Toimialatutkimukset

Reset
Viimeksi päivitetty: 03.05.2022 13:07

rts_tutkii_logo_pieni

 

 

 

TUTKIMUSOHJELMA - Rakennustutkimus RTS Oy

 

Rakennustutkimus tekee puhelinhaastatteluja syys-talvella (rakennusvaihe) ja keväällä (suunnitteluvaihe) kattavasti rakennuslupiin pohjautuen. Näiden kilpailutilannetarkastelujen ohessa tehdään mielipide- ja päätöksentekotutkimus samoihin kohderyhmiin.

Talo- ja mökkipakettien myynti- ja tilauskantatietoja sekä asuntoyhtiörakentamisen ja eri toimialojen menestystä seurataan säännöllisesti yrityshaastatteluin. Asiakkaana saat helmi, kesä- ja lokakuun lopulla SUOMIRAKENTAA -KATSAUKSEN.

Talotehtaiden toimituksista, myynnistä ja tilauskannasta sekä uusimmista markkinatiedoista tehdään parittomien kuukausien aikana taloteollisuudelle PIENTALORAKENTAMISEN MARKKINAKATSAUS (6 kpl) eli raportissa ennakoidaan rakentamisen ja teollisen rakentamisen kehitys. On tärkeää, että yritykset ovat tässä kattavasti mukana.

 

OMAKOTIRAKENTAJATUTKIMUS

OMAKOTITUTKIMUKSEN kilpailutilannetiedot raportoidaan rakennusvaiheesta tammi-helmikuussa ja suunnitteluvaiheesta touko-kesäkuussa. Asiakaskohtaisia raportteja teemme ja toimitamme pitkin vuotta.

Raportit:

1) KILPAILUTILANNE RV (tammi-helmikuussa)
2) KILPAILUTILANNE SV (kesäkuussa)

Kilpailutilanneraporteissa seurataan kilpailutilannetta alueittain ja segmenteittäin.

Tutkimustarkastelut (3) sisältävät sopimuksen mukaan analyysejä yrityksen/merkin näkökulmasta:

1. Markkinat, osamarkkinat ja kehitys
2. Kilpailutilanne eri markkinasegmenteissä
3. Kaupankäynnin tehokkuus
4. Markkinointiviestintä
5. Merkin imago ja profiili
6. Päätöksentekoanalyysit
7. Merkin vahvat ja heikot segmentit
8. Hävityt ja voitetut kaupat
9. Onnistuminen, kokemukset ja tyytyväisyys
10. Malli- ja tyyppitarjonta
11. Alueanalyysit

 

LOMARAKENTAJATUTKIMUS

Tehdään ja raportoidaan vastaavalla tavalla kuin Omakotirakentajatutkimus. Otoksena vapaa-ajan rakentajat.

 

AMMATTIMAINEN ASUNTORAKENTAMINEN

Ammattimaisen asuntorakentamisen tutkimus, joilla seurataan asukaslähtöisyyden kehitystä, vaikuttamista ja tyytyväisyyttä yhtiömuotoisessa rakentamisessa. Tutkimus raportoidaan syksyisin.

 

ASUNTOKORJAUKSET

Tutkimus keskittyy peruskorjaus- ja laajennuslupien tarkasteluun eli ratkaisut ja mielipiteet.

 

SUOMI ASUU

Tutkimus suomalaisille kotitalouksille, asumisen ja rakentamisen kiinnostavuuteen, viihtyvyyteen ja aikeisiin liittyen. Tutkimus on osa Suomi Asuu -tutkimussarjaa (noin 1-2 vuoden välein toistettava laaja kyselytutkimus)

Otannan laajuus, yhteensä noin 2000 haastattelua.

● Asuntokanta, sen arvo, kunto ja korjaustarpeet
● Viihtyvyys, viat, asumistoiveet ja aikomukset
● Kokemukset uudehkoista pientaloista ja talotoimittajista
● Kiinteistöjen hoidettavuus, hoito ja hoitopalvelujen käyttö nyt ja tulevaisuudessa
● Mökkeily, vapaa-ajan asuntokanta ja mökkien hoito

 

Yhteystiedot

Jari Toivonen, tutkimuspäällikkö, 040 - 900 5602 jari.toivonen(at)rti.fi

Aarne Jussila, toimitusjohtaja, 040 - 900 5601 aarne(at)jussila.fi