Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Routa- ja kosteuseristykset kuntoon

rts_tutkii_logo_pieni

Perustuksien kunnossa pysymisen taustalla on aina riittävä kuivatus ja routaeristys. Epätasainen routiminen rikkoo rakenteita ja siksi vanhan talon routaeristykset onkin hyvä uusia. Aikaisemmin eristeitä ei käytetty lainkaan, koska talot rakennettiin pääasiassa tuulettuvalla rossipohjalla. Laatalle rakentamisen myötä routaeristeitä alettiin käyttää, mutta laadultaan ne eivät aina vastanneet nykyisiä tuotteita. Vanha eriste on voinut painua kasaan, vettyä tai murentua kokonaan. Lisäksi kerrosvahvuudet ovat olleet aivan riittämättömiä.

 

Perusmuuri samalla kuntoon

Kun routaeristystä lähdetään uusimaan, tarkistetaan myös salaojien ja varsinaisen perusmuurin kunto. Tarvittaessa näihin tehdään korjaukset ennen routaeristystyöhön ryhtymistä. Perusmuuri puhdistetaan hyvin ja vedeneristys tarkistetaan. Vanhemmat rakennukset on yleensä eristetty bitumiliuoksella. Tämä voidaan korjata käsittelemällä pinta vastaavalla tuotteella uudelleen tai asentamalla perusmuuria vasten perusmuurilevy. Perusmuurin pinta voi olla käsittelemätön. Tällöin pinta pestään huolella painepesurilla ja annetaan kuivua, minkä jälkeen pinta käsitellään oikaisulaastilla ennen kosteudeneristämistä. Jos anturan ja perusmuurin yhtymäkohdassa ei ole valettu kolmiokallistusta, tehdään se korjauksen yhteydessä.

 

Kivijalan pystyeristys

Vedeneristetyn perusmuurin päälle asennetaan joko routaluokan polystyreeni- tai uretaanilevy. Tärkeintä onkin, että valitaan oikea tuote, joka ei ime itseensä vettä eikä painu maan painosta. Uusi eristelevy asennetaan lähelle maanpintaa ja sen yläpää suojataan siten, ettei vesi kulkeudu eristeen ja seinän väliin. Jos myös sokkeli eristetään, jatketaan edellisestä tilanteesta ylöspäin eristerappaukseen soveltuvalla eristelevyllä, joka kiinnitetään sokkeliin liimalaastilla.

Pinta rapataan laastin valmistajan ohjeen mukaisesti. Aikaisemmin eristeitä ei käytetty lainkaan, koska talot rakennettiin pääasiassa tuulettuvalla rossipohjalla. Laatalle rakentamisen myötä routaeristeitä alettiin käyttää, mutta laadultaan ne eivät aina vastanneet nykyisiä tuotteita.

 

Täyttö huolella

Ennen täyttöä pystyeristys suojataan suodatinkankaalla. Kaivannon täyttö tehdään huolella, jottei myöhempää maan laskeutumista syntyisi. Jos salaojat uusitaan samalla kertaa, täyttö aloitetaan salaojasoralla. Täyttömaa seinän vierellä on vettä hyvin läpäisevää soraa matalin tiivistetyin kerroksin. Alue täytetään vaakaeristyksen alapinnan tasoon asti. Seinällä pintamaata on noin 300 mm ja eristettä 100 mm, joten tasausalue on n. 400 mm tulevan maatason alapuolella. Nurkat tehdään 50 mm seinävierustoja syvemmiksi. Pinta muotoillaan ja tasataan hieman ulospäin kaltevaksi.

 

Vaakaeristys

Yleisimmin käytetään 100 mm eristettä. Nurkat ovat alttiimpia, joten niihin asennetaan 150 mm:n eristys. Lisäeristys tulee kysymykseen myös putkivetojen päällä ja sadevesikaivojen ympärillä. Levyt asennetaan limittäin, jolloin saumakohtia ei synny samaan kohtaan. Koska nykyiset routaeristeet eivät ime vettä, muovia ei eristeen päällä tarvita. Kaltevuus puolestaan johtaa pintavesiä pois seinältä.

 

Kevytsoraeristys on vaivaton

Soralla saadaan aikaan hyvä routaeristys. Se on kevyttä asentaa, isommat määrät puhalletaan suoraan paikoilleen. Tiivistetyn salaojakerroksen päälle asennetaan seinänvierustalle kevytsora pintamaahan asti. Kaivannon uloin osa täytetään vettä hyvin läpäisevällä sorakerroksella. Täytön päälle asennetaan suodatinkangas estämään pintamaan sekoittumista kevytsora- ja sorakerrokseen. Vettä hyvin läpäisevänä ja hengittävänä materiaalina kevytsora mahdollistaa sen, ettei perusmuurin pintaa normaalioloissa tarvitse käsitellä muulla kuin veden sulkevalla oikaisulaastilla. Myytävänä on myös kätevä eristyssäkki. Kevytsoralla täytetyt säkit pinotaan perusmuuria vasten vuorolimityksin. Eristys voidaan tehdä kerralla pintamaatäyttökorkeuteen asti ja loppu täyttömaa voidaan tehdä huolettomasti.

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot