Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Koko talo on perustuksien varassa

rts_tutkii_logo_pieniPerustusten tehtävänä on ottaa vastaan rakennuksen paino ja jakaa se maaperään, jonka kantavuus vaikuttaakin perustusratkaisun valintaan. Oikea perustustapa ja hyvä routaeristys sekä kuivatusjärjestelmä takaavat kestävän ja lujan perustuksen. Vain maaperätutkimus antaa luotettavan kuvan maaperästä, jos rakennuspaikka on muuta kuin kalliota tai soraa.

Pilariperustus

Erityisesti kantaville maapohjille perustettavissa kevyissä rakennuksissa tämä on helppo ja edullinen vaihtoehto. Pilareita voidaan käyttää myös terassien, katosten tms. kevyiden rakenneosien perustuksissa, vaikka pääosa rakennuksen perustuksista olisi toteutettu muulla tavoin.

Pilarit voidaan tehdä joko betonista valamalla tai pilariharkoista. Tehtäessä pilareita valubetonista tarvitaan muotti, jonka sisään betonimassa raudoituksen jälkeen kaadetaan. Muotti voidaan rakentaa laudasta tai vanerista, jolloin muotin voi purkaa betonin kovetuttua. Pilareita voidaan valaa käyttämällä muottina myös esim. betonisia viemäriputkia tai ilmastointi- ja rumpuputkia.

Pilariharkoista muurattaessa betonin tarve on vähäisempi, myös muottityöt jäävät suurimmaksi osaksi pois. Yleensä pilariharkkojen alle valetaan anturalaatat sopivaan korkoon. Anturalaatan päälle muurataan sopiva määrä harkkoja, minkä jälkeen niiden keskellä oleva reikä raudoitetaan suunnitelman mukaisesti ja täytetään betonilla.

kokotaloon1

Perusmuuriperustus

Perusmuurianturaperustus soveltuu vähintään kohtuullisesti kantaville maapohjille. Tällöin perustukseen tehdään ensin painoa maahan jakava ja sokkelin alustana toimiva antura. Pientaloissa leveyden tarvitsee harvoin olla yli 600 mm, kevyissä rakennuksissa ja kantavilla mailla vähempikin riittää. Anturan voi toteuttaa teräsbetonista valamalla tai anturaharkoilla. Teräsbetonianturassa valulle tehdään tukeva muotti laudasta, vanerista tai muovilla suojatuista perusharkoista. Muotin tulee olla riittävän luja, jotta anturan korko ja asema pysyvät mitoituksissaan. Muotti raudoitetaan suunnitelman mukaisesti ja täytetään lopuksi betonimassalla. Käytettäessä anturaharkkoja ne asetetaan paikoilleen ja raudoitetaan suunnitelmien mukaisesti ja harkkokouru valetaan täyteen. Varsinainen sokkeli valetaan anturan päälle betonista tai käyttämällä muurattavia harkkoja. Valumuottia tehtäessä muotin lujuusvaatimus kasvaa sen mukaan, mitä korkeampi sokkeli valetaan. Valujen kuivuttua muotit voidaan purkaa. Tuulettuvassa alapohjassa tarvitaan tuuletusreiät, jotka on huomioitava jo perusmuuria tehtäessä.

Betoniperustus on mahdollista toteuttaa myös EPS-valmismuottia käyttäen, jolloin suuritöiseltä laudoitukselta vältytään, eikä anturaa tai erikseen tehtävää raudoitusta tarvita lainkaan.

Elementtiperustus on vaihtoehto nopeutta ja helppoutta arvostaville rakentajille. Työmaalla vältytään muuraamiselta, raudoituksilta tai suurilta valuilta. Lisäksi elementtiperustuksen pinta on heti valmis.

 

Perusmuurin alapohjaratkaisut

Rakennettaessa maanvarainen laatta tehdään tarvittavat täytöt, lämmöneristykset ja raudoitukset suunnitelmien mukaisesti ja valetaan pohjalaatta määrättyyn korkoon. Betonin pinta tasataan mahdollisimman sileäksi, jotta vältyttäisiin kalliilta tasoitetyöltä.

Ns. rossipohja voidaan tehdä elementeistä paikalla valaen tai puurunkoisena. Perustusta tehtäessä täytyy muistaa esim. hormien tai kantavien väliseinien vaatimat kantavuudet ja lvi-putkien lämmöneristäminen. Mittatilaustyönä valmistetut elementit asennetaan perusmuurin päälle, minkä jälkeen tehdään asennus- ja täyttövalut. Elementtejä on saatavilla valmiiksi eristettyinä tai eristämättöminä. Jälkimmäinen elementti vaatii esim. koolatun eristekerroksen.

Valettaessa alusta tuetaan hyvin. Yleisimmin tähän käytetään teräslevystä valmistettuja liittolevyjä. Alapohja raudoitetaan ja valetaan suunnitelmien mukaisesti. Lämpöeristys tehdään joko valukerrosten väliin tai käyttämällä koolattua eristekerrosta.

Puurunkoinen alapohja tehdään nimensä mukaisesti puusta. Suunnitelmista käy ilmi käytettävän puun koko ja asennustiheys. Alustaan asennetaan tuulensuojalevy, ja eristeiden kotelot muodostuvat alapohjarakenteista.

kokotaloon2

Reunavahvistettu laatta

Reunavahvistettu laatta sopii perustusratkaisuksi erityisesti silloin, kun maan kantokyky on heikohko. Jäykkä, yhtenäiseksi valettu laatta jakaa rakennuksen painon koko rakennuksen kattamalle alalle, jolloin painuminen voidaan välttää. Hyvänä puolena reunavahvistetussa laatassa on myös se, että laatta muotitetaan, raudoitetaan ja valetaan kerralla. Pohjamaa tasataan, minkä jälkeen tehdään kapillaarikatkokerroksen ja eristeiden asennus sekä raudoitus suunnitelman mukaisesti. Samoin tehdään hormien ja kantavien väliseinien vahvistukset. Muotin tulee olla tukeva, jottei betonin paino pääse muuttamaan mitoituksia. Muottiaineena käytetään yleisimmin lankkua, vaneria tai näiden yhdistelmiä. Betonin kuivuttua aloitetaan sokkelin teko samaan tapaan kuin anturaperustuksessakin.

 

Heikosti kantavan maaperän erikoisratkaisut

Heikosti kantavilla mailla tarvittavat erikoisratkaisut johtavat helposti tuhansien eurojen lisäkustannuksiin. Näihin pitää kuitenkin turvautua, jos rakennuspaikkaa ei voida tai haluta valita perustamiseen paremmin soveltuvalta paikalta.

Painuvalla maaperällä voidaan perustukset joutua paaluttamaan. Maaperän kantavuutta vahvistetaan lyömällä paalut riittävän syvälle, olosuhteiden salliessa peruskallioon asti. Vaihtoehtona paalutukselle on massanvaihto, jossa maata poistetaan talon alta yhtä paljon kuin tuleva rakennus ja täyteaine yhteensä painavat, jolloin maaperään kohdistuva paino ei kasva lainkaan ja painuminen vältetään. Täyteaineena käytetään yleensä kevytsoraa, joka toimii samalla routaeristeenä.

 

www.ymparisto.fi - SRMK C2 ja C3

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Leca logo vektoroitu opt