Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Sisäporrasmarkkinat toimialaraportti

Sisäporrasmarkkinat –toimialaraportti kuvaa Suomen sisäporrasmarkkinoita pientalojen ja loma-asuntojen uudis- ja korjaustoiminnassa. Markkinat on raportissa jaettu paikalla tehtyihin ja teollisiin sisäportaisiin, erityisesti teollisten sisäportaiden markkinoita tarkastellaan sekä euroissa että kappaleissa.

Kilpailutilanneosassa on esitetty suurimpien porrasvalmistajien liikevaihdot ja markkinaosuudet. Raportissa on kerrottu myös suurimmat 2-kerroksisten talo- ja mökkipakettien toimittajat sekä arvioitu sisäporraspotentiaaleja alueittain.

 

Raportin hinta on 2 000 € + alv.

 

Raportin sisältö

 

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISVOLYYMIT JA KEHITYS

3. PORTAIDEN VOLYYMIKEHITYS

  • Paikalla rakennetut ja teolliset sisäportaat
  • Teollisten sisäportaiden liikevaihto talotyypeittäin

4. KILPAILUTILANNE

  • Porrasvalmistajien liikevaihdot ja markkinaosuudet

5. TALOTEHDASTARKASTELU

  • Suurimmat 2-kerroksisten omakoti- tai loma-asuntopakettien toimittajat

6. ALUETARKASTELU

  • Porraspotentiaali elinkeinoalueittain