Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Korjausrakentaminen ja suunnittelu

rts_tutkii_logo_pieniRTS Tutkii-artikkelit

Näistä artikkeleista löydät puolueetonta, tutkittuun tietoon perustuvaa valintaopastusta.

Näin Suomi korjaa

 • Perusasiaa sekä tilastotietoa erittäin kattavasti korjaamisen maailmasta jokaiselle.

Viat ja puutteet harmittavat

 • Suurin tyytymättömyyden aihe asumisessa on asuntotyypistä riippumatta säilytys- ja varastotilojen puute sekä asumisen ahtaus. Reilu kolmannes suomalaisista kokee asumisessaan säilytystilojen vähyyden ongelmallisena. Jokaisen remontointia tai uuden rakentamista suunniteltaessa on syytä miettiä näiden vikojen välttämistä omaa hanketta suunnitellessaan.

Hyödynnä ensin käyttämätön tila, laajenna vasta sitten

 • Miten olet hyödyntänyt jo olemassa olevan tilan? Mieti tarkkaan tilantarpeesi ennen kuin aloitat asunnon laajentamisen. Kun suunnittelet uudelleen tilankäytön, ei tarvetta laajentamiselle välttämättä ole.

Millaisia remontteja ja kustannuksia

 • Remontit voidaan jakaa karkeasti talon ulkoremontteihin, talon tilaremontteihin, pinta- ja sisustusremontteihin sekä talotekniikkaan kohdistuviin remontteihin.

Kotitalousvähennys on suoraan vähennys veroista

 • Kotitalousvähennyksen voi hyödyntää asunnolla ja myös vapaa-ajan asunnolla tehtävistä töistä.

Remontin rahoitus

 • Useimmille tulee jossain vaiheessa elämää ajankohtaiseksi remontin rahoittaminen. Tässä artikkelissa annamme vinkkejä sopivan remonttirahoituksen valintaan.

Kotinikkarin tee-se-itse-remontit

 • Artikkelissa esittelemme yleisimmät kodin pienet remontit, joilla on helppo kohentaa oman kodin viihtyisyyttä - vinkkejä unohtamatta.

Ilmanvaihto on talon keuhkot

 • Puhdas sisäilma on terveyden kannalta tärkeä seikka. Kun varsinkin talvisin sisätiloissa vietetään suurin osa päivästä, ei ole samantekevää minkälaista ilmaa hengitämme. 

Ennen remonttia kuntotarkastus

 • Kuntotarkastuksella taataan myyntitilanteessa ostajalle puolueeton arvio talon kunnosta. Vaikka et olisi myymässäkään, on talo syytä tarkastaa jo omankin mielenrauhan takia. Kuntotarkastuksessa todetaan vahinko, kuntotutkimuksessa vaurion syy ja laajuus.

Asbestipurku vaatii ammattilaisen paikalle

 • Asbestin purkutyöhön liittyvä lainsäädäntö uudistui vuoden 2016 alusta. Tärkeimmät muutokset ovat asbestikartoituksen ja osastoivan purun altistumisalueen ilmanäytteenottamisen muuttuminen pakolliseksi sekä asbestipurkutöiden pätevyysvaatimusten lakisääteisyys.

Tee suunnitelmat korjaustarpeen mukaan

 • Lähdettäessä korjaamaan tai laajentamaan asuntoa voi perusteena olla esimerkiksi pintojen kuluneisuus, toimintojen uudenaikaistaminen tai tilan puute, tällöin voit rauhassa suunnitella ajan- ja rahankäytön. Ikävä kyllä kosteusvaurio tai muu rakennevaurio on usein lähtölaukauksena kiireelliselle remonttihankkeelle, joka usein tulee vielä yllätyksenä.

Vanhan talon korjaaminen vaatii osaamista

 • Peruskorjaus tarvitsee monin osin jopa uudisrakentamista tarkempaa suunnittelua. Kun uudisrakentaja voi rakentaa tyhjälle tontille mieleisensä talon, on peruskorjaajan lähtökohtana vanha talo kaikkine yksityiskohtineen, rakenteineen ja rajoituksineen.

Tarvitaanko remonttiin lupa

 • Rakennuslupa ei koske pelkästään uudisrakentamista. Lupa täytyy hakea peruskorjauksissakin, kun muutoksia tulee huoneiden käyttötarkoitukseen, rakennuksen kokoon, kantaviin rakenteisiin tai julkisivuun.

Rakennuttajalla ilmoitusvelvollisuus urakoista ja työntekijöistä

 • Rakennusalalla on vuodesta 2014 ollut voimassa laki ilmoitusmenettelystä, jossa rakennustyön tilaajan on ilmoitettava verottajalle kuukausittain tiedot maksetuista urakoista ja työmaalla työskentelevistä kaikista työntekijöistä.

Pientalon päiväkirja

 • Kun vanhaa taloa peruskorjataan, on hyvä selvittää vanhat rakennemateriaalit ja merkitä ne ylös. Remontin edetessä kirjataan korjaustoimenpiteet ja -materiaalit. Näin seuraavalla kerralla - oli sitten remontin tekijä kuka tahansa - tiedetään mitä aiemmin on tehty ja millä seuraamuksella.

yritysesittaaYritysten artikkeleita aiheesta

Täällä yritykset saavat itse esitellä sekä tuotteitaan että ratkaisujaan omavalitsemassaan muodossa.

 

Kodin hoito ja hoidettavuus

rts_tutkii_logo_pieniRTS Tutkii-artikkelit

Näistä artikkeleista löydät puolueetonta, tutkittuun tietoon perustuvaa valintaopastusta.

Talon hoidettavuus on suunniteltava

 • Uuden talon suunnittelussa ja vanhaa korjatessa kiinteistön hoitoa on pohdittava ylläpidon, talouden, hoidettavuuden ja turvallisuuden näkökulmasta. 

Asumisen kustannukset ja laatu

 • Huoltotoimenpiteillä saadaan energiansäästöä, asumismukavuutta, asumisterveyttä, turvallisuutta ja huolto ylläpitää asunnon kuntoa ja samalla arvoa.

Helppohoitoisuutta sinne, missä sitä tarvitaan

 • Kaikkein eniten käytetyt tilat myös likaantuvat eniten. Tässä artikkelissa muutamia esimerkkejä helpon hoidettavuuden järjestämiseksi.

Arvioi ja tarkista talon ulkopuoli

 • Talon kuntoon kannattaa kiinnittää säännöllisin välein huomiota tekemällä huoltotoimenpiteet ja mahdolliset korjaukset ajoissa.

Pihan ja ympäristön huolto ja hoito

 • Tontin sijainti yleensä ja sen ympäristö on omakotiasukkaiden mielestä heidän pihansa suurin vika.

Asunnon sisätilojen yleisimmät puutteet

 • On tärkeä arvioida talosi sisätilojen toimivuus jo etukäteen, sillä joitakin puutteita on vaikea, jopa mahdoton, myöhemmin muuttaa.

Tekniikan huolto ja hoito

 • Pistorasioiden vähyys, liian suuri energian kulutus ja puutteellinen ilmanvaihto ovat omakotiasukkaan mielestä ne viat ja puutteet talon tekniikassa, jotka useimmiten kaipaisivat uudistusta tai korjausta.

Turvallinen pihapiiri on valaistu ja esteetön

Esteettömyys ja riittävä valaistus pihalla, sekä talvella liukkauden esto, helpottavat arjen sujumista asumisvaiheessa. Kulkureitti sisäänkäynnille tulee tehdä esteettömäksi. Esteettömyys ei välttämättä näy eikä sen tarvitse herättää huomiota, mutta myöhemmin toteutettuina samat ratkaisut voivat olla kalliita ja jopa mahdottomia toteuttaa. Kulkuväylän pinnan tulisi olla kova, tasainen ja märkänäkin luistamaton, jotta sitä pitkin on mahdollisimman helppo liikkua. Portaattomien kulkuväylien kunnossapito on helpompaa kuin jyrkkien. Jyrkimpiin kohtiin tulisi asentaa käsijohteet ja lisäksi valaistus antaa turvallisuutta pimeän aikana. Asunnon sisäänkäynnin tulisi olla katettu ja suojainen.

Turvallinen pihapiiri on valaistu, tasainen ja esteetön. (Kuva: Kiiruna)

Sauna, rakas sauna

Sauna rakennetaan rakkaudella. Tämän päivän saunat ovat viihtyisiä rentoutumiskeitaita, joihin panostetaan. Valaistuksella, lasiovella ja lasisilla seinillä sekä kauniilla, riittävän tehokkaalla kiukaalla saadaan lisätunnelmaa. Lauteet ovat lämpökäsiteltyjä ja sävyjä käytetään valkoisesta mustaan ja jopa kahden eri värin kombinaatioita. Mikään tila, kuten ei saunakaan, pysy kauniina ja houkuttelevana ilman hoitoa ja huoltoa.

Feelings Legend 2 fmt

Kuva: Harvia

Perustukset ja alapohja

rts_tutkii_logo_pieniRTS Tutkii-artikkelit

Näistä artikkeleista löydät puolueetonta, tutkittuun tietoon perustuvaa valintaopastusta.

Routa ja kosteus rikkovat perustuksia

 • Perustuksiin voi tulla kaikenlaisia vaurioita ja kun sellainen huomataan, selvitetään ensimmäiseksi ongelman syy.

Routa- ja kosteuseristykset kuntoon

 • Perustuksien kunnossa pysymisen taustalla on aina riittävä kuivatus ja routaeristys. Epätasainen routiminen rikkoo rakenteita ja siksi vanhan talon routaeristykset onkin hyvä uusia.

Salaojaremontti ja sadevesijärjestelmä

 • Salaojitus on tärkeä osa talon ja sen perustuksen terveenä pitämiseen. Jos perustus on märkä, talo voi huonosti ja vahingot voivat ylettyä myös ylempiin rakenteisiin asti. Opastamme kuinka suojelet taloasi oikeaoppisesti rakennetulla salaojalla.

Ongelmia sokkelissa – tarkista salaojat

 • Kevät on hyvää aikaa tarkistaa perustuksien kunto. Silloin kosteus on suuremmillaan, ja mahdolliset routatuhot tulevat heti huomioiduiksi. Lisäksi kevättarkistus antaa aikaa vaurioiden tai vikojen korjaamiseen syksyyn saakka.

Radonkorjaus ja radonmittaukset

 • Radonia asuntoon kulkeutuu perustuksissa olevien rakojen kautta. Vanhassa talossa radonmittaus kannattaa suorittaa, mikäli sellaista ei ole aiemmin tehty

Yritys- ja tuote-esittelyt

Perustus- ja alapohjayritykset sekä niiden tarjoamat palvelut ja tuotteet.

 

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot