Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmitys

rts_tutkii_logo_pieniRTS TUTKII-artikkelit

Näistä artikkeleista löydät puolueetonta, tutkittuun tietoon perustuvaa valintaopastusta.

Lämmityksen valinta

  • Nykyaikaiselta lämmitysjärjestelmältä vaaditaan paitsi alhaista energiakulutusta ja edullisia käyttökustannuksia, myös helppohoitoisuutta, huolettomuutta sekä mahdollisuut­ta hyödyntää muita energialähteitä. Kustannustietoa eri lämmitystavoista ja tietoa millä perusteella lämmitystapa valitaan.

Lämmönjakotavan valinta

  • Yleisin tapa on nykyään lattialämmitys, se helpottaa sisustusta ja lämmittää tasaisemmin.

Sähkölämmitys

  • Sähkö on vaivattomuuden ja huoltovapauden ansiosta yleisin lämmitysmuoto. Sähkölämmitys on helppokäyttöinen, hankintahinnaltaan edullinen ja vaiva­ton, myös sen hyötysuhde on hyvä.

Maalämmitys

  • Tehokkaimmin maalämmitys toimii ns. matalalämpöisen lämmönjakojärjestel­män, kuten vesikiertoisen lattialämmi­tyksen, kanssa.

Ilmalämpöpumppu

  • Ilmalämpöpumpulla säästöjä lämmityskustannuksiin.

Puulämmitys

  • Yli 90 %:in omakotitaloista tulee mahdollisuus käyttää puuta lämmityksessä, mutta pääasi­alliseksi lämmitysjärjestelmäkseen sen valitsee n. 20 % rakentajista. Puulämmitteinen kier­tovesijärjestelmä on suosittu erityisesti maaseudulla, missä polttopuuta on saatavilla hel­posti joko omasta metsästä tai ainakin lähipiiristä.

Öljylämmitys

  • Öljylämmitys on varteenotettava vaihtoehto vesikiertoisen lämmityksen lämmönlähteek­si erityisesti silloin, jos alkuinvestointi halutaan pitää kohtuullisina ja myös tulevaisuudes­sa tapahtuvavasta lämmitysenergian vaihdosta toivotaan helppoa.

Muut lämmitysjärjestelmät

  • Esittelyssä harvinaisemmat, mutta myös varteenotettavat lämmistysjärjestelmät. Varsinkin uusiutuvaa energiaa käyttäviä lämmitysjärjestelmiä hyödynnetään usein rinnakkaisina järjestelminä. Näitä ovat esim. aurinko- ja tuulienergia.


 

yritysesittaaYritysten artikkeleita aiheesta

Täällä yritykset saavat itse esitellä sekä tuotteitaan että ratkaisujaan omavalitsemassaan muodossa.Yritys- ja tuote-esittelyt

Lämmitysyritykset sekä niiden tarjoamat palvelut ja tuotteet.


oljylammitys fi banner 180x180

 

 Stiebel Eltron logo

 

nibelogo

nereuslogo