Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmitys- ja energiajärjestelmämarkkinat pientaloissa toimialaraportti

Lämmitys- ja energiajärjestelmämarkkinat pientaloissa toimialaraportti kuvaa kilpailutilanteen kehittymistä erityisesti omakotiuudis- ja korjausmarkkinoilla sekä loma-asuntorakentamisessa.

Raportti sisältää myös lattialämmitys- ja maalämpömerkkien markkinaosuudet pääsegmentteineen sekä omakotirakentajien ja –korjaajien tärkeimmät perusteet lämmitysvalintaan.

 

Raportin hinta on 2 000 € + alv.

 

Raportin sisältö

 

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISVOLYYMIT JA –KEHITYS

 • Asuntorakentamisen kehitys talotyypeittäin
 • Asunto- ja rakennuskanta

3. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄMARKKINAT PIENTALOISSA

 • Markkinoiden arvo
 • Pääasialliset lämmönlähteet ja lämmönjakotavat omakotiuudisrakentamisessa
 • Pää ja täydentävät lämmitystavat sekä aurinkopaneelit
 • Lämmitysjärjestelmäkorjaukset ja –muutokset omakotikannassa
 • Hankinnat omakotiperuskorjauksen yhteydessä
 • Lämmitysjärjestelmäkanta omakotitaloissa
 • Energialähteet loma-asunnoissa

4. LÄMMITYSJÄRJESTELMÄTOIMITTAJIEN KILPAILUTILANNE

 • Lattialämmitysmerkit
 • Maalämpömerkit

5. OSTOPÄÄTÖSTARKASTELU

 • Lämmitystavan valintaperusteet omakotirakentajissa
 • Lämmitysremontin syyt omakotikorjaajissa

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot