Pientalon hankintatapoja on monia

Reset
Viimeksi päivitetty: 21.09.2018 08:56

rts_tutkii_logo_pieni

Rakentaminen voidaan tehdä paikallarakentaen tai talopaketista. Valtaosa omakotirakentajista päätyy talopakettiin, joista erityisesti muuttovalmiit talopaketit ovat kasvattaneet viime vuosina suosiotaan. Paikalla rakentaminen voidaan tehdä hyvin omatoimisesti tai teettää työ ammattilaisilla osaurakoina tai kokonaisurakkana.

 

Oman kodin voi hankkia monella tavalla:


Talopakettirakentamisessa pienrakentaja pääsee jo paljon helpommalla, kun talon runkorakenteet, eristeet ja monet pintamateriaalit yms. hankitaan kerralla talopakettina ja asennettuna. Talopaketti edelleen voi olla riisuttu elementti-/materiaalitoimitus, runko-, vesikattovalmis, tai laajasisältöinen. Talopaketin kilpailukyky perustuu useimmiten mallistoon, sen massaräätälöintiin ja sarjatuotantoon.

Avaimet käteen rakennuttaminen on myös lähes aina talopakettirakentamista, mutta paketin sisältö on jo 80 % koko talon rakentamiskustannuksista ja muuttovalmis. Talomyyjä kertoo mitä siitä puuttuu.

Oman kodin ostaminen grynderiltä sisältää myös tontin. Pientalon hankinta näin tulee hyvin vaivattomaksi, mutta helposti myös kalliimmaksi.


Pientaloasunnon hankkijoista 2018 on:

Eniten viime vuosina ovat kasvaneet muuttovalmiiden talojen rakentaminen ja aivan valmiiden asuntojen tarjonta.

 

Talopakettien toimitussisällötTalopakettien jakautuminen toimitussisällön mukaan v. 2017. Tavara- ja palvelupainotteisista paketeista on siirrytty entistä enemmän muuttovalmiisiin tai aivan valmiisiin paketteihin.

 

Muuttovalmis kiireiselle

Yhä harvempi omakotitalosta haaveileva pystyy tai haluaa itse osallistua varsinaiseen rakentamiseen ja tämä on johtanut muuttovalmispakettien suosion kasvuun. Alalla on myös kova hintakilpailu ja toisaalta valmistalotoimijan on osattava koko rakentamisen suunnittelu ja järjestettävä kaikki palvelut niin, että muuttovalmismallistosta vielä löytyy omalaatuisia, toimivia ja kaupaksi meneviä talomalleja. Valmistalo-ostajalle valinta ja päätöksenteko on monessa mielessä paljon helpompaa kuin talopaketin ostajalle johtuen juuri siitä, että valmistalossa lähes kaikki ratkaisut pitää olla valmiina.

Ostaja oikeastaan vain hakee itselleen sopivaa talomallia ja voi usein myös tutustua siihen luonnossa. Hinta on varma, toimitusaika/muuttopäivä on etukäteen hyvissä ajoin tarkkaan tiedossa ja rakentaminen sujuu ilman yllätyksiä.

Monet talotoimittajat ja rakennusliikkeet tarjoavat nykyisin myös yksilöllisiä muuttovalmiita tai aivan valmiita asuntoja sekä tontin kanssa että asiakkaan tontille.