Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Oma koti ehdoton asumismuotojen suosikki

 
Viime nousukautta ja sen jyrkkää päättymistä seurasi talotoimittajien ajattelutavan muutos. Nykyään toimitusvarmuuteen ja omakotirakentajien valintamieltymyksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Talot suunnitellaan henkilökohtaisemmin, tuotantoa on kehitetty, mallistoja on paljon ja yhä pidemmälle viedyt toimitusratkaisut ovat tämän päivän talomyyntiä. Tämä näkyy talokaupassa ja paketteja myydäänkin paljon, itse asiassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin.Rakentajista lähes kahdeksankymmentä prosenttia päätyy talopakettiin. Omakotirakentaminen on myös uuden haasteen edessä. Kunnallinen tonttitarjonta ei tyydytä kysyntää ja paineet kohdistuvat entistä enemmän haja-asutusalueiden rakentamiseen. Toisaalta uusi rakentamistyyppi, ns. tiivisrakentaminen, yleistyy taajamien keskustoissa, joissa on hyvät liikenneyhteydet ja palvelut lähellä.
rts_tutkii

 

Omakotitalo kaikkein toivotuin

suosikki1

Useiden tutkimusten perusteella suomalaisista noin 70–80 % haluaisi asua omakotitalossa. Varsinkin lapsiperheet haaveilevat omakotitalon rakentamisesta. Päätöksen tekoon motivoivat halu saada suuremmat tilat, lapsiystävälli- sempi ympäristö, avara piha ja muut asumisen tasoa nostavat tekijät. Mutta kaikkein tärkein peruste lienee etsiä niin rakennuskustannuksiltaan kuin asumiseltaan edullisin asunto, ja nämä vaatimukset omakotitalo täyttää erinomaisesti, vaikka rakennusprojekti teetettäisiinkin avaimet käteen-periaatteella. Moni oman talon suunnittelija päätyy rakentamaan heti, kun vain sopiva tontti löytyy. Tonttivaikeudet ovatkin rakentamisen ongelmia yleisempi este. Tonttitarjonta paikkakunnalla voi olla vähäistä, sijainti ei miellytä tai hintataso on kohtuuton. Nämä voivat olla syitä rakentamisen viivästymiseen tai jopa koko ajatuksen hylkäämiseen.

 

Rakentajasta rakennuttajaksi

Omakotitalo hankitaan yhä useammin rakennuttamalla. Talopakettien määrä kasvaa samalla kun oma osallistuminen vähenee urakoinnin lisääntyessä. Tästä seurauksena on, että yhä useampi talohalutaan avaimet käteen-toimituksena. Myös talojen koko ja kokonaiskustannukset ovat kasvussa. Niiden tekniseen varustelutasoon ja pintamateriaalien laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Etelä-Suomeen ja siellä kasvukeskuksiin. Tällä alueella rakennuttaminen ja laajasisältöiset talopakettitoimitukset ovatkin keskivertoa yleisempiä. Omakotirakentamisessa rakentajan oma ammattitaito ei ole siis mikään edellytys, mutta alentaa varmasti aloituskynnystä. Ensikertalainen joutuu ehkä enemmän opiskelemaan ja miettimään pidempään ratkaisuja, jolloin rakentaminen on hitaampaa. Talkooapu on rakentamisessa usein ratkaisevan tärkeä tekijä. Monista töistä selviytyy itse, kun porukassa on edes joku, joka tietää mitä tehdä.Vaikka osan töistä teettäisikin ulkopuolisilla, on rakennustyömaalla paljon tehtävää. Esimerkiksi tavaroiden hankkiminen ja rakennusjätteiden siivous veisivät turhaan ammattilaisen kallista työaikaa.

Yhä useampi rakentaja päätyy pakettiratkaisuun, mutta useat eri syyt vaikuttavat siihen, millä sisällöllä paketti ostetaan. Tähän vaikuttavat lähinnä oman työn osuus, käytettävissä olevat omat materiaalit ja rakentamiskokemus. Myös valittu talopaketti vaikuttaa, esim. kivitalorakentamisessa väliseinät kuuluvat lähes aina toimituksiin.

Monikerroksisten talojen osuus on ollut kasvussa viime vuosina. Kun vuonna 1992 aloitetuista omakotitaloista monikerroksisia oli noin kolmannes, nyt aloitetuista monikerroksisia on n. puolet. Nousuun ovat vaikuttaneet varsinkin 1½ -kerroksisten yleistyminen, näiden osuus on noussut kahdeksassa vuodessa 17 %:sta 26 %:in. Kellarillisia tai rinnetaloja vuonna on 15 %. Yhä 49 % taloista on kuitenkin yksitasoisia.

Edellisvuosien tapaan suosituin omakotitalon rakennuskohde on kaupungin taajama. Näille alueille rakennetaankin yli kolmannes uusista omakotitaloista. Keskustan läheisyys houkuttaa myös pienimmillä paikkakunnilla, joten alle viidennes omakotitaloista rakennetaan haja-asutusalueelle. Asemakaava-alueelle rakennetaankin taloista reilusi yli puolet.Yritykset ja kunnat ovat suurin tontin myyjien ryhmästä. Yleensä tontti hankitaan rakennusaikana, mutta noin viidenneksellä tontti on ollut jo pidempään halussa.

Lue lisää

 

 vertia banneri