Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Vesi- ja viemärityöt

rts_tutkii_logo_pieniRTS TUTKII-artikkelit

Näistä artikkeleista löydät puolueetonta, tutkittuun tietoon perustuvaa valintaopastusta.

Omakotitalon vesitalous

  • Omakotitalojen vesitalous perustuu kahteen asiaan. Vesi joko tuotetaan omasta kaivosta tai talo on liitetty yleiseen vesijohtoverkkoon. Jälkimmäinen on helppo ja turvallinen ratkaisu. Haja-asutus alueilla ei kunnallista vettä ole aina mahdollisuus saada, ja silloin oma kaivo on välttämätön.

Käyttövesijärjestelmän uusiminen

  • Putkien iäksi lasketaan noin kolmekymmentä vuotta. Monikaan ei havahdu, ennen kuin on jo liian myöhäistä, ja näin ollen Suomessa sattuukin vuosittain yli 20 000 vesivahinkoa.

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät

  • Jätevesien käsittelyssä tulee ottaa huomioon maaperän laatu ja rakenne sekä viranomaisten määräykset. Käsittelyjärjestelmän valintaan vaikuttavat tontin sijainti, koko sekä pohjavesialueiden läheisyys. Kattava opastus jätevesien hoitamiseen.


yritysesittaaYritysten artikkeleita aiheesta

Täällä yritykset saavat itse esitellä sekä tuotteitaan että ratkaisujaan omavalitsemassaan muodossa.

 


Yritys- ja tuote-esittelyt

Vesi- ja viemärityöyritykset sekä niiden tarjoamat palvelut ja tuotteet.


uponorlogo