Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kodin turvallisuuteen panostetaan

rts_tutkii_logo_pieniTurvallisuuden tarve korostuu etenkin silloin, kun asunnossa ei olla paikalla. Koti täytyy turvata esimerkiksi tulipalon, vesivahingon tai asuntomurron varalta. Tämän päivän automatiikan ja turvalaitteiden avulla taloa voidaan kätevästi valvoa olinpaikasta riippumatta esimerkiksi matkapuhelimella.
puustelli nettiin

Kaikki kodin sähkölaitteet on mahdollista sammuttaa yhdellä napinpainalluksella uloslähtiessä. Kuva: Puustelli

Paloturvallisuus

Paloturvallisuuteen vaikutetaan parhaiten ennaltaehkäisyllä ja varautumisella. Ennaltaehkäisy koskee kaikkia varotoimia, joita voi tehdä tulipalon syttymisen välttämiseksi. Kun esimerkiksi poistutaan pidemmäksi aikaa kotoa, kytketään sähkölaitteet pois päältä, pidetään palotilan edustat puhtaina ja palo-ovet suljettuina. Myös laitteiden ukkossuojaus on osa ennaltaehkäisyä.

Varautuminen koskaa vahingon sattumista. Jos tuli pääsee alkuun, palovaroittimet hälyttävät jo pienestä määrästä savua. Myös sammuttimet kannattaa pitää kunnossa ja helposti saatavilla. Sammutuspeite on edullinen ja hyvä ratkaisu pienten kohdepalojen sammuttamiseen.

Palovaroittimet

Sähkäverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat pakoollisia uudisrakentamisessa. Asunnon jokainen kerros sekä niihin yhteydessä olevat kellarikerrokset ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Jokaisen kerroksen tai tason alavaa 60m2:a kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin.

Suurin osa paloista syttyy yöllä. Palo alkaa yleensä kytemällä, jolloin muodostuu savua ja myrkyllisiä palokaasuja kuten häkää. Tästä syntyy vaaratilanne, koska savu täyttää asunnon jo muutamassa minuutissa. Palovaroitin tunnistaa herkästi savun ja hälytysääni kytketyy päälle. Kytkemällä palovaroittimet sarjaan saadaan hälytys soimaan koko rakennuksessa, mikä antaa mahdollisuuden poistua ajoissa esmerkiksi yläkerran tiloista. Markkinoilla on myös erityisryhmien hälyttimiä, jotka ilmaisevat hälytyksen valittuihin numeroihin, jolloin hälytys saadaan myös välitetyksi asukkaalle, kun hän on kotoa poissa.

Koska lämmin savu nousee ensin katon rajaan, palovaroitin sijoitetaan katon korkeimpaan kohtaan yli 50 cm:n päähän seinästä. Sijoittamista tulisijan tai lieden läheisyyteen tulee varoa turhien hälytysten välttämiseksi. Palovaroittimen toiminta testataan painonapista kuukausittain. Varoitin ilmoittaa pariston loppumisesta yleensä pienillä äänimerkeillä. Parhain tapa vaihtaa paristot ja pudhistaa laite pölystä on tehdä se samana päivänä kerran vuodessa.

Sammutuspeite

Sammutuspeite on nopea apu, esimerkiksi keittiön rasvapalojen tai TV-palon sammuttamiseen. Peite sijoitetaan seinälle, josta se on nopeasti otettavissa. Parhain koko on noin 120 x 180 cm. Palon tukahduttamiseen voidaan käyttää hätätilassa myös paksua huopaa tai mattoa. Summutuspeite toimii myös suojavaatteena poistuttaessa palavasta talosta.

Sammuttimet

Käsisammutimien tulee olla eurooppalaisen EN 3 -standardisarjan mukaisia, vähuntään 1 kg:n sammuttimia. Lisäksi vaatimuksina ovat uudelleentäyttömahdollisuus sekä venttiili sammutusvirran katkaisemiseen. Turvatekniikan keskus TUKES valvoo markkinoilla olevien sammuttimien vaatimuksia. Käsisammuttimet jaotellaan kolmeen palonsammutusryhmään, joista ryhmä A on tarkoitettu kiinteiden palojen sammuttamiseen, B nestemäisten aineiden ja C kaasupalojen sammuttamiseen. Lisäksi ne jaotellaan myös kolmeen ryhmään sammutusaineiden perusteella.

Jauhesammutin soveltuu yleisimmin ABC-jauheisena kaikkeen sammuttamiseen ja on hyvä valunta kodin turvaksi. Nestesammuttimet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja ja tehoavat yleisimpiin paloihin. Hyvänä puolena mainittakoon pieni jälkisiivoustyö verrattuna jauhesammuttimeen. Kolmantena kodeissa vähemmäön käytetty hiilidioksidi-sammutin, joka soveltuu neste- ja sähköpalojen sammutuksiin.

Käsisammuttimet tulee huoltaa valmistajan anataman määräajan puitteissa tai jos sammutinta on vähänkin käytetty. Alan liikkeissä voidaan testat sammuttimen toimintavarmuus.

mammuttikoti nettiin

Kuva: Mammuttikoti

Vesivahinko tulee yllätyksenä

Useimmiten vesivahinko huomataan aivan liian myöhään. Pahimmat vauriot tulevat, kun vuoto on pieni ja kosteus siirtyy suoraan rakenteisiin, jolloin vika huomataan vasta huoneilman laadun heikentyessä. Kosteusvaurioiden havaitsemisessa voidaan käyttää apuna kosteusantureita, jotka asennetaan rakenteisiin, vesijärjestelmään ja haistelemaan huoneilman kosteutta. Anturit johdattvat tiedon keskusyksikölle, joka antaa hälytyksen ja/tai sylkee automaattisesti talon pääveden magneettiventtiilin. Varotoimina kaikki putkistot asennetaan suojaputkiin, jolloin mahdollinen vuoto tapahtuu lattiakaivolliseen huoltotilaan. Lisäksi kaikki putkistoliitokset ovat rakenteiden ulkopuolella.

Lukitus on osa murtosuojausta

Viranomaisten ohjeiden mukaan asunnot on pystyttävä lukitsemaan. Se, miten lukitus tehdään on jokaisen itse päätettävissä, mutta monet vakuutusehdot säätelevät lukitusvaatimuksia. Lukituksen päätehtävänä on suojata omaisuutta ja samalla lisätä asukkaiden henkilökohtaisen turvallisuuden tunnetta.

Varmuuslukon asentaminen antaa hyvän suojan murtoja vastaan. Poliisin tilastojen mukaan asuntoihin joihin käyttölukon lisäksi on asennettu 40 cm:n välillä varmuuslukko, ei juuri murtauduta. Murtomiehet valitsevat mielummin kohteikseen kevyesty lukitut, murtosuojaamattomat ovet.

Oven rakenne ja saranat

Lukituksen lisäksi on hyvä kiinnittä huomiota oven rakenteeseen. Vankka ovi herättää jo sinänsä kunnioitusta ja jättää monet murtomiehet ulkopuolelle jo pelkän ulkonäön perusteella. Oven lujuuteen vaikuttaa myös saranapuolen lujuus. Murtosuojatut saranat kestävät 600 kg:n kohtisuoran rasituksen.

Oveen on myös saatavilla murtosuojia lukon rikkomista ja karmin välyksen vääntöjä vastaan. Muita oven turvavarusteita ovat ovisilmä tai -puhelin, varmuusketju sekä takalukittava lukkomalli. On kuitenkin muistettava, että turvajärjestelyistä huolimatta hätäpoistumisen tulee voida tapahtua ilman avainta.

Hälytysjärjestelmät

Yhä useammin uusiin taloihin asennetaan hälytysjärjestelmä, joka hälyttää paikan päällä voimakkaalla sireenillä tai valolla. Nykyiset laitteet voivat lähettää hälytyksen esimerkiksi matkapuhelimeen, joka on hyvä ratkaisu varsinkin silloin, kun talo sijaitsee yksinäisellä paikalla.

Jo laitteen mukana tulevat hälytysjärjestelmästä kertovat ovi- ja ikkunatarrat ennaltaehkäisevät murtoja tehokkaasti. Laajempaan järjestelmään asennetaan liike- ja savuilmaisimet ulko-oviin sekä ulkoliiketunnistin. Itse asennettavien peruspakettien hinnat alkavat noin 350 eurosta. Järjestelmiä voi myös vuokrata.

Pihavalaistus.

Pihavalaistus tuo turvallisuutta pimeällä pihatiellä kulkemiseen. Liikeilmaisimin varustetut valot syttyvät automaattisesti ja helpottavat näin kulkemista sekä karkottavat samalla epämääräiset liikkujat. Myös ajastimella varustetut valaisimet toimivat turvana talon ollessa pitempiä aikoja tyhjillään. Syttyvät ja sammuvat valot pitävät talon asutun oloisena.

Älyllistä automatiikkaa

Erilaiset älyratkaisut kuuluvat tänä päivänä kaikkeen kodin tekniikkaan. Markkinoilla on järjestelmiä, joilla kodin koko sähköistä asumisturvallisuutta voidaan ohjata ja valvoa matkapuhelimen tai internetin välityksellä. Useimmat ratkaisut perustuvat keskitettyyn älyyn, joka sijoitetaan sähköpääkeskuksen yhteyteen. Tällöin esimerkiksi pistorasioiden, kytkimien, liesien ja kiukaan toimintaa voidaan ohjata kätevästi matkapuhelimella. Järjestelmään voidaan liittää myös kosteus-, palo- ja murtohälytykset. Kotona/poissa -kytkin varmistaa, että mikään asukkaan määräämä laite ei jää päälle ja aktivoi samalla kodin valvontajärjestelmän asunnosta poistuttaessa. Tekniikka mahdollistaa myös keskustelun älykeskuksen kanssa. Tekstiviestillä voi kysyä, jäikö liesi päälle ja jos laite vastaa myöntävästi, voi lieden sammuttaa uudella tekstiviestillä. Keskus kuittaa aina tehdyt toiminnot, joten asukkaan ei tarvitse miettiä edes sitä, menikö viesti perille.

 

Pihatiet

Pimeänä ja liukkaana aikana voidaan pihateidn turvallisuutta parantaa kunnollisen valaistuksen lisäksi aurauksella ja hiekoituksella.

Isoissa pihoissa koneellinen poisto on paras ratkaisu, kun kulkuväyliä on paljon tai kun lumenpoisto tapahtuu laajalta alueelta. Työ vaatii järeitä koneita, joten tavallisesti työ teetetään lähialueen urakoitsijalla.

Keskisuurilla pihoilla voidaan käyttää moottorikäyttöisiä lumilinkoja, joiden teho ja varustelutaso voidaan valita tarpeen mukaan. Mitä suurempi alue täytyy puhdistaa, sitä tehokkaampi pitää lingon olla.

Pienet pihatiet voidaan puhdistaa lumikolalla, jota hankittaessa kannattaa myös uhrata hetki käyttötarpeen pohdintaan. Muovikolat ovat halpoja, mutta niiden käyttöikä on lyhyt Kalliimmat, HDPE:stä valmistetut lumikolat kestävät vuosia. Hyvä kola sopii käteen ja on käyttäjien voimavaroihin nähden oikean levyinen. Tukiraudoitukset ovat riittävän lujia ja yhdistyvät kestävimmissä malleissa kuupan höyläterään, lisäksi kola on tehty korkealaatuisista materiaaleista. Pienimmillä poluilla voidaan käyttää lumentyöntimiä ja lumilapioita.

Jää on kulkuteillä petollisen vaarallista, joten hiekoitus on turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Hiekoitus tehdään joko työnnettävillä hiekoittimilla tai käsin levittäen. Hiekoitussepeleitä on markkinoilla useita eri vaihtoehtoja. Yleisimmät ovat sepeli ja kevytsoramurske. Sepeli on tehokas materiaali, joka ei kulkeudu sulamisveden, mutta auringonpaisteella painuu jään sisään. Kevytsoramurske on erittöin kevyttä ja hyvin jäähän pureutuvaa. Sitä on helppo levittää, eikä se uppoa jään sisään, mutta kulkeutuu jonkin verran veden virtauksen mukana. Lisäksi se kulkeutuu helposti kengissä sisälle.

Portaiden jäätymistä estää parhaiten sähkölämmitys. Tällöin portaat ovat aina sulat ja turvalliset. Kun jään estoon käytetään sulatteita ja muita kemiallisia aineita, on muitettava, että ne voivat aiheuttaa varsinkin betoniportaisiin syöpymiä ja värjääntymiä.

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

allawaylogo

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot