Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Kahi-runkoinen kivitalo

yritysesittaaSaint-Gobain Weber Oy Ab:

Täystiilitalo edustaa perinteistä ja kestävää rakennustapaa, joka takaa terveellisen ja taloudellisen asumisen. Paikalla muuratussa täystiilitalossa kantava runko, väliseinät ja julkisivut ovat tiiltä. Kestävästä ja luonnonmukaisesta materiaalista rakennetulla täystiilitalolla on monia etuja: helppohoitoisuus, tasainen sisälämpötila, paloturvallisuus, hyvä jälleenmyyntiarvo, kestävyys ja ekologisuus.

kahirunkoinenkivitalo1

 

Terveen talon tekijät

Ammattitaitoiset suunnittelijat ja huolellinen toteutus ovat ensiaskeleita rakennettaessa tervettä taloa.

Perustukset maantiivistyksineen, salaojaputkineen, mahdollisine kapillaarikatkoineen ja routasuojauksineen on tehtävä huolellisesti. Perustamisessa syntyneitä virheitä on yleensä vaikeaa ja kallista korjata.

Alapohja- ja julkisivurakenteen moitteettoman toiminnan takia on sokkelin näkyvän korkeuden oltava riittävä. Suosituksena on n. 500 mm, määräysten mukainen vähimmäisvaatimus on 300 mm.

Sokkelin ja runko- sekä julkisivurakenteen välinen kosteuseristys on tehtävä huolellisesti ja julkisivun taakse on jätettävä riittävän leveä tuuletusrako. Maanpinta muotoillaan rakennuksesta poispäin viettäväksi. Näitä, sekä muita perustamiseen liittyviä ohjeita käsitellään esitteessä ”3–10 Leca-perustus” viranomaismääräykset (rakentamismääräyskokoelma osa C 2) huomioiden.

Täystiilitalon julkisivut, runko ja väliseinät ovat tiiltä. Puhtaaksimuurattu- tai rapattu tiilijulkisivu on näyttävä, kestävä ja helppohoitoinen. Muurattu julkisivu muodostaa rakennukselle ulkonäön antavan säänkestävän vaipan. Julkisivumuuraus tuuletetaan sen taakse jätettävän vähintään 30 mm leveän ilmaraon kautta. Ilmaraon tulee olla avoin alhaalta (alimman tiilikerroksen joka 3. pystysauma auki) ja yläosastaan.

Täystiilitalon erinomaiset ominaisuudet tulevat esille asumisviihtyvyytenä. Massiivisella tiiliseinällä on hyvä ilmaääneneristävyys ja se kykenee varastoimaan lämpöä. Nopeat ulkoilman lämpötilanvaihtelut eivät juuri vaikuta sisäilman lämpötilaan, joka pysyy miellyttävän tasaisena. Kun tiiliseinä kestää vielä kosteutta ja on tukeva kiinnitysalusta laatoitukselle on tiili oiva materiaali myös märkätilojen seiniin.

Terveen talon katossa on oltava riittävät räystäät. Taloon valitaan lämpötaloudellisesti järkevä lämmitysjärjestelmä, joka on luontoystävällinen ja mahdollistaa vaihtoehtoisen lämmittämisen ongelmatilanteissa. Varaava tulisija luo paitsi tunnelmaa, niin säästää lämmityskustannuksissa.

Ammattitaitoisesti suunniteltu ja toteutettu ilmanvaihto yhdessä vähäpäästöisten luokkaan M1 kuuluvien rakennusmateriaalien kanssa on tärkeä osa hyvää sisäilmaa. weber.vetonit seinä- ja lattiatasoitteet sekä Kahi-tiilet ja -harkot on luokiteltu parhaaseen luokkaan M1.

Ammattitaitoista suunnittelijaa käyttämällä rakentaja voi olla varma rakenteiden virheettömyydestä ja toimivuudesta ja saa samalla myös yksilölliset, perheen tarpeiden mukaiset, toimivat tilat ja ympäristöön sopivan talon.

kahirunkoinenkivitalo2

 

Kahi-järjestelmällä monia etuja

Weber on kehittänyt täystiilitalon rungon ja väliseinien tekemiseen Kahi-järjestelmän, jolla täystiilitalon rakentaminen on entistä helpompaa ja edullisempaa.

Järjestelmän runkona on tavallista tiiltä suuremmat, päistään pontatut Kahi-harkot. Ne muurataan ohutsaumamuurauksena, noin 2 mm:nsaumapaksuudella.

Laastina käytetään tähän tarkoitukseen kehitettyä weber.vetonit OL15 Ohutsaumalaastia. Laastia kuluu vain 2–3 kg neliölle, joten aputyöt laastin valmistuksessa ja siirroissa ovat vähäisiä.

Kahi-järjestelmän muodostavat 85 mm:n levyinen Kahiväliseinäpontti kantamattomiin seiniin, 130 mm:n Kahi- runkopontti kantaviin seiniin ja 240 mm:n Kahi-desibelipontti huoneistojen välisiin ääntä eristäviin seiniin. Pituusmitoiltaan harkot soveltuvat 30 cm:n moduulimittaan ja korkeusmitoitukseltaan 20 cm:n moduulimittaan.

Kahi-runkopontteihin on saatavissa myös pääty- ja puolikaskappaleet, joilla syntyy suorat ja täsmälliset aukkojen pielet ja nurkat. Sähkö- ja/ tai vesiputket voidaan viedä Kahi-harkkojen rei’issä tai erillisissä roiloharkoissa, näin vältetään työlästä roiloamista.

Aukot ylittyvät valmispalkkien avulla, jotka helpottavat ja nopeuttavat rungon pystytystä.

kahirunkoinenkivitalo3

Rungon muuraus

Ensimmäinen harkkokerros muurataan yleensä weber.vetonit ML 5 Muurauslaastilla M100/600 siten, että se saadaan oikeaan korkeuteen ja täysin suoraksi. Tarvittaessa muuraus aloitetaan matalalla (H=98 mm) harkolla tai tiilellä korkeusmitoituksen sovittamiseksi huone- tai ovikorkeuteen sopivaksi. Muurauksen annetaan kuivahtaa ennen ohutsaumamuuraustyön alkamista.

weber.vetonit OL 15 Ohutsaumamuurauslaasti sekoitetaan porakonevispilällä puhtaaseen veteen ja levitetään harkkoihin laastikelkalla tai hammastetulla laastikauhalla. Harkot asennetaan yleensä puolen harkon limityksellä. Seinän suoruutta tarkkaillaan linjalangan ja vesivaa´an avulla. Mahdolliset linjavirheet oikaistaan naputtamalla varovasti vasaralla tai muurauslaastisauman avulla. Saumoista ylitse pursunut laasti poistetaan.

Harkot katkaistaan kunnollisella tiilileikkurilla. Katkaistut saumat tehdään n. 15 mm leveiksi ja täytetään tavallisella muurauslaastilla. Limittämättömät väliseinät sidotaan toisiinsa tai runkoon saumoihin asennettavien reikänauhojen avulla. Ovi- ja ikkuna- aukot ylitetään valmiiden Kahi-palkkien avulla.

 

Julkisivut

Lämmöneristeet ja julkisivumuuraus sidotaan runkoon muuraussiteillä, joita asennetaan yleensä 4 kpl/m2.

Rapattua julkisivua haluavalle Weber on tuonut markkinoille Kahi Facade -harkot. Facade-harkot ovat päistään pontattuja, ohutsaumamuurattavia kalkkihiekkaharkkoja. Isot muurauskappaleet, ohutsaumamuuraus ja valmiit aukonylityspalkit nopeuttavat työtä.

Kahi Facade-harkot + weber kaksikerrosrappaus on kustannustehokas tapa toteuttaa rapattu kiviaineinen julkisivu, jonka säänkestävyys on erinomainen.

 

Sisäseinien tasoitus

Ohutsaumamuuratun seinän tasoitustarve on vähäinen. Kuivissa tiloissa pohjatasoitus tehdään weber.vetonit V+ Hienotasoitteella tai L Pohjatasoiteella. Sileämpää pintaa haluttaessa, esim. maalausta ajatellen tehdään pintatasoitus weber.vetonit LR+ Pintatasoitteella.

Kosteissa tiloissa pohja- ja pintatasoitus tehdään weber. vetonit V+ Hienotasoitteella. Märkätilojen seinät tasoitetaan weber.vetonit MT Märkätilatasoitteella.

Lisätietoja täystiilitalon rakentamisesta ja Kahi-järjestelmästä esitteestä 4-33E Kahi- talot ja -väliseinät , Suunnittelu-ja työohje (Eurocode 6).

 

Yhteystiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Weber, puh. 010 44 22 00. Tuoteneuvonta 010 44 22 312

Weberin kotisivuille pääset tästä: www.e-weber.fi

Weberin löydät myös Youtubesta.

 

leca4

 

Yhteystiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

www.e-weber.fi

Puh. 010 44 22 00

 

Tuoteneuvonta

Puh. 010 44 22 312

(arkisin klo 8-16)

 

WeberBanneri

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot