Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Toimialatutkimukset

rts_tutkii_logo_pieni

 

 

 

TUTKIMUSOHJELMA - Rakennustutkimus RTS Oy

 

Rakennustutkimus tekee puhelinhaastatteluja syys-talvella (rakennusvaihe) ja keväällä (suunnitteluvaihe) kattavasti rakennuslupiin pohjautuen. Näiden kilpailutilannetarkastelujen ohessa tehdään mielipide- ja päätöksentekotutkimus samoihin kohderyhmiin.

Talo- ja mökkipakettien myynti- ja tilauskantatietoja sekä asuntoyhtiörakentamisen ja eri toimialojen menestystä seurataan säännöllisesti yrityshaastatteluin. Asiakkaana saat helmi, kesä- ja lokakuun lopulla SUOMIRAKENTAA -KATSAUKSEN.

Talotehtaiden toimituksista, myynnistä ja tilauskannasta sekä uusimmista markkinatiedoista tehdään parittomien kuukausien aikana taloteollisuudelle PIENTALORAKENTAMISEN MARKKINAKATSAUS (6 kpl) eli raportissa ennakoidaan rakentamisen ja teollisen rakentamisen kehitys. On tärkeää, että yritykset ovat tässä kattavasti mukana.

 

OMAKOTIRAKENTAJATUTKIMUS

OMAKOTITUTKIMUKSEN kilpailutilannetiedot raportoidaan rakennusvaiheesta tammi-helmikuussa ja suunnitteluvaiheesta touko-kesäkuussa. Asiakaskohtaisia raportteja teemme ja toimitamme pitkin vuotta.

  • Tutkimuksissa vastaajina yhteensä noin 1000 - 1500 omakotitalon rakentanutta perhettä

Raportit:

1) KILPAILUTILANNE RV (tammi-helmikuussa)
2) KILPAILUTILANNE SV (kesäkuussa)

Kilpailutilanneraporteissa seurataan kilpailutilannetta alueittain ja segmenteittäin.

Tutkimustarkastelut (3) sisältävät sopimuksen mukaan analyysejä yrityksen/merkin näkökulmasta:

1. Markkinat, osamarkkinat ja kehitys
2. Kilpailutilanne eri markkinasegmenteissä
3. Kaupankäynnin tehokkuus
4. Markkinointiviestintä
5. Merkin imago ja profiili
6. Päätöksentekoanalyysit
7. Merkin vahvat ja heikot segmentit
8. Hävityt ja voitetut kaupat
9. Onnistuminen, kokemukset ja tyytyväisyys
10. Malli- ja tyyppitarjonta
11. Alueanalyysit

 

LOMARAKENTAJATUTKIMUS

Tehdään ja raportoidaan vastaavalla tavalla kuin Omakotirakentajatutkimus. Otoksena vapaa-ajan rakentajat.

  • Lomarakentajien taustat, tiedonhankinta, mielikuvat, valinnat ja valintaprosessit, valmismökit ja tärkeimmät lomarakentamisessa käytettävät tuotteet ja palvelut
  • Tutkimuksissa otoksena yhteensä noin 1 000 loma-asunnon- tai saunan rakentanutta perhettä

 

AMMATTIMAINEN ASUNTORAKENTAMINEN

Ammattimaisen asuntorakentamisen tutkimus, joilla seurataan asukaslähtöisyyden kehitystä, vaikuttamista ja tyytyväisyyttä yhtiömuotoisessa rakentamisessa. Tutkimus raportoidaan syksyisin.

  • Tutkimuksessa käsitellään tuottajamuotoisen omakoti-, rivi-, ja kerrostalorakentamista.
  • Aihepiireinä mm. volyymit ja kehitys, toimijat ja toimintakonseptit, esivalmistettujen rakennusosien käyttö ja talotehdasyhteistyö, tuotteet ja toimittajat eri rakennusosissa jne.
  • Tutkimuksessa haastatellaan n. 1000 rakennusliikettä. Tarkemmin tarkastellaan noin 200 omakoti-, rivi- ja kerrostalokohdetta.

 

ASUNTOKORJAUKSET

Tutkimus keskittyy peruskorjaus- ja laajennuslupien tarkasteluun eli ratkaisut ja mielipiteet.

  • Erillinen tutkimus noin 2000:lle asuntoaan korjaavalle perheelle, pääpaino peruskorjauksissa.
  • Taustat, tiedonhankinta, mielikuvat, valinnat, valintaprosessit, tärkeimmät korjaustuotteet ja palvelut sekä ostopaikat.

 

SUOMI ASUU

Tutkimus suomalaisille kotitalouksille, asumisen ja rakentamisen kiinnostavuuteen, viihtyvyyteen ja aikeisiin liittyen. Tutkimus on osa Suomi Asuu -tutkimussarjaa (noin 1-2 vuoden välein toistettava laaja kyselytutkimus)

Otannan laajuus, yhteensä noin 2000 haastattelua.

● Asuntokanta, sen arvo, kunto ja korjaustarpeet
● Viihtyvyys, viat, asumistoiveet ja aikomukset
● Kokemukset uudehkoista pientaloista ja talotoimittajista
● Kiinteistöjen hoidettavuus, hoito ja hoitopalvelujen käyttö nyt ja tulevaisuudessa
● Mökkeily, vapaa-ajan asuntokanta ja mökkien hoito

 

Yhteystiedot

Aarne Jussila, toimitusjohtaja, 040 - 900 5601 aarne.jussila(at)rti.fi

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot