Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmöneristemarkkinat toimialaraportti

Lämmöneristemarkkinat –toimialaraportti on tiivistelmä Suomen lämmöneristemarkkinoista eris-temateriaaleittain ja talotyypeittäin. Raportti sisältää myös tarkemman kuvauksen eristetuottei-den kilpailutilanteesta kuluttajamarkkinoilla.

 

Raportin hinta on 1 800 € + alv.

 

Raportin sisältö

 

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISVOLYYMIT JA KEHITYS

 • Rakentamisen kehitys
 • Asunto- ja rakennuskanta

3. LÄMMÖNERISTEMARKKINAT SUOMESSA

 • Rakennuseristekäyttö ja kehitys eristetyypeittäin, milj.m3
 • Rakennuseristekäyttö ja kehitys asiakastyypeittäin, milj.m3
 • Rakennuseristekäyttö ja kehitys rakennusosittain, milj.m3
 • Markkinoiden arvo
 • Asiakasmäärät
 • Eristetuotteiden markkinaosuudet
 • Yhteenveto eristemarkkinoista

4. KILPAILUTILANNE KULUTTAJAMARKKINOILLA (OMAKOTIUUDIS, ASUNTOKORJAUS)

 • Eristetuotteiden markkinaosuudet
  - Alapohjaeristeissä
  - Ulkoseinäeristeissä
  - Yläpohjaeristeissä

5. JAKELUTIET (omakotiuudis ja asuntokorjaus)

 

LIITE Eristekäyttö eristeittäin, talotyypeittäin ja rakennusosittain

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot