Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Sisäporrasmarkkinat toimialaraportti

Sisäporrasmarkkinat –toimialaraportti kuvaa Suomen sisäporrasmarkkinoita pientalojen ja loma-asuntojen uudis- ja korjaustoiminnassa. Markkinat on raportissa jaettu paikalla tehtyihin ja teollisiin sisäportaisiin, erityisesti teollisten sisäportaiden markkinoita tarkastellaan sekä euroissa että kappaleissa.

Kilpailutilanneosassa on esitetty suurimpien porrasvalmistajien liikevaihdot ja markkinaosuudet. Raportissa on kerrottu myös suurimmat 2-kerroksisten talo- ja mökkipakettien toimittajat sekä arvioitu sisäporraspotentiaaleja alueittain.

 

Raportin hinta on 2 000 € + alv.

 

Raportin sisältö

 

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISVOLYYMIT JA KEHITYS

3. PORTAIDEN VOLYYMIKEHITYS

  • Paikalla rakennetut ja teolliset sisäportaat
  • Teollisten sisäportaiden liikevaihto talotyypeittäin

4. KILPAILUTILANNE

  • Porrasvalmistajien liikevaihdot ja markkinaosuudet

5. TALOTEHDASTARKASTELU

  • Suurimmat 2-kerroksisten omakoti- tai loma-asuntopakettien toimittajat

6. ALUETARKASTELU

  • Porraspotentiaali elinkeinoalueittain

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot