Talopakettien sisällön vertailu

Reset
Viimeksi päivitetty: 12.05.2017 14:23

Kuluttajavirasto ja Pientaloteollisuus PTT ry ovat yhdessä laatineet ohjeen hinnan ilmoittamisesta talopakettien markkinoinnissa. Ohjeeseen liittyy olennaisesti talopakettien mainonnassa yleisesti käytetyt termit eli ns. yläkäsitteet.

Yläkäsitteet ovat seuraavat: talovalmis, muuttovalmis, vesikattovalmis, runkovalmis, elementtipaketti ja materiaalipaketti. Yläkäsitteiden mukaisten toimitusten sisältö on esitetty taulukkona. Pientaloteollisuus PTT ry:n kotisivuilla www.pientaloteollisuus.fi .

Puu-, hirsi- ja kivitalojen toimitussisällöt eroavat jonkin verran toisistaan. Laskimme yläkäsitteiden mukaisten toimitusten sisällön osuuden indeksitalosta. Tulos ilmoittaa kuinka paljon toimitus sisältää keskimääräisestä omakotitalosta Suomessa. Oheisessa taulukossa on puutalon muuttovalmiin ja elementtipaketin toimitussisällön osuudet indeksitalosta.

Muuttovalmiista toimituksesta puuttuvat mm. rakennuslupamaksut, liittymämaksut, vakuutukset, rahdit, pääsuunnittelija, maaperätutkimus, perustusten rakennesuunnittelu, vastaava työnjohtaja, käyttöaineet ja energia, avustavat rakennustyöt, työmaan siivous ja suojaus, ulkoseinien pintakäsittely sekä maa-, pohja- ja piharakenteet.

Vesikattovalmiista toimituksesta puuttuu edellisten lisäksi mm. asemapiirros, LVIS-suunnittelu, perustukset, yläpohjaeristeiden asennus, räystäänaluslautojen asennus, kevyiden väliseinien runkojen asennus, sisäverhousmateriaalien asennus, portaiden asennus, tulisijat ja hormit, sekä LVIS-työt.

Elementtipaketista puuttuu edellisten lisäksi vielä mm. kaikki asennustyöt ja rakennesuunnittelu.  Kivitalojen muuttovalmis toimistussisältä on 75,12% indeksitalosta, vesikattovalmis 31,26% ja elementtipaketti 23,77%. Erot puutaloihin johtuvat pääosin eri sisällöistä, suunnittelusta ja perustuksista.

 

ptt