle pinnalle. Maassa kiinni olevat puurakenteet ovat tosin ilmatuuletettuja lyhytikäisempiä, mutta irtonaiset laatat voi toisaalta siirtää talveksi suojaan.

PIHAPORTAAT4

Puu on jalan alla miellyttävän tuntuinen, osa pihalta sisätiloihin kulkeutuvasta roskasta jää lautojen rakoihin ja puulaattojen tasoittamalla alueella myös puutarhakalusteet pysyvät paremmin pystyssä. Kestopuuta voi myös pintakäsitellä esim. puunsuojilla ja ulkokäyttöön tarkoitetuilla maaleilla. Puulaatat käyvät erinomaisesti myös terassien tai kuistien päällysteeksi.

Oleskelualueiden ja polkujen päällystämiseen voi käyttää myös betonilaattoja, betonikiviä tai luonnonkivilaattoja. Nämä ovat sekä näyttäviä että helppohoitoisia päällysteitä, jotka oikein toteutettuina kestävät yhtä pitkään kuin talokin.

 

Laattoja voi tehdä myös itse

Käytävälaattoja voidaan myös halutessa valaa itse. Näin aikaansaadaan persoonallisia ja juuri halutun näköisiä laattoja. Kestävyyttä vaativissa isoissa laatoissa voi käyttää betoniverkkoa vahvikkeena. Myös betonin laadulla on suuri merkitys kulutuskestävyyteen, joten ajoteille tai muihin vastaaviin paikkoihin tarkoitettuihin laattoihin ei välttämättä kannata käyttää itse epäpuhtaasta hiekasta ja sementistä lapiomitalla sekoitettua betonia.

Kuva_003

Muotti kannattaa valmistaa huolella ja jakaa se sopivan kokoisiksi lokeroiksi. Laattojen kokoa suunniteltaessa kannattaa muistaa, että mitä isompi ja paksumpi laatta, sitä painavampi sitä on asennusvaiheessa käsitellä. Isot laatat voi toki valaa myös suoraan asennuspaikalleen.

Laattojen pintaan voi  tehdä kuvioita esimerkiksi seulotusta hiekasta tai rouheesta levittämällä se ohueksi laataksi betonin pintaan. Laatoista saa värillisiä sekoittamalla betonimassan joukkoon epäorgaanisia rautaoksidipigmenttejä, joita on saatavilla mm. hyvin varustetuista rautakaupoista. Laatan pinta voidaan myös harjata heti valun jälkeen kevyesti yhdensuuntaisin vedoin, näin laatan pinnasta tulee hiukan karhea eikä se ole liukas sateellakaan. Laatat kannattaa pitää kosteana noin viikon valun jälkeen joko kastelemalla tai levittämällä laattojen päälle muovikelmua. Liian nopeasti kuivuneet laatat saattavat olla hauraita ja halkeilla.

 

Lue myös: Pihan kulkuväylät vankalle perustalle – estä routiminen

Pihan ja ympäristön huolto ja hoito

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

asfalttiurakointikk logo

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot