Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Mökkeily on maaseudun pääelinkeino

Suomi on ainutlaatuista mökkikansaa. Uusimman tutkimuksen mukaan meillä on noin 720 000 vapaa-ajanasuntoa, kun mukaan lasketaan kaikki vapaa-ajan käytössä olevat kiinteistöt. Maaseudulla on paljon tyhjillään olevia mummonmökkejä, tai maatiloja, jotka tässä on laskettu vapaa-ajan asunnoiksi. Tutkimusten mukaan joka neljäs vapaa-ajan kiinteistö on alunperin omakotitalo. Noin joka kymmenes mökkien omistajista on ilmoittanut aikomuksestaan muuttaa tulevaisuudessa mökille vakinaisesti asumaan. Uusista mökeistä noin 50% rakennetaan talviasuttaviksi. Varustetasoltaan omakotitaloja muistuttavia ns. kakkosasuntoja on uusista mökeistä noin 40%.

blogspot paakuva ilves 855

Noin puolet suomalaisista kotitalouksista mökkeilee eli 1,3 miljoonaa taloutta. Kuva: Ikihirsi.

 

Mökkeily on maaseudun pääelinkeino

Mökkiläinen viettää mökillä keskimäärin 76 päivää vuodessa. Tästä noin 70% on mökin omistajien mökkeilyä ja 30% vieraitten. Lomarakentamisella ja erityisesti loma-asumisella on merkittävät taloudelliset ja työllisyysvaikutukset kansantaloudellisesti, puhumattakaan paikallisesti sille kunnalle ja alueelle, jossa mökkiläinen viettää aikaansa. Lomarakentamiseen ja mökkeilyyn käytetään tänäkin vuonna 7Mrd euroa ja mökkeilyn työllisyysvaikutus ylettyy välillisesti jopa 100 000 työpaikkaan. Näistä euroista suurin osa kohdistuu maaseudulle. Mikään ihme ei siis ole, että muutamat kunnat houkuttelevat mökkiläisiä edullisilla ja hyvillä tonttipaikoilla. Mökkeily tuo maaseudulle kaivattua elinvoimaa, mikä tuo paikallisille yrittäjille asiakkaita ja verotuloja kunnalle. Monet syrjäseutujen palvelut säilyvätkin ainoastaan kesäasukkaiden turvin. Voidaan myös sanoa, että mökkiläisyys on maaseudun pääelinkeino. Maa- ja metsätaloustulo on yhteensä pienempi kuin mökkiläisten tuoma rahatulo.

Ainutlaatuista mökkikansaa

Suomalaiset ovat ainutlaatuista mökkikansaa. Virallisten tilastojen mukaan meillä on noin 500 000 vapaa-ajanasuntoa, mutta todellinen määrä on tätäkin suurempi, sillä kaikki loma-asunnot eivät näy tilastoissa. Viime vuosien selvä suuntaus on ollut vapaa-ajan asunnon varustelutason nosto ja talviasuttavuuden mahdollisuus. Olemassa olevasta mökkikannasta kolmannes on rakennettu ympärivuotiseen käyttöön ja uusistakin mökeistä peräti 50% on talviasuttavia. Kakkosasunnoiksi varustetaan jo 40% uusista loma-asunnoista. Tällöin mökit ovat varustelutasoltaan omakotitalon veroisia. Yhä useampi mökin omistaja aikoo tulevaisuudessa muuttaa mökille asumaan. Määrä on kasvanut vuosittain ikäluokkien eläköitymisen seurauksena. Loma-asunnon käyttö vakituiseen asumiseen selittää osaksi myös uusien vapaa-ajan asuntojen pinta-alan jatkuvaa kasvua. Uuden loma-asunnon päärakennuksen pinta-ala on keskimäärin 75m2, eli kasvanut noin 2-kertaiseksi 35 vuodessa eli noin neliöllä/vuosi 35-vuoden ajan.

paaelinkeino nettiin

Viimeisen kymmenen vuoden aikana mökin koko on kasvanut noin yhden makuuhuoneen verran.

Uuden loma-asunnon pinta-ala on nyt noin 75m2

 

Mökkiläinen ikääntyy

Uuden loma-asunnon rakentajista kaksi kolmesta on yli 50-vuotiaita. Tätä luonnollisesti selittää se, että nuoret parit hankkivat ensin oman vakituisen asunnon ja vasta vuosien kuluttua, kun rahavarat antavat myöten, hankitaan mökki. Toisaalta myös matkustamisen halpeneminen houkuttaa ihmisiä lomalle mökkeilyn sijasta ulkomaille. Mökkien varustelutason vaatimus myös nostaa mökkien hintoja ja vie haavetta omasta mökistä kenties aiottua kauemmas tulevaisuuteen. Mökin rakentamista vesistöjen äärelle on myös hankaloitettu kaavamääräysten vaatimuksilla ja samalla niiden hinnat ovat nousseet. Uusia rakentamattomia tontteja onkin vain kolmanneksella uudisrakentajista, loppu on ns. täydennysrakentamista, eli olemassa olevalle tontille tehdään lisärakennuksia, esim. saunamökki, vierasmaja, tai päärakennus. Loma-asunnon miljöö syntyykin pitkien aikojen kuluessa, kun uusia rakennuksia ja tiloja tehdään tarpeen ja resurssien mukaan. Tontin hinta keskimäärin on noin 54 000euroa ja mökkipaketin rakentaminen siihen makso noin 81 000euroa.

honkarakenne paaelinkeino nettiin

Kun lasketaan kaikki vapaa-ajan käytössä olevat kiinteistöt, Suomessa on noin 720 000 loma-asuntoa. Mökkeilyssä ihmisiä viehättää ennen kaikkea luonnon läheisyys ja rauha.

Mökille vietetään keskimäärin 76 päivää vuodessa ja yhä useampi mökkiläinen aikoo tulevaisuudessa muuttaa mökille asumaan.     Kuva: Honkarakenne

 

Mökkiläinen luonnostaan luonnonsuojelija

Mökkeilyn viehätys on ennen kaikkea luonnossa, sen läheisyydessä ja rauhassa. Mökkiläinen on luonnostaan luonnonsuojelija, eihän kukaan tahallaan pilaa omaa järveään ja uimavesiään, tai roskaa sitä ympäristöään, jossa haluaa vapaa-aikaansa viettää. Suurin osa mökkiläisistä onkin sitä mieltä, että mökkiläinen suojelee ympäristöään enemmän kuin sitä rasittaa. Iso osa katsoo myös olevansa aktiivisia luonnonsuojelijoita.

 

 

 vertia banneri