Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Oikea lista oikeaan paikkaan

rts_tutkii_logo_pieni Listoitus ei ole pelkkä suojaava rakenne, vaan sillä on myös merkittävä rooli sisustuksessa. Jopa niin suuri, että nimityksenä käytetään yleisesti sisustuslistaa. Tuotekehittelyn ansios­ta listavalikoima on suuri. Jokaiseen käyttötarkoitukseen on oma listansa ja lisäksi listojen leveydet, pintakuviointi ja pinnoitus tarjoavat laajat mahdollisuudet yksilölliseen sisusta­miseen. Yhä useampi valitseekin listoikseen näyttävät, kuviohöylätyt sisustuslistat. Yleisim­mät listat ovat puuvalmiita, maalattuja tai lakattuja. Oman lisänsä valikoimiin tuovat jalo­puulistat, pinnoitetut MDF-listat sekä erilaiset muovi ja metallilistat. Puuvalmiissa listoissa on huomioitava sormiliitosjatkosten tähden muodostuvat mahdolliset värierot.

 

lista1Kattolistat

Kattolistat ovat muotoon höylättyjä puulistoja. Listoja saadaan vakiokokoisi­na 21 x 21 mm:n kourulistoista aina 120 mm leveisiin näyttäviin koristeellisiin lis­toihin. Listat kannattaa jatkaa 45 asteen jiirisahauksin, jolloin päällimmäinen leik­kaus painaa alimmaisen tiukasti kiinni. Kulmat sahataan jiiriin ja listat kiinnite­tään listanaulalla. Leveimmissä listoissa taakse jää tilaa esim. johdotukselle.

lista2

 

 

 

 

 

 

Peitelistat

Peitelistoja käytetään nimenmukaisesti peittämään erilaisia saumakohtia. Tyypil­lisiä kohteita ovat oven ja ikkunan pielet. Listojen muotojen sekä pintakäsittelyjen kirjo on suuri, ja niitä on saatavissa va­kiolistoina 8 x 15 – 12 x 90 mm. Kuiten­kin valkoiseksi maalattu 11 x 42 sileäpei­telista on yleisin. Peitelista on myös hy­vä yleislista moneen muuhunkin tarkoi­tukseen. Listat kiinnitetään listanauloil­la ja kulmasahaukset tehdään yleisem­min jiiriin.

 

lista5Jalkalistat

Samat pinta-, työstö- ja asennusominai­suudet ovat myös jalkalistoissa. Vakiole­veydet ovat 11 x 22 – 12 x 90. Listat ovat tyypillisesti takaa alareunastaan viis­toja, jolloin puristavaa pintaa tulee latti­aa vasten mahdollisimman vähän. Tämä on tärkeää silloin kun kyseessä on uiva lattiarakenne. Lattialistoissa pinnoitetut MDF-listat ovat suosittuja laminaattilat­tioiden kanssa ja jalopuulistat parkettien yhteydessä. Lattiarajassa kulkevat sähkö­johdot voidaan piilottaa valikoimissa löy­tyvien sähköuralistojen taakse.

 

 

 

 

 

 

 

Reunalistat

Reunalistoja on pääjaotukseltaan kah­denlaisia, tasasivuisia ja epäsymmetrisiä. Viimeksi mainitut ovat eri materiaalipak­suuksien vaihteluihin käytettäviä listoja. Tyypillisimpiä kohteita ovat rakennus­levyjen ja paneeleiden päätelistaukset. Porrastuksia on saatavissa erikorkuisina, lista3mutta yleisimmät ovat 13 mm:n levy- tai 15 mm:n paneelihuullokset. Näiden lis­tojen yleisin selänleveys on 42 mm. Tasa­sivuisilla reunalistoilla suojataan esimer­kiksi ulkokulmia. Näiden n. 7 mm vah­vuisten listojen vakiokoot ovat 20 x 20, 32 x 32 ja 42 x 42 mm

Pyörölistat

Joskus tulee paikkoja, jossa tarvitaan pyöreää listaa. Sitä voidaan käyttää esim. tehostelistoituksissa, tapituksissa, kaiteis­sa yms. ratkaisuissa. Pyörölistat ovat ylei­simmin puuvalmiita ja niiden halkaisija on 6–44 mm. Saatavana on myös ns. puoli­kas- ja neljäsosapyörölistoja.

 

lista4Saunalistat

Uutuutena ovat omana ryhmänään sau­nalistat. Yleisimmin nämä listat valmis­tetaan tervalepästä tai kuusesta, ja nii­den avulla saadaan saunasisustuksessa viimeistelty ulkonäkö. Listoja on myös saatavana sävytetyillä saunasuojilla käsi­teltyinä. Sarjaan kuuluvat katto- ja peite­listat, paneeleiden päät tai sivut peittävä nurkkalista, lauteen etulauta ja kaidepuu sekä erilaiset somistelistat.

 

Metalli- ja muovilistat

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki erikois­listat, joiden käyttötarkoitus on laaja. Tu­tuimmat metallilistat ovat kynnyslisto­ja ja kulmalistoja. Listamateriaaleina on pinnoitettu alumiini, alumiini, pinnoitet­tu messinki, messinki ja RST. Esim. par­kettien ja laminaattien kanssa käyte­tään samansävyisiä puukuviolistoja. Lis­tat ovat joko liima- tai ruuvikiinnitteisiä ja niiden vakiopituudet ovat 900, 1800 ja 2700 mm. Markkinoilla on myös paljon erilaisia alumiinisia profiililistoja ja put­kia. Muovilistoja edustavat erilaiset kul­malistat, sähköuralistat, pääte- ja erita­solistat. Muovilistojen yleisin kiinnitysta­pa on liimaus.

 

 

Lue lisää

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>