Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kattotuolien asennus

rts_tutkii_logo_pieniKattotuolit hankitaan rakennukselle lähes poikkeuksetta valmisrakenneosina. Ne ovat tavallisimmin naulalevyillä koottuja ja rakennepuutavarasta valmistettuja ns. NR-kattotuoleja. Tuolit valmistetaan rakennuskohtaisesti tilaustyönä, jolloin kattotuolien lujuus, jako ja kaltevuus, tukikorkeus sekä räystään pituus ja muoto määräytyvät suunnitelmien mukaisesti. Paikalla rakentajien onkin syytä tilata kattotuolinsa hyvissä ajoin, jotta ne ovat tontilla silloin, kun niitä tarvitaan. Talopakettien ostajien kattotuolit kuuluvat talotoimituksen sisältöön, jollei toisin ole sovittu.

 kattotuolienasennus7

Harjakattotuoli

Tämä tuolimalli on tarkoitettu suoriin yläpohjiin, joissa ei ole muuta kuin eristetila. Tällöin sisäkatosta tulee vaakasuora.

kattotuolienasennus1

Kehäkattotuoli

Tässä mallissa kattotuolit valitaan yläkerran rakentamista varten. Tällöin yläkertaan tulee sisäkatto osittain vinoon ja sivuille jää matalaa tilaa. Rakenteessa on sivuilla ja ylätasanteella eristetila. Vino sisäkatto eristetään kattotuolien väliin, jolloin on muistettava jättää riittävä tuuletustila eristeen ja aluskatteen väliin. Alakerran kattopinta on suora.

kattotuolienasennus2

Käyttöullakkorakenne

Käyttöullakko toimii useimmiten varastotilana. Kehien keskelle jää tällöin kulkutila, ja tuolien vinot välitilan lattiat soveltuvat levytettyinä varastotiloiksi. Mallin alapaarre on suora. Eristekerros muodostuu välipohjaan.

kattotuolienasennus3

Pulpettikattotuoli

Tämä tuolimalli asennetaan yksilappeisiin ratkaisuihin. Perusratkaisussa yläpuolella on eristetila ja alapaarre on suora.

kattotuolienasennus4

Saksikattotuoli

Tästä mallista syntyvät eristetilalliset vinot sisäkattopinnat. Käyttökohteita ovat esim. talon kahden kerroksen korkuiset tilat tai yksikerrosratkaisuissa korotetut tilat.

kattotuolienasennus5

 

 

Kattotuolien käsittely rakennuspaikalla

Kattotuolien asennuksessa tarvittavia työkaluja ovat vasara/naulain, saha, nostokalusto ja nostoliinat. Lisäksi tarvikkeina tarvitaan naulojen lisäksi naulauskulmat, puutavaraa tuentaan ja suojapeitteet ja tarvittavat alustan tarvikkeet varastointia varten.

Rakennuspaikalle kattotuolit tuodaan kuorma-autolla. On varmistettava, että suurikin kuljetuskalusto pääsee tontille. Jos kattotuolit nostetaan suoraan autosta rakenteiden päälle, tulee auton päästä vaivattomasti rakennuksen viereen.

Välivarastoinnissa tuolit on hyvä asettaa pystyasentoon tukevalle, maasta irti olevalle alustalle ja tukea tuolit hyvin kaatumisen estämiseksi. Alustan korkeuden on oltava niin suuri, etteivät räystäspuut kosketa maata. Kattotuolit peitetään huolella sateenpitävällä pressulla ja samalla huolehditaan, että ilma kiertää kaikkialla, myös yläpaarteitten päällä. Myös tuolien käsittely tapahtuu pystyasennossa. Varastoitaessa tuoleja vaakatasoon on aluspuitten oltava riittävän tiheässä ja nippujen välituennan samoissa kohdissa aluspuiden kanssa.

 

Asennus

Kattotuolien asennuksessa noudatetaan aina valmistajan ja suunnitelmien ohjeita. Jos kattotuolien tukipisteitä on enemmän kuin kaksi, tarkistetaan, että tuoleihin merkitty tukialue osuu tuentojen kohdille. Myöskään ylimääräisiä tuentapisteitä ei saa olla. Kattotuoleja ei saa loveta tai katkaista, ja jopa pienten läpivientiporausten tekemistä tulisi välttää. Muutoksista tulee aina keskustella suunnittelijan ja kattotuolien valmistajan kanssa.

Kattotuolit asennetaan suunnitelman mukaisille väleille ja tuetaan niin tukevasti, että ne pysyvät asemissaan. Lopullinen tuenta tehdään päärakennesuunnittelijan laatiman jäykkyyssuunnitelman mukaisesti. Tuolit kiinnitetään yleisimmin tukipisteistään alustaansa tehdasvalmisteisilla naulauskulmilla. Hirsirakentamisessa käytetään suunnitelman mukaisia liukukiinnityksiä.

Joidenkin rakenneratkaisujen takia voidaan joutua kattotuolien osia rakentamaan paikan päällä.

 

Kattotuolien laatujärjestelmä

SFS Sertifiointi Oy:n piiriin kuuluvat yritykset voivat käyttää virallista NR-laatumerkkiä, joka takaa valmistuksessa käytettävien materiaalien ja valmistustyön laadun. Laadun valvontaa seuraa valmistajan lisäksi ulkopuolinen tarkastaja. Leimasta käyvät ilmi valmistajan NR-tunnus, rakennepiirustuksen numero sekä valmistusviikko ja -vuosi. Ennen toimitusta rakentaja saa tarkat mittapiirustukset ja tiedot valmistettavista kattotuoleista.

monierlogouusi

ruukkilogo

koramic-logo-icmarket

icopal-logo

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot