Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Julkisivumarkkinat toimialaraportti

Julkisivumarkkinat toimialaraportti on tiivistelmä julkisivumateriaalien käytöstä Suomen uudis- ja korjausmarkkinoilla. Raportti sisältää myös tarkemman kuvauksen julkisivuvalintojen kehittymisestä omakotiuudisrakentamisessa ja omakotikorjauksissa.

 

Raportin hinta on 1 500 euroa + alv.

 

Raportin sisältö

1. JOHDANTO

2. RAKENTAMISVOLYYMIT JA KEHITYS

 • Rakentajien kehitys
 • Asunto- ja rakennuskanta

3. JULKISIVUVOLYYMIT

 • Julkisivukäytön kehittyminen materiaaleittain
 • Julkisivukäytön kehittyminen rakennustyypeittäin
 • Julkisivumateriaalien asema rakennustyypeittäin
 • Asiakasmäärät
 • Julkisivukanta

4. KILPAILUTILANNE PIENRAKENTAJISSA

 • Julkisivumateriaalien kehitys
 • Julkisivumateriaalit talopaketeissa
 • Entiset ja uudet julkisivumateriaalit omakotikorjauksissa

5. OSTOPÄÄTÖS

 • Julkisivumateriaalien valintaperusteet

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot