Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Asenna salaojat ja sadevesiputket perustuksen yhteydessä

rts_tutkii_logo_pieniTalon perustuksien tulee pysyä kuivina joka tilanteessa. Olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä ovat rakennuspaikka, perustusten ikä, kasvillisuus, perusmaan maalaji, valumavedet ja pohjaveden korkeus. Lisäksi pintavesien ohjaukseen vaikuttavat maan kaltevuus rakennuksesta poispäin ja pintavalumien, esim. sulamisvesien, ohjaus jo kauempana rakennuksesta. Vanhemmissa rakennuksissa putkistot voivat olla tukkeutuneita tai niitä ei ole laisinkaan. Huoltokorjauksen yhteydessä tuleekin usein eteen perustusten kaivaminen esiin.

asennasalaojatja1

 

Salaojat

Rakennuksen reunalla oleva kasvillisuus raivataan niin laajalta alueelta, että pieni kaivinkone mahtuu työskentelemään esteettä. Sekoittunut ja mahdollisia entisiä lämpöeristeitä sisältävä poistomaa käytetään joko tontilla maantäyttöaineeksi tai toimitetaan pois asianmukaiseen paikkaan.

Perustukseen asennettavat uudet salaojat asennetaan huolellisesti ja oikeaoppisesti. Jäykkä, tukeva ja sisäpinnaltaan sileä salaojaputki on paras. Tällöin asennus on helppoa, eikä putkituksen notkokohtia pääse syntymään. Jäykällä putkella on myös parempi kantavuus, joten työvaiheiden aikana se ei pääse helposti litistymään. Sileä sisäpinta ei myöskään tukkeudu niin helposti kuin uritettu. Nykyisten säädösten mukaisen salaojaputken sisähalkaisijan tulee olla vähintään 100 mm, eikä putken minimikoosta pidä eikä saa tinkiä. Putkistolinjojen nurkkakohtiin asennetaan tarkastuskaivot, joiden kautta tarvittavat huuhtelu- ja huoltotyöt on helppo suorittaa.

 

Asennuksessa putki asetetaan kaivantoon salaojasorakerrokseen siten, että se on anturaa alempana, ja sorakerros ympäröi koko putkea, myös alapuolelta. Hienojakoisilla mailla koko salaojasorakerros erotetaan perusmaasta suodatinkankaalla. Kaivannon pohjalle levitetään ensin noin 100 mm:n kerros salaojasepeliä. Sora tiivistetään ja kaltevuus muotoillaan. Laskua tulee olla vähintään puoli senttiä metrillä. Putkistot asennetaan soran päälle, minkä jälkeen sivut täytetään salaojasoralla. Tiivistyksen jälkeen kannattaa vielä tarkistaa kaltevuus, ennen kuin putken päälle laitetaan vähintään 100 mm:n kerros soraa. Salaojitussora nousee seinän vierustalla lämpöeristeeseen asti, muu osa kaivantoa täytetään kivettömällä perusmaalla.

asennasalaojatja2

 

Sadevesiputket samalla asennuksella salaojien kanssa

Maanpinnan alapuoliseen sadevesijärjestelmään kuuluvat sokkelin kosteudenesto, seinän viereiset sorakerrokset, maan muotoilu rakennuksesta poispäin, räystäskourut ja syöksyputket, rännikaivot sekä keruuputkistot.

Tarvittaessa sokkelin pinta oikaistaan vedenkestävällä laastilla, ja lisäksi voidaan käyttää myös vedeneristysaineita tai patolevyä. Myös anturan ja perusmuurin yhtymäkohtaan tehdään vedenohjausta parantava kallistus kolmiovalulla, jollei sitä alkuperäisessä sokkelissa ole tehtynä.

Sadevesiputkina käytetään mieluimmin jäykkää, reiätöntä sadevesiputkea. Kaivantoon putket asetetaan salaojaputkien rinnalle, ja kaivanto täytetään kuten salaojakaivanto. Korkeissa sokkeleissa sadevesiputkisto voidaan asentaa myös salaojaa ylemmäksi. Tällöin putkituksien välinen sora tiivistetään huolella painaumien ehkäisemiseksi. Sadevesijärjestelmä ei useinkaan tarvitse tarkastuskaivoja, vaan huuhtelu voidaan tehdä rännikaivoista. Kaivolinjojen haaroitukseen ja liittämiseen on saatavilla taipuisia haara- ja liitososia. Putkistot peitetään salaojasoralla, ja kaivanto täytetään kuten salaojituksessa.

Routaeristyksen päälle voidaan asentaa muovikalvo, joka viettää rakennuksesta poispäin 1:50 kulmassa. Tällöin pintavedet kulkeutuvat kauemmaksi perustuksista. Seinän ja räystäslinjan alue päällystetään sorakerroksella, joka suojaa seiniä roiskevedeltä ja nopeuttaa pintaveden imeytymistä.

Salaojavedet ja katolta sadevesiviemäriin kootut sadevedet johdetaan yhteiseen perusvesikaivoon, jossa on salaojaputkiston sulku-uimuri. Lopuksi vedet johdetaan kunnalliseen sadevesiviemäriin, avo-ojaan tai maaimeytykseen.

 

Huolehdi samalla työllä myös pihavesistä

Varsinkin päällystetyillä pihoilla veden kertyminen sateella on runsasta, joten piha-alueelle kannattaa asentaa ritiläkannelliset sadevesikaivot. Kannen ja kaivotyypin valinnassa tulee ottaa huomioon asennuspaikka. Liikennöidyillä alueilla kaivon ja kannen täytyy kestää liikenteen kuormitusta. Jos kaivolle ei tule kuormitusta, se voidaan rakentaa tarkastuskaivosta. Sadevesikaivoon kulkeutuu helposti hiekkaa ja muuta maa-ainesta, joka on aika ajoin poistettava kaivon pohjalta.

 

www.ymparisto.fi 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Leca logo vektoroitu opt

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot