Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Hirsi mökkijulkisivuna suosituin

Luonto, vapaa-aika ja puurakentaminen kuuluvat lomarakentajien mielestä yhteen ja se näkyy myös valinnoissa, sillä lähes jokaiseen lomarakennukseen tulee puujulkisivu. Hirsi on lomarakentajilla ylivoimaisesti suosituin runko- ja julkisivuvaihtoehto. Sen valitsee kaksi kolmesta mökkirakentajasta ja loput toteutetaan lautarakenteisena.  Kymmenissä maissa ympäri maailman ostetaan suomalaisia hirsirakennuksia.

Lomarakennusten selkeä enemmistö toteutetaan hirsijulkisivuisina. (Kuva: Honkarakenne)

 

Hirsityypit ja hirren edut

Hirsityypit jaotellaan niiden koostumuksen ja muodon perusteella.  Hirsi voi olla joko massiivi- tai lamellihirsi ja sen muotona voi olla kulmikas hirsi tai pyöröhirsi. Nykyisin on saatavissa myös painumattomia hirsiä ja modernilla ohuella saumalla olevia hirsiä. Hirsiteollisuus tuottaa rakennusten ulkoseiniä, alapohjia, välipohjia, kattorakenteita, palkkeja, pilareita ja väliseiniä. Hirsi on paitsi kaunis ja ympäristöön sopiva se on myös kestävä, terveellinen, ekologinen ja hengittävä valinta. Hengittämisessä on kysymys ennen muuta kosteus- ja lämpötasapainosta huoneilmassa.

 

Massiivitalon suosio on kasvanut

Massiivihirsitalossa materiaalin paksuudella vaikutetaan sekä ulkonäköön, lämmöneristävyyteen että ulkoseinän rakentamiskustannuksiin. Paksumpi hirsi on paitsi komeampi ja eristävämpi, niin myös kalliimpi. Käytännössä massiivihirsi on nykyisin lähes poikkeuksetta lamellihirttä.

Tässä yleisemmässä hirsityypissä merkittävä keksintö on teollisen valmistuksen mahdollistama hirren kerrosrakenne. Kahdesta tai useammasta hirsilamellista yhteen liimattu hirsi vääntyilee ja halkeilee selvästi vähemmän kuin perinteinen, yksiaineinen puu. Lamellihirren edut tulevat sitä suuremmiksi, mitä paksummasta lopputuotteesta on kysymys. Jykevimmissä teollisissa hirsissä käytetäänkin lähes yksinomaan lamellihirttä. Lomarakentamisessa käytetään paljon n. 15 cm paksua hirttä, mutta ympärivuotisessa käytössä olevissa yleisiä paksuuksia ovat myös 18-21 cm:n paksuudet.

Massiivihirsiseinä on yhtä puuta ilman mitään muita kerroksia. Massiivirakenteisena hirsitalo onkin monen mielestä aidoimmillaan, sillä jo esi-isämme rakensivat asumuksensa juuri tällä periaatteella. Kosteustekniseltä toimivuudeltaan yksiaineinen seinärakenne on turvallinen, koska mitään lämpöeristeen ja hirren välistä kastekriittistä rajapintaa ei voi syntyä.

 

Yhdistelmärakenne

Yhdistelmärakenteisissa rakennuksissa hirren ulko- tai sisäpuolelle asennetaan erillinen lämmöneristekerros, jolloin haluttu eristävyys saavutetaan ohuemmallakin hirrellä. Rakennusteknisesti turvallisempana ratkaisuna pidetään hirsikehikon ulkopuolelle asennettua lämmöneristystä, mutta oikein toteutettuna myös sisäpuolelle tehty lisäeristys on suhteellisen riskitön. Tällöin on kuitenkin varmistuttava, ettei kastepistettä pääse syntymään eristeen ja hirren rajapintaan. Kosteusvarmuuden saa, kun käyttää höyrynsulkua.

 

Teollinen pyöröhirsi

Tämä hirsityyppi valmistetaan sorvaamalla tukeista suoria, saman paksuista ja mittatarkkoja rakennushirsiä. Teollisista vaihtoehdoista materiaali on ulkonäöltään lähimpänä alkuperäistä tukin muotoa, mikä vaikuttaa vahvasti koko rakennuksen olemukseen. Ei lienekään yllätys, että pyöröhirren valinneilla ulkonäkökriteeri korostuu tavallista voimakkaammin. Nykyisin on saatavissa myös lamellipyöröhirttä.

 

Lämpöhirsi

Lämpöhirsi on itse asiassa puuelementtirakenne, jonka ulko- ja sisäverhous on toteutettu hirsipaneelia käyttäen. Rakenteeltaan ja ominaisuuksiltaan seinä muistuttaa ”tavallista”, puurankarunkoista seinää, ulkonäöltään se kuitenkin kilpailee hirsitalojen kanssa. Lämpöhirsiratkaisulla päästään vakituisilta asunnoilta vaadittaviin lämmöneristävyysarvoihin ilman erityistä kompensaatiotarpeita rakennuksen muissa osissa. Ratkaisu onkin suosittu ympäri vuoden asuttavissa huviloissa ja erityisesti silloin, kun rakennuksessa halutaan säilyttää talvella peruslämpö.

 

Käsin veistetty hirsi

Käsin veistetty hirsimökki on mm. vaadittavasta työmäärästä ja ammattitaidosta johtuen yhä harvinaisempi ratkaisu kuin teollisesta hirrestä tehdyt loma-asunnot. Käsityönä tehty hirsikehikko syntyy asiaan vihkiytyneen amatöörinkin käsissä, mutta myös puoli- tai täysammattilaisia hirsiveistäjiä löytyy vielä eri puolilta maata.

 

Puurankarunko

Puurankarungon yhteydessä käytetään pysty- tai vaakasuuntaan asennettua lautaverhousta tai näiden yhdistelmää. Verhousmateriaalia ja sommittelua vaihtelemalla päästään hyvinkin näyttäviin lopputuloksiin. Puurankarunkoinen lautaverhottu mökki on ollut erityisesti paikallarakentajien suosiossa. Viime vuosina teollisten ratkaisuiden tarjonta on tälläkin osa-alueella lisääntynyt, tulevaisuudessa yhä useampi lautamökin rakentaja luultavasti käy hankkeeseensa talotehtaan avustuksella. Puuverhotut loma-asunnot ovat suosittuja erityisesti tuulisilla merenrantapaikoilla.


 

Loma-asuntojen ulkoseinäratkaisut 2023

Teollinen lamelli- tai höylähirsi 56 %
Lauta; paikalla 26 %
Teollinen pyöröhirsi 4 %
Lämpöhirsi 3 %
Käsin tehty hirsi 6 %
Lauta; paketti 4 %

 

 

Hirsiseinää voi lisäeristää

Ympärivuotiseen tai yleensä talvikäyttöön tulevalta lomarakennukselta vaaditaan lämmöneristävyysmääräyksissä vastaavaa lämmöneristävyyttä kuin vakituisissa asunnoissa. Erityisesti massiivihirsitaloissa seinärakenteelle annettu eristyskykyvaatimus ei tavanomaisilla 20 cm:n luokkaa olevilla hirsivahvuuksilla täyty, vaan seinärakenteen heikompaa eristävyyttä täytyy kompensoida muiden rakenneosien (esim. ala- ja yläpohjat) paremmalla eristyksellä. Talon kokonaiseristävyyttä voidaan parantaa myös lisäeristämällä niiden tilojen ulkoseinät, joissa massiivihirren näkyvyydestä voidaan tinkiä. Myös riittävän tehokkaalla lämmöntalteenotolla varustettu ilmanvaihto huomioidaan kompensaatiolaskelmissa. On hyvä muistaa, että lämmöneristysvaatimukset muuttuivat 2018-vuoden alussa. Tämä koskee myös lomarakennuksia, joissa katsotaan olevan ympäri vuoden käytössä oleva energialähde. Suomalainen omakotitalo voidaan tehdä määräysten mukaisesti ilman lisäeristysseinää alkaen 180 milliä paksusta hirrestä. Silloin on tehostettava esimerkiksi ikkunoiden, yläpohjan ja ilmanvaihtokoneen energiatehokkuutta. Suositeltavaa on omakotitaloissa käyttää vähintään 200 mm hirttä.

 

Teollisten hirsivaihtoehtojen valintaperusteet ulkoseinään

Teollisen höylähirren valintaperusteet     Teollisen pyöröhirren valintaperusteet Lämpöhirsi
- rakentamisen helppous - pitkäikäisyys/ kestävyys - seinän lämmöneristyskyky
- sopivuus ympäristöön - sopivuus ympäristöön - sopivuus muiden yhteyteen
- rakenteen hengittävyys - sopivuus muiden yhteyteen - sopivuus ympäristöön
- ulkonäkö/näyttävyys - ulkonäkö/näyttävyys  
- hinta/ rakentamiskustannukset - rakenteen hengittävyys  
- pitkäikäisyys/kestävyys    

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot