Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Hirsi on luonnollinen valinta

Hirsi on ylivoimaisesti suosituin runko- ja julkisivuvalinnaksi. Sen valitsee kaksi kolmesta mökkirakentajasta ja loput toteutetaan lautarakenteisena.  Hirsiseinä voidaan toteuttaa joko massiivisena tai yhdistelmärakenteisena.  Luonto, vapaa-aika ja puurakentaminen kuuluvat lomarakentajien mielestä yhteen ja se näkyy valinnoissa, sillä liki jokaiseen lomarakennukseen tulee puujulkisivu.

4200

 Lomarakennusten enemmistö eli noin 70% toteutetaan hirsijulkisivuisina, loput 30% valitsee julkisivuksi lautarakenteen. Kuva: Vaaran Aihkitalot

 

Massiivitalon suosio on kasvanut

Massiivihirsitalossa materiaalin paksuudella vaikutetaan sekä ulkonäköön, lämmöneristävyyteen että ulkoseinän rakentamiskustannuksiin. Paksumpi hirsi on paitsi komeampi ja eristävämpi, mutta myös kalliimpi. Käytännössä massiivihirsi on nykyisin lähes poikkeuksetta lamellihirttä.

Tässä yleisemmässä hirsityypissä merkittävä keksintö on teollisen valmistuksen mahdollistama hirren kerrosrakenne. Kahdesta tai useammasta hirsilamellista yhteen liimattu hirsi vääntyilee ja halkeilee selvästi vähemmän kuin perinteinen, yksiaineinen puu. Lamellihirren edut tulevat sitä suuremmiksi, mitä paksummasta lopputuotteesta on kysymys. Jykevimmissä teollisissa hirsissä käytetäänkin lähes yksinomaan lamellihirttä. Lomarakentamisessa käytetään paljon n. 15 cm paksua hirttä, mutta ympärivuotisissa yleisiä paksuuksia ovat myös 18-21 cm:n paksuudet.

Massiivihirsiseinä on yhtä puuta ilman mitään muita kerroksia. Massiivirakenteisena hirsitalo onkin monen mielestä aidoimmillaan, sillä jo esi-isämme rakensivat asumuksensa juuri tällä periaatteella. Kosteustekniseltä toimivuudeltaan yksiaineinen seinärakenne on turvallinen, koska mitään lämpöeristeen ja hirren välistä kastekriittistä rajapintaa ei voi syntyä.

 

 

Loma-asuntojen ulkoseinäratkaisut 2018

teollinen lamelli- tai höylähirsi 61 %
lauta; paikalla 22 %
teollinen pyöröhirsi 2 %
lämpöhirsi 4 %
käsin tehty hirsi 11 %
lauta; paketti 2 %

 

Yhdistelmärakenne

Yhdistelmärakenteisissa rakennuksissa hirren ulko- tai sisäpuolelle asennetaan erillinen lämmöneristekerros, jolloin haluttu eristävyys saavutetaan ohuemmallakin hirrellä. Rakennusteknisesti turvallisempana ratkaisuna pidetään hirsikehikon ulkopuolelle asennettua lämmöneristystä, mutta oikein toteutettuna myös sisäpuolelle tehty lisäeristys on suhteellisen riskitön. Tällöin on kuitenkin varmistuttava, ettei kastepistettä pääse syntymään eristeen ja hirren rajapintaan. Kosteusvarmuuden saa, kun käyttää höyrynsulkua.

 

Teollinen pyöröhirsi

Tämä hirsityyppi valmistetaan sorvaamalla tukeista suoria, saman paksuista ja mittatarkkoja rakennushirsiä. Teollisista vaihtoehdoista materiaali on ulkonäöltään lähimpänä alkuperäistä tukin muotoa, mikä vaikuttaa vahvasti koko rakennuksen olemukseen. Ei lienekään yllätys, että pyöröhirren valinneilla ulkonäkökriteeri korostuu tavallista voimakkaammin. Nykyisin on saatavissa myös lamellipyöröhirttä.

 

Lämpöhirsi

Lämpöhirsi on itse asiassa puuelementtirakenne, jonka ulko- ja sisäverhous on toteutettu hirsipaneelia käyttäen. Rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan seinä muistuttaa ”tavallista”, puurankarunkoista seinää, ulkonäöltään se kuitenkin kilpailee hirsitalojen kanssa. Lämpöhirsiratkaisulla päästään vakituisilta asunnoilta vaadittaviin lämmöneristävyysarvoihin ilman erityistä kompensaatiotarpeita rakennuksen muissa osissa. Ratkaisu onkin suosittu ympäri vuoden asuttavissa huviloissa ja erityisesti silloin, kun rakennuksessa halutaan säilyttää talvella peruslämpö.

 

Käsin veistetty hirsi

Käsin veistetty hirsimökki on mm. vaadittavasta työmäärästä ja ammattitaidosta johtuen yhä harvinaisempi ratkaisu kuin teollisesta hirrestä tehdyt loma-asunnot. Käsityönä tehty hirsikehikko syntyy asiaan vihkiytyneen amatöörinkin käsissä, mutta myös puoli- tai täysammattilaisia hirsiveistäjiä löytyy vielä eri puolilta maata.

 

Puurankarunko

Puurankarungon yhteydessä käytetään pysty- tai vaakasuuntaan asennettua lautaverhousta tai näiden yhdistelmää. Verhousmateriaalia ja sommittelua vaihtelemalla päästään hyvinkin näyttäviin lopputuloksiin. Puurankarunkoinen lautaverhottu mökki on ollut erityisesti paikallarakentajien suosiossa. Viime vuosina teollisten ratkaisuiden tarjonta on tälläkin osa-alueella lisääntynyt, tulevaisuudessa yhä useampi lautamökin rakentaja luultavasti käy hankkeeseensa talotehtaan avustuksella. Puuverhotut loma-asunnot ovat suosittuja erityisesti tuulisilla merenrantapaikoilla.

 

 

Lämmöneristävyysvaatimukset

Ympärivuotiseen tai yleensä talvikäyttöön tulevalta lomarakennukselta vaaditaan lämmöneristävyysmääräyksissä vastaavaa lämmöneristävyyttä kuin vakituisissa asunnoissa. Erityisesti massiivihirsitaloissa seinärakenteelle annettu eristyskykyvaatimus ei tavanomaisilla 20 cm:n luokkaa olevilla hirsivahvuuksilla täyty, vaan seinärakenteen heikompaa eristävyyttä täytyy kompensoida muiden rakenneosien (esim. ala- ja yläpohjat) paremmalla eristyksellä. Talon kokonaiseristävyyttä voidaan parantaa myös lisäeristämällä niiden tilojen ulkoseinät, joissa massiivihirren näkyvyydestä voidaan tinkiä.

Myös riittävän tehokkaalla lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto huomioidaan kompensaatiolaskelmissa. On hyvä muistaa, että lämmöneristysvaatimukset muuttuivat 2018-vuoden alussa. Tämä koskee myös lomarakennuksia, joissa katsotaan olevan ympäri vuoden käytössä oleva energialähde.

 

Teollisten hirsivaihtoehtojen valinta perusteet ulkoseinään 2018

Teollisen höylähirren valintaperusteet     Teollisen pyöröhirren valintaperusteet
- rakentamisen helppous - pitkäikäisyys/kestävyys
- sopivuus ympäristöön - sopivuus ympäristöön
- rakenteen hengittävyys - sopivuus muiden yhteyteen
- ulkonäkö/näyttävyys - ulkonäkö/näyttävyys
- hinta/rakentamiskustannukset - rakenteen hengittävyys
- pitkäikäisyys/kestävyys  
Lamellihirsi Lämpöhirsi
- ulkonäkö/näyttävyys - seinän lämmöneristyskyky
- rakenteen hengittävyys - sopivuus muiden yhteyteen
- sopivuus ympäristöön - sopivuus ympäristöön
- pitkäikäisyys/kestävyys  

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

leca4

tiileri

wienerberger

ekovilla logo

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot