Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Perustusten routaeristäminen pitää ja kannattaa tehdä kunnolla

rts_tutkii_logo_pieniPerustukset ovat rakennuksen kenties tärkein osa. Puutteellinen tai väärin tehty perustusten routaeristys aiheuttaa usein hankalasti korjattavia ja taloudellisesti suuria vaurioita. Routaeristetuotteiden laatuun, suunnitelmiin ja asennukseen on kiinnitettävä huomiota. Vähäisellä ja usein myös väärin perustein tehdyllä ”säästöllä” rakennusaikana saatetaan aiheuttaa suuria kuluja myöhemmin.

 

Routaeristyksen periaate

Rakennusten perustukset toteutetaan niin, että pakkaskauden aikana jäätymisrintama ei ulotu anturoiden alapinnan alle. Näin perustuksia ja koko taloa suojataan roudan aiheuttamilta vahingoilta. Aina, kun maalaji on routivaa, on syytä käyttää routaeristystä. Toisena vaihtoehtona on perustaminen routarajan alapuolelle. Suomen ilmastossa routasyvyys on yleensä 2–2,5 metriä.

perustustenroutaeristmisess1

Routaeristyksen toteuttaminen

Routaeristys toteutetaan tarkoitukseen hyväksytyillä routaeristyslevyillä. Routaeristyslevyt asennetaan tiivistetylle ja tasatulle alustalle aina siten, että pintavesien kulkeutuminen ohjataan rakennuksesta poispäin. Eristystä vasten olevan maa-aineksen tulee olla routimatonta ja paksuudeltaan vähintään 30 cm. Rakennuspohjan tulee olla pysyvästi kuivatettu oikein toteutetuin salaojin. Routaeristyksen leveys rakennuksen ulkopuolella on 1–1,5 metriä ja paksuus 50–150 mm lämpimien rakennusten yhteydessä.

Kylmissä rakenneosissa vaaditaan enemmän routaeritystä. Rakennuksen ulkonurkissa routaeristystä lisätään 1,5-kertaiseksi muuhun eristykseen verrattuna. Eristysmäärään vaikuttaa ilmasto- olosuhteiden (paikkakunnan) lisäksi myös mm. perustamissyvyys: Matalaperustukset vaativat enemmän suojausta kuin syvemmälle tehdyt perustukset.

perustustenroutaeristmisess2

Eristelevyt käyttötarkoituksen mukaan

EPS-lämmöneristeet on luokiteltu käyttökohteiden edellyttämien laatuominaisuuksiensa mukaisesti. Tuotteiden laatuvaatimukset perustuvat eristeeltä ko. käyttökohteessa vaadittaviin toiminnallisiin ominaisuuksiin, kuten lämmönjohtavuus, puristuskestävyys, kosteustekninen toimivuus. Talonrakennuksen EPS-tuotteet valmistetaan käyttökohteiden tarpeiden mukaan seuraaviin pääluokkiin: – routaeristeeksi – lattia- ja alapohjaeristeeksi – seinäeristeeksi tai – kattoeristeeksi Routaeristeeltä vaaditaan tietenkin hyvää kosteudenkestävyyttä.

Lämmöneristysominaisuudet eivät saa heikentyä vuosien kuluessa ja puristuslujuus tulee olla riittävä myös mahdollisia (poikkeuksellisia) rasituksia vastaan. Routaeriste on rakenteeltaan hyvin tiivis, kun esimerkiksi seinäeriste puolestaan on ilmaa ja vesihöyryä läpäisevä. Tuulettuvien alapohjarakenteiden yhteydessä viranomaiset vaativat usein ns. S-laadun EPS-tuotteiden käyttöä. Tuotteiden koko ja käsiteltävyys tulee olla sopiva suunniteltuun käyttötarkoitukseensa. Maanvastaiseen alapohjaan ja perustusten ulkopuoliseen routaeristämiseen käytetään yleensä levykokoa 1000 x 1200 mm.

perustustenroutaeristmisess3

Tavallinen styrox ei ole routaeristyslevy

Routaeristyslevyinä tulee käyttää maata vasten kosteisiin olosuhteisiin tarkoitettuja ja hyväksyttyjä tuotteita. Routalevy on tavanomaisia EPS(styrox)- levyjä lujempi ja tiiviimpi, eikä vety. Routalevyn lämmöneristävyys säilyy niin ikään hyvänä myös kosteissa ja vaikeissa olosuhteissa. Tyyppihyväksytty mitoituslämmönjohtavuus l on märässä maassa olevalle vaakaeristeelle 0,050 W/mK. Tavallinen R-laadun EPS-eriste on ollut rakentajien hyvin tuntema ja perinteisesti käyttämä styrox-tuote. R-levyn tilalle ovat alan valmistajat tuoneet uuden EPS 2000 tuoteluokituksen mukaiset lattia- ja alapohjaeristeet, jotka on nimensä mukaisesti tarkoitettu lähinnä erilaisiin lattia- ja alapohjaeristyksiin.

 

Suurten kuormitusten routaeristykset

Erilaiset pihatiet, ajoluiskat ja pysäköintialueet kannattaa eristää tavanomaisia routalevyjä lujemmilla eristelevyillä, jotta suuret kuormitukset tai mahdolliset routanousut eivät pääse särkemään päällysteitä. Matalaperustuksien anturoiden alle tarvitaan usein riittävän kovia routaeristeitä, jotta vältetään rakenteiden haitalliset painumat ja muut vauriot.

 

www.ymparisto.fi - SRMK C3 ja C4

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Leca logo vektoroitu opt

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot