Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Vesikatemarkkinat toimialaraportti

Vesikatemarkkinat toimialaraportti on tiivistelmä Suomen vesikatemarkkinoista vesikatemateriaaleittain ja talotyypeittäin. Raportti sisältää myös tarkemman kuvauksen eri vesikatemateriaalien ja valmistajien asemasta ja kehityksestä asunto- ja lomarakentamisessa sekä omakotitalojen korjauk-sissa.

 

Raportin hinta on 1 800 € + alv.

 

Raportin sisältö

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISVOLYYMIT JA KEHITYS

 • Rakentamisen kehitys
 • Korjausrakentaminen
 • Rakennuskanta

3. VESIKATEMARKKINAT

 • Vesikatevolyymin kehitys rakentamisen osa-alueittain, milj. m2
 • Vesikatemateriaalien käyttö ja kehitys, milj. m2
 • Asiakasmäärät rakentamisen osa-alueittain

4. KILPAILUTILANNE ASUNTORAKENTAMISESSA JA OMAKOTIKORJAUKSESSA

 • Vesikatemateriaalien markkinaosuudet pientalouudis ja –korjaus
 • Vesikatemerkkien markkinaosuudet omakotiuudis ja –korjaus

5. HANKINTAPAIKAT

 • Hankintapaikat omakotirakentajissa ja korjaajissa
 • Vesikatevalmistajat talomerkeittäin

6. OSTOPÄÄTÖS

 • Vesikatteen valintaperusteet

 

LIITE Vesikatekäyttö materiaaleittain ja talotyypeittäin

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot