Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Hyvää ilmaa on helppo hengittää

rts_tutkii_logo_pieniIlmanvaihdon asennuksen perustana on ammattilaisen laatima suunnitelma. Tällöin putkisto- ja laitekoot ovat oikein määriteltyjä sekä kanavistojen peruslinjat ja haaroitukset sijoitettuna oikeisiin kohtiin rakennuksessa. Yhtä tärkeää on myös rakennusaikainen puhtaus. Kannattaa aina muistaa tulpata putkiston pää lyhyemmäksikin aikaa. Näin vältetään rakennuspölyjen ja muiden epäpuhtauksien pääseminen ilmanvaihtokanaviin. Pääsääntönä on kuitenkin, että ilmanvaihtotyöt kuuluvat ammattilaisille.

hyvilmaaon1

Perustiedot löytyvät suunnitelmasta

Ilmanvaihdon perustana on kaksiputkijärjestelmä, jossa toisella tuodaan puhdasta ilmaa sisätiloihin ja toisella linjalla poistettava ilma johdetaan ulos. Lämpöhäviöiden välttämiseksi poistoilma johdetaan lämmönvaihtimen kautta.

Ilmamäärää säädetään poisto- ja tuloilmaventtiileillä. Säädöt kannattaa teettää ammattilaisella ja pitää asetukset samoina. Huollon yhteydessä venttiili irrotetaankin kauluksesta eikä venttiilikannesta.

Ilmanvaihto sisältää myös automatiikkaa. Esimerkiksi makuuhuoneen hiilidioksidi- anturi säätelee automaattisesti ilmamäärää. Toinen merkittävä kohde on pesuhuone, jossa kosteusanturi tarkkailee ilmankosteutta ja tehostaa ilmanvaihtoa niin kauan kunnes kosteus pesutiloista on poistettu.

Ilma vaihtuu tilasta toiseen kynnysrakojen kautta. Liian tiukat kynnykset estävät siis ilmanvaihtoa toimimasta oikein. Sopiva kynnyksen ja oven välin rako on n. 15–25 mm.

hyvilmaaon2

Käsittele oikein

Asennettavat putket ovat joko muovisia tai sinkittyjä kierresaumaputkia. Varastoi putket tasaiselle alustalle aluspuiden varaan. Suojaa putket pölyltä ja pidä aina päät tulpattuina. Putkiston osat kannattaa pitää suljetussa muovipussissa ja avata vasta, kun osaa tarvitaan. Mikäli syystä tai toisesta putkistoon pääsee epäpuhtauksia, on kanavisto puhdistettava ennen käyttöön ottoa.

Varsinkin kierresaumaputket lommoutuvat herkästi. Lommo putkessa kerää epäpuhtauksia, joten vioittunutta putken kohtaa ei ole syytä käyttää putkilinjoissa.

Myöskään ilmanvaihtokojetta ei kannata asentaa paikoilleen rakennusvaiheessa. Tällöin estetään laitteen turha likaantuminen rakennustöiden aikana. Rakentamisen aikana kannattaa ilmanvaihto hoitaa esim. väliaikaista apupuhallinta käyttäen.

Peruslähtökohtana onkin, että kaikki suojaukset poistetaan vasta sitten, kun valmiisiin huonetiloihin asennetaan venttiilit paikoilleen ja ilmanvaihtokoje otetaan käyttöön.

hyvilmaaon3

Kiinnitä putkisto huolella

hyvilmaaon4Putkistot tuetaan rakenteisiin kuten kattotuoleihin ilmastointivanteella. Asennuksessa on tärkeää, etteivät putkistot pääse liikkumaan eikä niihin synny notkokohtia.

Putkiston lävistäessä höyrynsulkukalvon tai aluskatteen tulee läpivienti tiivistää huolella joko teippaamalla tai käyttämällä läpivientikappaleita.

Kierresaumaputkien liitokset varmistetaan ilmastointiteipillä tai popniiteillä. Muoviputkien liitokset ovat niin tiiviitä, etteivät ne tarvitse muuta tukikiinnitystä, kunhan tarkistetaan, että putket menevät liitoksen huullokseen asti.

Tarvittavat äänenvaimentimet asennetaan suunnitelman mukaisesti.

Muoviset ilmanvaihtojärjestelmät ovat helppo ja nopea asentaa jopa pieniinkin tiloihin. Kanavistojen puhtaus on erittäin tärkeää. Säilytä putket tulpattuina ja osat pusseissaan asennushetkeen asti. Sulje jo asennetut kanavat tulpilla odottamaan venttiilien asentamista.

 

Eristä putket kylmissä tiloissa

Putket voidaan asentaa joko kokonaan lämpimään tilaan tai osittain ullakko-tilaan. Putket tulee eristää aina, kun ne ovat alttiina kylmälle ilmalle. Näin estetään kondenssiveden syntyminen putkistoon.

Vaikka putkisto tulisikin esim. puhallusvillan sisään, kannattaa putket suojata esim. 50 mm:n vahvuisella, alumiinipäällysteisellä ja verkkovahvisteisella ilmastointieristeellä. Kanavan noustessa yläpohjan eristekerroksen yläpuolelle eristyskerroksen vahvuus on 100 mm.

Eristeitä on saatavissa myös valmiina muotomoduuleina. Tällöin eristäminen on helppoa ja varsinkin liitosten osalta saadaan erinomainen lopputulos.

 

hyvilmaaon5

Oikea käyttö ja säännöllinen huolto

Nykyaikaisen ilmanvaihtolaitteiston käyttöön liittyy laitteiston jatkuva ja säännöllinen huolto sekä järjestelmän oikeaoppinen käyttö. Hyvin merkittävä osa ilmanvaihdossa koetuista vioista johtuu itse asiassa käyttö- ja huoltovirheistä.

Ensimmäinen käyttövirhe tehdään usein jo käyttöönottovaiheessa, kun laitteiston huonekohtainen säätö jää tekemättä. Huonekohtainen säätö vaatii ammatti- ihmisen mittalaitteineen, eikä se onnistu maallikolta tai näppituntumalla.

Ilmanvaihtoa käytetään usein epäsäännöllisesti, teho on liian pieni tai laitteistoa pidetään vain ajoittain päällä. Koneellinen ilmanvaihto on kuitenkin suunniteltu siten, että sen tulee olla jatkuvasti päällä. Jo lyhytaikainenkin (muutaman päivän tai viikon) katkos ilmanvaihdossa saattaa aiheuttaa esim. homeen muodostumista.

Eräs tyypillinen käyttövirhe on kanaviston tai venttiilin tukkiminen häiritsevän vedon vuoksi. Varsinkin rivitaloissa esiintyy usein tilanne, jossa huoneiston oleskelutilojen ainoa raitisilmaventtiili aiheuttaa talviaikana voimakkaan vedon tunteen. Tällöin asukas luonnollisesti sulkee venttiilin sillä seurauksella, että korvausilman luonnollinen pääsy huonetiloihin estyy kokonaan.

Ilmanvaihtolaitteisto vaatii myös säännöllistä huoltoa: laitteistossa tai kanavistossa olevia suodattimia on vaihdettava tai ainakin puhdistettava säännöllisesti ja ilmanvaihtoputket tulisi nuohota noin 10 vuoden välein.

 

www.ymparisto.fi - SRMK D2

www.uponor.fi

Lue lisää

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

swegonlogo
vallox logo
nibelogo