Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Jätevesijärjestelmän suunnittelu ja toteutus

rts_tutkii_logo_pieni

Vesistöjemme suojelemiseksi laadittiin talousjätevesiasetus, joka astui voimaan 2004, ja sen puitteissa jätevesiasiat tulisi laittaa kuntoon haja-asutusalueilla vuoteen 2014 mennessä. Viemäriverkon ulkopuolella oleva asukas onkin nyt monien kysymyksien edessä. Mikä on järjestelmä, joka on tehokas, pitkäikäinen ja toimintavarma? Ratkaisu, joka sopii toiselle, ei välttämättä sovi omaan tilanteeseen. Asiaan vaikuttavat maaperä, tontin koko, jätevesien määrä ja käyttöaika. Viimeksi mainittu syy korostuu etenkin kesäasunnoilla.

jtevesijrj1

 

Hyvin toteutettu järjestelmä nostaa kiinteistön arvoa

Jätevesiasioiden suunnittelussa ja toteutuksessa asukas tarvitsee yhteistyötä kunnan rakennusvalvonnan, ympäristöviranomaisten, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä laitevalmistajien ja -myyjien kanssa. Näin asukkaan on mahdollista saada juuri oikea jätevesiratkaisu pitkälle tulevaisuuteen, mikä onkin tärkeää, sillä asukas itse vastaa jätevesijärjestelmänsä toimivuudesta myös jatkossa. On hyvä perehtyä huolella järjestelmän huoltoon, tehdä ne säännöllisesti ja korjata viat tai puutteet ajoissa.

jtevesijrj2

Lähtökohtana nykyinen tilanne

jtevesijrj3Aivan ensimmäiseksi kiinteistön nykyinen jätevesitilanne täytyy kartoittaa. Kuinka monta kaivoa järjestelmässä on ja onko niissä pohjat? Minne jätevedet kulkeutuvat? Oman ja mahdollisesti naapurin talousvesikaivon sijainnit? Vesistön läheisyys?

Kun peruskysymyksiin on vastattu, asukkaan kannattaa ottaa yhteyttä kunnan rakennusviranomaisiin ja selvittää, mikä on paikkakunnan viranomaisten näkemys tilanteesta. Tällöin selviää, mitä pitää korjata ja lisätä tai joudutaanko koko järjestelmä uusimaan. Tämän lisäksi saat kunnalta tietoa mahdollisista yhteishankkeista.

 

Uudisrakennuksen jätevedet jo suunnitteluun mukaan

Uudisrakentajan on lähdettävä nollatilanteesta ja ratkaistava ammattitaitoisen suunnittelijan avustuksella, mikä jätevesijärjestelmä on oikea. Tällöin valinnat voivat olla helpompia. Viemäröinti voidaan suunnitella ja toteuttaa alusta alkaen vastamaan tämän päivän vaatimuksia. Tällöinkin on selvitettävä paikkakunnan vaatimukset, ja suunnitelmat on hyväksytettävä kunnan rakennusvalvonnalla. Lähellä vesialueita tai pohjavesialueilla lupa saadaan ympäristökeskukselta.

 

Ammattitaitoinen suunnittelija apuun

Suunnittelijan tehtävänä on käydä paikan päällä, jossa selvitetään maaperä ja sen laatu, korkeuserot, purkupaikka, vesistöt ja pohjavesitilanne sekä talouskaivojen sijainnit. Mahdollisesti kannattaa miettiä myös yhteistyötä naapuruston kanssa. Lähellä toisiaan olevat kiinteistöt voivat kehittää yhteisen ratkaisun jätevesiensä puhdistamiseen.

Myös myöhempi lisärakentaminen tulisi ottaa huomioon, jos sellaista on suunnitteilla.

Suunnittelijan tehtävänä on esittää eri vaihtoehtoja, jotka maastokartoituksen jälkeen soveltuvat kyseessä olevaan tilanteeseen.

Suunnitelmasta tulee käydä ilmi myös rakennustarvikkeet sekä mahdollisesti käytettävät maa-ainekset ja niiden laatu. Myös ankkurointi on huomioitava. Tyhjä säiliö toimii kohona, ja jos kaivukuoppaan tulee vettä, säiliö nousee pintaan ilman tukevaa ankkurointia.

Kun asioista on päästy yhteisymmärrykseen, suunnittelija tekee jätevesiselvityksen, jonka avulla asukas voi hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Kuntakohtaisia eroja löytyy, joten lupa voi olla rakennus- tai toimenpidelupa. Vähäisimmissä tapauksissa ilmoitus saattaa riittää.

Hyvä suunnittelija vie työnsä loppuun asti ja huolehtii mm. aloituskokouksesta, rakentamisaikaisista tarkistuskäynneistä, muutoksista ja lopputarkastuksesta.

jtevesijrj4

Myös asennusurakoitsijan on tunnettava asiansa

Kun luvat on saatu, on asennuksen vuoro. Selvitä asentajalta, kuuluvatko hintaan myös kaivutyöt. Uudistontille sopii isompikin kaivuri, mutta valmiiseen pihaan kannattaa tilata pienempi kone, tosin tähän vaikuttaa valittu jätevesijärjestelmä. Panospuhdistamot eivät vie paljoa tilaa ja sopivat hyvin myös ahtaille tai kallioisille tonteille. Suodatuskenttä vaatii huomattavasti isomman alan ja myös tilaa työskentelyyn. Alueelta joudutaan poistamaan maata ja tuomaan soraa tilalle. Lisäksi kaivualueen maa on siirrettävä syrjään asennuksen ajaksi, mikä vie oman tilansa.

On hyvä ottaa valokuvia eri työvaiheista, jolloin mahdollista myöhempää käyttöä varten on olemassa dokumentteja.

Sisällytä jätevesijärjestelmäkauppaasi aina käyttöönotto-opastus ja tarkista, että laitteen mukana seuraavat asianmukaiset käyttö- ja huolto-ohjeet.

jtevesijrj5

Loma-asunnolla järjestelmä käytön mukaan

Omat rajoituksensa laitehankinnalle asettavat vuosittaisen käyttöajan pituus sekä vesistön läheisyys. Ympärivuotisessa kakkoskodissa toimivat samat järjestelyt kuin omakotitaloissakin, mutta vain kesäkäytössä olevat kiinteistöt vaativat omat ratkaisunsa. Vesistön läheisyys vaatii usein umpisäiliön, johon kaikki jätevedet johdetaan. Usein järkevin tapa on rakentaa biokäymälä ja puhdistaa vain harmaat vedet.

jtevesijrj6

 

www..ymparisto.fi

Lue lisää

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>