Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Lämmitysjärjestelmän valinta tapahtuu jo suunnitteluvaiheen aikana

rts_tutkii_logo_pieniOmakotitalon lämmitysjärjestelmän valinta ja vertailu muodostavat erittäin monisäikeisen kokonaisuuden, jossa yksiselitteistä vastausta tai ”sitä yhtä oikeaa ratkaisua” ei ole olemassakaan. Tämän päivän lämmitysratkaisu onkin ns. hybridilämmitys, jossa lämpö tuotetaan useamman eri energiamuodon hyväksikäyttämisellä. Lisäksi järjestelmä hyödyntää uusiutuvia energiamuotoja lämmityksen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseksi. Hybridilaitteiston automatiikka valitsee edullisimman lämmönlähteen, joka vuodenaikaan ja sääolosuhteisiin parhaiten sopii.

lmmitysjrjestelmnval1

Vaihtoehtoiset järjestelmät

Yleisimmät lämmitysjärjestelmät uusissa omakotitaloissa ovat käytännössä sähkölämmitys joko suorana tai varaavana, öljylämmitys tai maalämpö.

Eri lämmitystavat eroavat toisistaan melkoisesti niin käyttö- kuin investointikustannusten osalta. Oikotietä onneen ei ole: investointikustannuksiltaan edullinen järjestelmä on vastaavasti käyttökustannuksiltaan kalliimpi.

 

Lämmitys osana suurempaa kokonaisuutta

Talon energiataloudellisuus on kokonaisuus, johon kuuluvat kiinteästi lämmityksen ohella myös eristystaso sekä ilmanvaihto. Eristystaso muodostuu paitsi eristeiden paksuudesta myös ikkunoiden ja ovien lämmöneristävyydestä.

Ilmanvaihto on yksi talon merkittävimmistä ”energiantuhlaajista”. Koska ilmanvaihdon tehokkuudesta ei voida tinkiä, on tärkeää, että talosta poistuvasta ilmasta otetaan kaikki mahdollinen energia talteen. Nykyaikaisessa talossa on luonnollisesti lämmön talteenottolaitteisto, mutta vielä tehokkaampaa ratkaisua hakevalle on tarjolla myös poistoilmalämpöpumppuja.

 

Tulisija säästöpossuna

Tulisijan merkitys talon lämmityksen apuna on kiistaton. Suurimman suhteellisen säästön näkökulmasta tulisija on parhaimmillaan hyvin eristetyssä, sähkölämmitteisessä talossa, jossa energian kulutus on pientä ja energian hinta korkea. Tehon näkökulmasta tilanne on luonnollisesti sama kaikissa taloissa. Tulisijan ”huonona puolena” voidaan kuitenkin pitää suurta työmäärää, roskaavuutta ja hään muodostumisen riskiä.

lmmitysjrjestelmnval2

Asukkaan omat arvot keskeisiä

Tuleva talon asukas on aina suuressa roolissa lämmitystä valittaessa. Toiset arvostavat huolettomuutta energiahinnasta välittämättä, toiset puolestaan ekologisuutta tai halvempia käyttökustannuksia suuremmasta työmäärästä huolimatta. Erilaisia, eri järjestelmiin liittyviä arvoja on monenlaisia, ja niiden yleispätevä hinnoittelu on mahdotonta.

Asumismukavuuden osalta eri järjestelmät poikkeavat toisistaan huomattavasti. Mukavuutta voi olla lämmön jaon tasaisuus ja miellyttävyys, jossa lattialämmitysratkaisut ovat pistemäistä lämmönjakoa parempia. Lattiasta lämpö nousee ylöspäin ja huoneen lämpö jakautuu tasaisesti. Mukavuutta on myös se, että lämmönjako on piilossa. Luonnollisesti mukavuudeksi on luokiteltava myös järjestelmän toimintavarmuus ja huoltovapaus, jonka suhteen yksinkertainen sähkölämmitys on parhaimmillaan. Lämpimän käyttöveden riittävyys etenkin isossa perheessä on tärkeä arvo. Periaatteessa lämmintä käyttövettä riittää järjestelmästä riippumatta, mutta öljylämmitys tuottaa lämmintä vettä nopeimmin energian kulutuksen ollessa poikkeuksellisen suurta. Käyttöveden tarve on syytä mitoituksessa ottaa huomioon. Ekologisuus on arvo, joka ilmenee eri muodoissaan.

Ekologisuus liittyy tietysti energian tuotantoon, mutta yhtä hyvin energian kulutukseen ja energialähteen kotimaisuuteen.

Energianlähteen vaihtamismahdollisuus on yksi arvo, joka on syytä ottaa huomioon mietittäessä energian hintaa tulevaisuudessa. Tässä suhteessa kaikki vesikiertoiset järjestelmät ovat joustavia ratkaisuja. Lämmönjako on itsenäinen, ja lämpö voidaan tuottaa halutulla tavalla. Kun lämmönlähteet kehittyvät tai niiden käyttöikä loppuu, muutos on helppoa. Nykyaikaiset kaksoispesäkattilat (öljypuu) ovat tässä suhteessa etulyöntiasemassa: niissä on valmiina öljyn, puun ja usein myös sähkön käyttömahdollisuus.

 

Talon koko ratkaisee

Kun kohteena oleva talo on pieni ja tätä kautta laskettu/mitoitettu energian kulutus on vähäistä, valinta kannattaa kohdistaa investoinniltaan edullisempiin ratkaisuihin. Vastaavasti suureen taloon kannattaa lähtökohtaisesti valita järjestelmä, joka käyttökustannuksiltaan on edullinen. Isossa talossa suurempi investointi-kustannus ei ole aikaa myöten niin merkittävä.

Pääsääntönä voisikin sanoa, että pieni talo kannattaa eristää hyvin ja valita yksinkertainen lämmitysjärjestelmä. Vastaavasti isoon taloon on hyvä valita käyttökustannuksiltaan mahdollisimman edullinen järjestelmä.

 

Tilakustannukset

lmmitysjrjestelmnval3Erityisesti öljylämmitystä usein arvostellaan siitä, että se vie paljon tilaa. Itse asiassa kaikki lämmitysjärjestelmät vaativat oman tilansa, ja nykyisin monet kunnat edellyttävät teknisen tilan rakentamista lämmitysjärjestelmästä riippumatta. Tilakustannuksen merkitystä kuitenkin yleensä liioitellaan etenkin, kun määritellään tilan neliöhintaa. ”Raakaneliö” pitäisi todellisuudessa hinnoitella korkeintaan tasoon 500 €/m2. Jos tilakustannuksista oikein tarkkaan puhutaan, patterilämmitystä voisi moittia siitä, että jokainen patteri vie ympäriltään talon parhaita neliöitä.

 

Mietitty, järkevä kokonaisuus

Talon koko, ilmanvaihto, eristystaso ja lämmitysjärjestelmä muodostavat yhdistelmän, jota kannattaa pohtia huolella.

Satsaaminen kaikkiin asioihin ei välttämättä ole mielekästä. Todennäköisesti paras yhtälö saadaan aikaan satsaamalla energiaa säästävään taloon ja yksinkertaiseen lämmitysjärjestelmään. Tänä päivänä lasketaankin koko talon tarvitsema energiamäärä, uudisrakentamisessa tästä on omat matalaenergiataloa koskevat säädöksensä.

 

Energian hinta tulevaisuudessa

Mitä öljy tai sähkö maksaa kymmenen vuoden päästä? Valmista vastausta tähän ei tietenkään ole kenelläkään. Selvää kuitenkin lienee se, että energian hinta tulevaisuudessa nousee. Tässä mielessä talon eristystasoon satsaaminen sekä ilmaisenergiaa hyödyntävät järjestelmät ovat kaukaa viisaita valintoja.

www.ymparisto.fi - SRMK D5-7

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>