Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kiuasmarkkinat toimialaraportti

Kiuasmarkkinat –toimialaraportti on yhteenveto Suomen sähkö- ja puukiuasmarkkinoista. Raportti sisältää kiukaiden hankintavolyymit, kilpailutilannetiedot kiuastyypeittäin ja merkeittäin sekä omakotirakentajien, lomarakentajien ja asuntokorjaajien käyttämät kiukaiden hankintapaikat.

 

Raportin hinta on 1 500 € + alv.

 

Raportin sisältö

 

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISEN KEHITYS

  • Asuntorakentamisen määrät
  • Asuntorakentamisen ja –korjauksen kehityskuvat kiuaskäytön kannalta
  • Kiuaskanta

3. KIUKAIDEN KÄYTTÖ

  • Kiuashankintojen määrän kehitys kiuas- ja talotyypeittäin

4. KILPAILUTILANNE KIUASTYYPIT JA –MERKIT

  • Sähkö- ja puukiukaiden osuudet eri markkinasegmenteittäin
  • Kiuasmerkkien osuudet sähkö- ja puukiukaissa

5. KIUKAIDEN HANKINTAPAIKAT

  • Omakoti- ja lomarakentajien ja asuntokorjaajien kiukaan hankintapaikat

6. TALOTYYPPIKOHTAINEN TARKASTELU

  • Omakotirakentaminen
  • Asuntokorjaus
  • Loma-asunnot

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot