Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tarkista sokkeli ja salaojat

Kosteusvaurioiden syy sokkelissa johtuu usein salaojien toimimattomuudesta. Keväällä, kun lumet ovat lähteneet, on oikea hetki tarkistaa talon perustusten kunto, sillä silloin on kosteus suurimmillaan. Lumien sulamisvesiä imeytyy maaperään talon ympäristöön ja routa on ehtinyt tehdä mahdolliset tuhonsa.  Sokkelin lisäksi kannattaa tarkistaa salaojien ja sadevesiputkien toimivuus. Jos salaojat ovat kunnossa ja huolletut, ei sulamisvesistä ole huolta, mutta muuten kellarissa ja sokkelissa voi piillä yllätys. Rännikaivot kannattaa katsastaa kahdesti vuodessa vesikaton huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

 

Salaojien tarkistus ja huolto

Keväällä sulamisvesien aikaan on helppo todeta salaojien kunto kurkkaamalla salaojakaivoon. Samalla on hyvä tarkistaa palloventtiilin toiminta ja tarvittaessa puhdistaa koho. Salaojat voidaan huuhdella tähän tarkoitukseen olevalla letkulla, jonka päässä on reikäsuutin. Vedenpaine työntää suuttimen salaojan keskelle, jolloin letkun työntäminen on helpompaa ja vesisuihku huuhtelee putkiston samalla. Huuhtelu tapahtuu tarkastuskaivojen ja päätepisteen kautta. Huuhtelu kannattaa tehdä useampaan kertaan ja samalla huuhdella myös sadevesiputkistot. Kokoojakaivoista ja tarkastuskaivoista puhdistetaan lopuksi sinne kertynyt sakka ja tarkistetaan muutenkin kaivojen yleiskunto. Salaojat voidaan välillä myös videokuvata.

Taloissa joissa on vain salaojat, mutta ei tarkastuskaivoja, voidaan ne asentaa 1-tasoisissa perustusratkaisuissa myös jälkikäteen. Salaojat kannatta tarkistaa vähintään 2 vuoden välein.

 

Selvitä sokkelivaurion aiheuttaja

Sokkelin painumisen, tai halkeamien syy on aina selvitettävä ennen korjaamista. Silmämääräisesti katsotaan ensin sokkelin suoruus ja pintavauriot. Puutteellinen routaeristys, tai huonosti toimivat salaojat saattavat aiheuttaa routavaurioita. Pintavauriot syntyvät yleisimmin pinnoitteen alle kertyneen kosteuden jäätymisestä. Jos näin on käynyt, tulee pinnoite poistaa koko irtonaiselta osaltaan terveeseen rappaukseen asti. Paikkauksessa tulee käyttää samoja materiaaleja, joilla alkuperäinen pinnoite on tehty. Luonnollinen kuluminen syö pintaa hitaasti. Kaikki irtoava aines pitää poistaa huolellisesti ja ylitasoittaa koko sokkeli.

Huoltomaalaamalla tai tekemällä korjaukset ajoissa (10-20 vuoden väleissä), pääsee useimmiten paljon helpommalla ja pienemmillä vaurioilla. Pelkkä pinnan korjaaminen ei kuitenkaan riitä, jos vaurioiden aiheuttajaa ei korjata. Syy on aina tutkittava.

 

Alla on lueteltu yleisimpiä syitä perustusten ja salaojien ongelmiin:

 • Salaojat on perustuksiin nähden liian ylhäällä
 • Salaojia ei ole tarkistettu tai huollettu
 • Järjestelmästä puuttuu tarkastuskaivot
 • Katon sadevedet on ohjattu salaojien tarkastuskaivoihin
 • Perustusten alus- ja vierustäyttöjen maa-aines on liian hienojakeista
 • Routasuojaus puuttuu
 • Kellarillisten perustusten maanvastaisten seinien vedeneristys puuttuu, tai ei toimi
 • Rossipohjan tuuletus ei toimi
 • Rossipohjan maapohja on kostea
 • Maapohja viettää taloon päin, sen pitäisi viettää sokkeleista poispäin

 

Ja ohjeita:

 • Älä ohjaa sadevesiä syöksytorvista salaojien tarkastuskaivoihin, sillä tällöin muutat perustusten kuivatusjärjestelmän kastelujärjestelmäksi
 • Jos pelkästään maalaat sokkeleita, kun maalipintaa hilseilee ja pinnalle muodostuu kalkkihärmää, hoidat vain seurausta. Syy voi olla syvemmällä, esim. salaojituksessa.
 • Katon sadevedet pitää ohjata vähintään 3m:n päähän rakennuksesta
 • Älä asenna terasseja, tai kukkapenkkejä kiinni perustuksiin, sillä ne ohjaavat kosteutta perustuksiin ja ulkoseinän alaosiin.
 • Sokkelikorkeuden oltava vähintään 30cm maanpinnasta, mieluummin enemmän.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot