Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

 • omatalologo.jpg
 • Kontio_lisäkuva2.jpg
 • timber-hirsi_logo_netti.jpg
 • Lakka_Kivitalot_logo.jpg
 • kimara_kotimaisia_koteja.jpg
 • kontiologo.jpg
 • mammuttikoti_logo.jpg
 • designtalo_logo.jpg
 • muurametalotlogo.jpg
 • planialogo.jpg
 • alvsbylogo.jpg
 • Dekotalo_logo.jpg
 • ollikaisenlogo.jpg
 • kuusamologo.jpg
 • Lammi_kivitalot-logo_RGB.png
 • kannustalo_logo.jpg
 • jettalogo.jpg
 • finnlamellilogo.jpg
 • kastelli_logo.jpg
 • polarhouselogo.jpg
 • Rantasalmi_logo.jpg
 • honkatalotlogo.jpg
 • passiivikivitalot_logo.jpeg
 • LAKKA_logo_markkinointi_mv_web.jpg
 • vaaran_aihkitalot_logo.jpg
 • jukkatalologo.jpg
 • simonselementlogo.jpg
 • lapplilogo.jpg
 • honka-logo.jpg

Talopakettitoimittajan arviointi

Ennen kuin arvioi talopaketin toimittajia, on syytä arvioida itseään, omia arvostuksiaan, halujaan ja rahkeitaan. Oletko rakentaja, rakennuttaja vai ostaja? Millainen julkisivu on tarkoitus hankkia: puu, tiili, hirsi vai rapattu? Onko löydettävissä valmis tyyppitalo vai tehdäänkö yksilöllinen? Ennen muuta on tarkasteltava, mitä ominaisuuksia tavoitellaan. Viihtyvyys, tilojen toimivuus, terveydellisyys, tekninen toimivuus, asunnon hoidettavuus, rakennustekninen laatu, energiatehokkuus, kestävyys/pitkäikäisyys, ulkonäkö yms. Talotoimittajasta tulisi arvioida luotettavuutta, osaamista, palveluhalua ja -kykyä, referenssejä. Kun tietää vielä budjettinsa, on paljon helpompi tutustua ja neuvotella taloedustajan kanssa.

 

Edullisimmin uuteen ja persoonalliseen omakotitaloon pääsee rakentamalla se talopaketista ja itse toteuttaen. Edullisuus edellyttää sitä, että sinulla on haluja ja kykyä rakennuttaa ja osallistua itse. Projektin vetäjäksi kannattaisi useimmiten kuitenkin hankkia pientaloprojektissa ansioitunut henkilö ja maksaa siitä kunnolla. Työnjohtoon ja työmaahankitojen työn osuuteen on laskettava keskimäärin noin 15 000 euroa. Sopimus on syytä tehdä sekä tehtävien, että ajankäytön suhteen kirjallisen tarkasti.

 

Omatoimisuus kannattaa

Talopakettirakentaminen on edullisimmillaan, jos rakentajaperhe löytää täysin itselleen sopivan koetun tyyppitaloratkaisun, kykenee nopeaan ja lopulliseen päätöksentekoon yksityiskohdista, osaa tarvikkeiden ja tarvittavien työvoimaresurssien hankinnan sekä kykenee ansiokkaaseen osallistumiseen rakentamisen osalta.

Omatoimirakentajan osallistumisen merkitys rakentamisen kokonaiskustannuksissa on keskimäärin 50 000€. Näin ollen kokonaismeno keskiarvoisessa omakotirakentamisessa 2013 on noin 270 000€ nettoalaltaan 170m2:n talossa. Kustannukset täysin valmiiksi teetettynä ovat tänä vuonna noin 325 000€. Säästöt kokonaiskustannuksista rakentaja saa edellä kuvatuista suunnittelukustannuksista, asioinnista ja tavaranhankinnoista, osallistumisesta rakentamiseen esimerkiksi apumiehenä, työmaan hoidossa ja järjestelyissä, pihatöiden teosta jne. Aina ei myöskään taloa tarvitse rakentaa kerralla täysin valmiiksi.

 talopakettitoimittajan

Talopakettiratkaisu helpottaa

Tutkimustuloksemme perusteella voimme suositella kaikille omakotirakentajille talopakettirakentamista. Talopakettimaisella rakentamisella on hyvät mahdollisuudet päästä nopeaan, helppoon ja onnistuneeseen lopputulokseen.

Talopaketin valinnassa on tärkeintä löytää nyt ja viiden vuoden päästäkin toimiva pohjaratkaisu. On syytä pohtia kellari-/rinneratkaisua ja myös ullakkoratkaisua. Yleisin vika omakotirakentamisessa heidän itsensä kertomana talon valmistuttua on, että lämmin varastotila unohtui. Tilaratkaisujen kanssa rinnan rakennuttajat sitten päättävät julkisivuista/talon ilmeestä/monimuotoisuudesta sekä kokonaisuuden hinta-laatusuhteesta.

 

Vertaa talopaketin laatua ja palvelua

Talopakettikaupan teossa on syytä kiinnittää suurta huomiota taloedustajaan ja hänen takanaan olevaan toimittajaan. Myyjän käytös, ystävällisyys, aktiivisuus, ammattitaito, luotettavuus ja kokemukset ovat hyvin tärkeitä tekijöitä projektin onnistumiseksi. Toimittajasta on hyvä selvittää edellä mainittuja asioita ja onnistumista talomarkkinoilla. Kaiken kaikkiaan toimittajan ja myyjän palvelujen onnistuminen voi vaihdella kymmenissä tuhansissa euroissa.

 

Hintavertailu on vaikeaa

Isojen talotoimittajien laadultaan ja sisällöltään vastaavat talopaketit eivät hinnaltaan juurikaan poikkea. Tämän takia on syytä kiinnittää huomiota talotoimittajan ja myyjän aiempaan onnistumiseen, palvelukykyyn ja -haluun sekä vertailutuotteiden laatueroihin. Hyvä talomyyjä pystyy osoittamaan erinomaisuutensa. Intojen keskinäisen suoran vertailun sijaan kannattaa ja on joka tapauksessa arvioitava omakotirakentamisen kokonaiskustannusta, eli minkälaiseen kokonaiskustannukseen talopakettitarjous johtaa. Jos sisältö talopakettitarjouksessa on PTT:n ohjeen mukainen, saadaan keskiarvoinen kokonaiskustannus esimerkiksi kertomalla elementtipaketin hinta neljällä tai vesikattovalmiin paketin hinta 3,3:lla.

Valmistaloon päädytään helposti sen takia, että rakentaminen tällä tavalla on edullista, voidaan itse päättää ratkaisuista eikä tarvitse osallistua itse rakentamiseen. Valmistaloratkaisuja löytyy tarjonnan lisääntyessä yhä enemmän. Oman tontin hankinta + valmistalojen ostaminen on justannuksiltaan edullisempaa kuin ostaa uusi talo tontteineen grynderiltä.

Kun sitten verrataan valmistalon valintaa talopakettirakentamiseen, valmistalovaihtoehto on tässäkin hyvin kilpailukykyinen, kun omaa osaamista rakentamiseen ei juuri ole ja löytyy valmistalotarjonnasta sopivan mallin ja talon laatu tyydyttää.

Valmistalon etu talopakettiin on siinä, että taloon voi usein ennalta tutustua (tyyppitalo), rakennusaikataulu on kiinteä ja kustannukset tarkkaan tiedossa. Talopakettivaihtoehdossa voi vastavaavasti itse osallistua enemmän suunnitteluun ja tekemiseen ja säästää kokonaiskustannuksissa.

 

Talomerkin valintatekijät

Oheisesta kuvasta nähdään mitkä ovat tärkeimmät tekijät talomerkin valinnassa, kun valitaan a) talopaketti tai B9 muuttovalmis talopaketti.

Valmistalo-ostaja arvostaa erityisesti täydellistä toimitusta, sopivaa tilaratkaisua, korkeaa valmiusastetta, edullista hintaa, toimitusvarmuutta, -nopeutta ja -aikataulua, sekä mahdollisuutta tutustua valmiiseen taloon.

Valmistalon ostajalla on siis useimmiten mahdollisuus itse kokea valmistalo etukäteen, tietää rakentamisen kokonaishinta ja muuttopäivä etukäteen. Kun omaa osallistumista itse rakentamiseen ei juuri tarvita, valinta on yhä useammin valmistalo.

 talopakettitoimittajan2

Muuttovalmiin koko hinta

Muuttovalmistalon rakentamisen kokonaiskustannuksen saa karkeasti ottaen kertomalla PTT:n ohjeen mukaisen muuttovalmiin talopakettitarjouksen hinta 1,25:llä. Muuttovalmispaketista puuttuu usein maa-, pohja-, ja pihatyöt, osa rakennuttamiskuluista kuten liittymämaksut yms. Rakentamiskustannuksen lisäksi tulee tonttikustannus.

 

Talopaketin kokonaishinta

Talopakettitalojen kokonaishinta on vaihteleva, riippuen toimittajasta ja talon laadusta. Talopaketin sisällöstä riippuu, millä talopaketin hinta kertoa, jotta päästään lopulliseen kustannusarvioon. Esim PTT:b ohjeen mukainen vesikattovalmis toimitushinta pitää kertoa n. 3,3:lla ja runkovalmis 4:llä.

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>