Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lattianpäällysteet toimialaraportti

Lattianpäällysteet –toimialaraportti on tiivistelmä lattianpäällystemarkkinoista Suomessa. Rapor-tissa tarkastellaan erityisesti asuntorakentamisessa ja –korjauksessa käytettäviä lattiapinnoitteita, ostopaikkoja ja kotitalouksien kiinnostusta eri lattiapäällysteiden valintaan.

 

Raportin hinta on 1 500 € + alv.

 

Raportin sisältö

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISVOLYYMIT JA KEHITYS

3. LATTIANPÄÄLLYSTEVOLYYMIT

  • Lattianpäällystevolyymi Suomessa segmenteittäin
  • Asiakasmäärät segmenteittäin
  • Lattianpäällystemateriaalien käyttö ja kehitys asuntorakentamisessa ja –korjauksessa

4. OSTOPÄÄTÖSTARKASTELU ASUNTOKORJAUKSISSA

  • Lattianpäällystemateriaalien osuudet ja kehitys huonetiloittain
  • Lattianpäällystemateriaalien asentajat ja kehitys
  • Lattianpäällysteiden hankintapaikat
  • Lattianpäällysteiden vaihtoiät
  • Lattianpäällystekanta ja mitä nyt valitsisi

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot