Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Turvallisuutta ja automatiikkaa mökille

Älä anna voron, tulen tai veden yllättää ikävällä tavalla. Mökki sijaitsee usein hieman etäällä, yksinäisellä paikalla, jossa kukaan ei päivittäin ole asumassa tai seuraamassa, mitä ympäristössä tai mökillä tapahtuu, kun se on tyhjillään. Kun mökillä ei olla paikalla, on tämän päivän automatiikan ja turvalaitteiden avulla kätevä valvoa mökkiä olinpaikasta riippumatta, esimerkiksi kännykän tai tabletin avulla. Mökki täytyy turvata mm. asuntomurron, tulipalon tai vesivahingon varalta. Murtohälytysjärjestelmien asennus ja talotekniikan etäkäyttö on selvästi nousussa.

 

Paloturvallisuus

Paloturvallisuuteen vaikutetaan parhaiten ennaltaehkäisyllä ja varautumisella. Ennaltaehkäisy koskee kaikkia varotoimia, joita voi tehdä tulipalon syttymisen välttämiseksi. Kun esimerkiksi poistutaan pidemmäksi aikaa, kytketään sähkölaitteet pois päältä, pidetään palotilan edustat puhtaina ja palo-ovet suljettuina. Myös laitteiden ukkossuojaus on osa ennaltaehkäisyä.

Varautuminen koskee vahingon sattumista. Jos tuli pääsee alkuun, palovaroittimet hälyttävät jo pienestä määrästä savua. Myös sammuttimet kannattaa pitää kunnossa ja helposti saatavilla. Sammutuspeite on edullinen ja hyvä ratkaisu pienten kohdepalojen sammuttamiseen.

 

Etävalvonnalla turvallisuutta ja mukavuutta

Markkinoilta löytyy vapaa-ajan asunnon tarpeisiin älykkäitä etäohjaus- ja valvontaratkaisuja, joilla voi ohjata sähkölämmitystä ja muita vapaa-ajan asunnolle tyypillisiä toimintoja. Laite valvoo puolestasi asuntoasi mm. varkailta, paloilta, jäätymiseltä, sähkökatkoilta sekä vesivahingoilta. Vahingon sattuessa se hälyttää ja rajoittaa vahingon leviämistä. Kannattaa myös tarkistaa vakuutusyhtiöltäsi, vaikuttaako valvontalaitteen hankinta alentavasti kotivakuutusmaksuihin.

Kännykkä riittää ­ohjaukseen

Etäohjaus ja -valvonta tapahtuvat selkeiden tekstiviestien avulla kännykällä. Järjestelmää voi ohjata ja valvoa myös internetin kautta. Jo etukäteen voit säätää ja ohjata eri toimintoja, ja saapuessasi asunnolle valaistus on valmiiksi riittävä ja huonelämpö miellyttävä. Ollessasi perillä talo pysyy viihtyisänä ja turvallisena. Poissa ollessasi laite huolehtii kiinteistöstä, voit olla luottavainen, että kaikki on hyvin eikä energiaakaan kulu turhaan.

Yksilöllisesti eri tottumuksille ja erilaisille tarpeille

Rakennuksen sähkö- tai automaatiosuunnittelija voi suunnitella tarpeiden mukaisen järjestelmän ja valita laitteet sen mukaan. Uudismökissä valvonta- ja hälytysjärjestelmät sisällytetään jo sähkösuunnitelmaan, mutta järjestelmä voidaan asentaa myös valmiiseen loma-asuntoon. Omatoimiselle rakentajalle löytyy tarpeeseen sopiva valmis kokonaisuus.

Laitteen valinnassa ja suunnittelussa auttavat laitetoimittajat.

Järjestelmä tulee maksamaan asennettuna ja käyttöönotettuna 1 500–3 000 € riippuen kohteen laajuudesta. Pieni hinta, kun ajattelee, mitä kaikkea yksinäisellä mökillä saattaa tapahtua.

 

Palovaroitin on halpa henkivakuutus

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet ovat pakollisia uudis- tai peruskorjausluvan saaneissa vapaa-ajan asunnoissa silloin, jos asunto on sähköistetty. Tämä koskee niitä tiloja, joissa yövytään. Asunnon jokainen kerros, sekä niihin yhteydessä olevat kellaritilat ja ullakot on varustettava vähintään yhdellä palovaroittimella. Jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 m2:a kohden on oltava vähintään yksi palovaroitin. Esimerkiksi jos mökin alakerta on 100 m2 ja parvi 30 m2, on alakerrassa oltava 2 ja parvella 1 varoitin. Näiden toiminta on varmistettava joko pattereilla tai akulla.

Suurin osa paloista syttyy yöllä. Palo alkaa yleensä kytemällä, jolloin muodostuu savua ja myrkyllisiä palokaasuja kuten häkää. Tästä syntyy vaaratilanne, koska savu täyttää asunnon jo muutamassa minuutissa. Palovaroitin tunnistaa herkästi savun, ja hälytysääni kytkeytyy päälle. Kytkemällä palovaroittimet sarjaan saadaan hälytys soimaan koko rakennuksessa, mikä antaa mahdollisuuden poistua ajoissa esimerkiksi yläkerran tiloista. Markkinoilla on myös erityisryhmien hälyttimiä, jotka ilmaisevat hälytyksen esimerkiksi valolla tai tärinällä. Pidemmälle kehitetyt varoittimet soittavat hälytyksen valittuihin numeroihin, jolloin hälytys saadaan myös välitetyksi asukkaalle, kun hän on mökiltä poissa.

Hyvä sijainti palovaroittimelle on esimerkiksi porraskuilun yläpuolella, koska kuumuus ja savu nousevat ylöspäin. Lisävaroittimet olisi hyvä laittaa mm. jokaiseen makuutilaan, sillä palovaroitin on halpa henkivakuutus, joten niitä ei voi olla liikaa. Palovaroittimen toiminta tulisi testata kuukausittain.

 

Sammutuspeite

Sammutuspeite on nopea apu esimerkiksi keittiön rasvapalojen tai TV-palon sammuttamiseen. Peite sijoitetaan seinälle, josta se on nopeasti otettavissa. Parhain koko on noin 120 x 180 cm. Palon tukahduttamiseen voidaan käyttää hätätilassa myös paksua huopaa tai mattoa. Sammutuspeite toimii myös suojavaatteena poistuessa palavasta talosta.

 

Käsisammutin

Käsisammuttimien tulee olla eurooppalaisen EN 3-standardisarjan mukaisia, vähintään 1 kg:n sammuttimia. Lisäksi vaatimuksina ovat uudelleentäyttömahdollisuus sekä venttiili sammutusvirran katkaisemiseen. Turvatekniikan keskus TUKES valvoo markkinoilla olevien sammuttimien vaatimuksia.

Käsisammuttimet jaotellaan kolmeen palonsammutusryhmään, joista ryhmä A tarkoittaa kiinteiden palojen sammuttamiseen, B nestemäisten aineiden ja C kaasupalojen sammuttamiseen tarkoitettuja sammuttimia. Lisäksi ne jaotellaan myös kolmeen ryhmään sammutusaineiden perusteella.

Jauhesammutin soveltuu yleisimmin ABC-jauheisena kaikkeen sammuttamiseen. Käsisammuttimet tulee huoltaa valmistajan antaman määräajan puitteissa tai jos sammutinta on vähänkin käytetty. Alan liikkeissä voidaan testata sammuttimien toimintavarmuus.

 

Vesivahingon ennakointi

Useimmiten vesivahinko huomataan aivan liian myöhään. Pahimmat vauriot tulevat, kun vuoto on pieni ja kosteus siirtyy suoraan rakenteisiin, jolloin vika huomataan vasta huoneilman laadun heikentyessä. Kosteusvaurioiden havaitsemisessa voidaan käyttää apuna kosteusantureita, jotka asennetaan rakenteisiin, vesijärjestelmään ja haistelemaan huoneilman kosteutta. Anturit johdattavat tiedon keskusyksikölle, joka antaa hälytyksen ja/tai sulkee automaattisesti talon pääveden magneettiventtiilin. Varotoimina kaikki putkistot asennetaan suojaputkiin, jolloin mahdollinen vuoto tapahtuu lattiakaivolliseen huoltotilaan. Lisäksi kaikki putkistoliitokset ovat rakenteiden ulkopuolella.

 

Murtosuojaus ja lukitus oveen

Viranomaisten ohjeiden mukaan asunnot on pystyttävä lukitsemaan. Se, miten lukitus tehdään, on jokaisen itse päätettävissä, mutta monet vakuutusehdot säätelevät lukitusvaatimuksia.

Varmuuslukon asentaminen antaa hyvän suojan murtoja vastaan. Poliisin tilastojen mukaan asuntoihin, joihin käyttölukon lisäksi on asennettu 40 cm:n välillä varmuuslukko, ei juuri murtauduta. Murtomiehet valitsevat mieluimmin kohteikseen kevyesti lukitut, murtosuojaamattomat ovet.

Lukituksen lisäksi on hyvä kiinnittää huomiota oven rakenteeseen. Vankka ovi herättää jo sinänsä kunnioitusta ja jättää monet murtomiehet ulkopuolelle jo pelkän ulkonäön perusteella. Oven lujuuteen vaikuttaa myös saranapuolen lujuus. Murtosuojatut saranat kestävät 600 kg:n kohtisuoran rasituksen.

Oveen on myös saatavilla murtosuoja lukon rikkomista ja karmin välyksen vääntöä vastaan. Muita oven turvavarusteita ovat ovisilmä- tai –puhelin, varmuusketju sekä takalukittava lukkomalli. On kuitenkin muistettava, että turvajärjestelyistä huolimatta hätäpoistumisen tulee voida tapahtua ilman avainta.

 

Hälytysjärjestelmä mökille

Yhä useammin uusiin loma-asuntoihin asennetaan hälytysjärjestelmä, joka hälyttää paikan päällä voimakkaalla sireenillä tai valolla. Nykyiset laitteet voivat lähettää hälytyksen esimerkiksi matkapuhelimeen, joka on hyvä ratkaisu varsinkin silloin, kun mökki sijaitsee yksinäisellä paikalla.

Jo laitteen mukana tulevat hälytysjärjestelmästä kertovat ovi- ja ikkunatarrat ennaltaehkäisevät murtoja tehokkaasti. Laajempaan järjestelmään asennetaan liike- ja savuilmaisimet sisätiloihin ja magneettitunnistimet ulko-oviin sekä ulkoliiketunnistin, joka kytkee automaattisesti kameran.

 

Älyllistä automatiikkaa

Erilaiset älyratkaisut kuuluvat tänä päivänä kaikkeen kodin tekniikkaan. Markkinoilla on järjestelmiä, joilla koko sähköistä asumisturvallisuutta voidaan ohjata ja valvoa matkapuhelimen tai internetin välityksellä. Useimmat ratkaisut perustuvat keskitettyyn älyyn, joka sijoitetaan sähköpääkeskuksen yhteyteen. Tällöin esimerkiksi pistorasioiden, kytkimien, liesien ja kiukaan toimintaa voidaan ohjata kätevästi matkapuhelimella. Järjestelmään voidaan liittää myös kosteus-, palo- ja murtohälytykset. Kotona/poissa –kytkin varmistaa, että mikään asukkaan määräämä laite ei jää päälle ja aktivoi samalla kodin valvontajärjestelmän asunnosta poistuessa.

 

Pihatiet turvallisiksi

Pihavalaistus tuo turvallisuutta pimeällä pihatiellä kulkemiseen. Liikeilmaisimin varustetut valot syttyvät automaattisesti ja helpottavat näin kulkemista sekä karkottavat samalla epämääräiset liikkujat. Myös ajastimella varustetut valaisimet toimivat turvana talon ollessa pitempiä aikoja tyhjillään. Syttyvät ja sammuvat valot pitävät talon asutun oloisena.

Pimeänä ja liukkaan aikana voidaan pihateiden turvallisuutta parantaa kunnollisen valaistuksen lisäksi aurauksella ja hiekoituksella.

Jää on kulkuteillä petollisen vaarallista, joten hiekoitus on turvallisuuden vuoksi välttämätöntä. Hiekoitussepeleitä on markkinoilta useita eri vaihtoehtoja. Yleisimmät ovat sepeli ja kevytsoramurske. Sepeli on tehokas materiaali, joka ei kulkeudu sulamisveden mukana, mutta auringon paisteella painuu jään sisään. Kevytsoramurske on erittäin kevyttä ja hyvin jäähän pureutuvaa. Sitä on helppo levittää, eikä se uppoa jään sisään, mutta kulkeutuu jonkin verran veden virtauksen mukana. Lisäksi se kulkeutuu helposti kengissä sisälle.

Portaiden jäätymistä estää parhaiten sähkölämmitys. Tällöin portaat ovat aina sulat ja turvalliset. Kun jään estoon käytetään sulatteita ja muita kemiallisia aineita, on muistettava että ne voivat aiheuttaa varsinkin betoniportaisiin syöpymiä ja värjääntymiä.

 

 

Lue lisää

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot